Zodpovednosť OZ DVS

Údaje zverejnené na webových stránkach OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku a od konzultantov OZ DVS majú výlučne informatívny charakter. Nenahrádzajú právne, sociálne, ekonomické, daňové či iné odborné poradenstvo. Za rozhodnutia, ktoré sa používateľ týchto stránok rozhodne uskutočniť na základe informácií získaných prostredníctvom OZ DVS, nepreberáme zodpovednosť. 

Aj napriek tomu, že sa na našich webových stránkach snažíme ponúkať aktuálne a presné informácie, nepreberáme zodpovednosť za ich správnosť, aktuálnosť a úplnosť. OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia meniť, upravovať, odstraňovať a aktualizovať všetky údaje na tejto webovej stránke. 

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok tretích osôb, na ktoré náš web odkazuje. Za protiprávny, nesprávny alebo neúplný obsah webových stránok tretích strán ručia výhradne ich prevádzkovatelia.

20. 2. 2023