O nás

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku združuje rodiny praktizujúce, či uvažujúce o domácom vzdelávaní svojich detí. Ich spoločným menovateľom je záujem prebrať plnú zodpovednosť za ich výchovu a vzdelávanie. Vďaka obetavosti, odhodlanosti a skutočne individuálnemu prístupu k žiakovi sa rodičia stávajú sprievodcami na ceste za poznaním. Učenie sa môže byť naozaj zábavné a nemusí sa pritom obmedzovať na tabuľu, stôl, knihu a zošit. O histórii sa dozvieme mnohé v múzeách, či v dokumentárnych filmoch, o prírode pozorovaním rastlín a zvierat v záhradách, parkoch, či v lese, slovíčka z angličtiny si zopakujeme na hojdačke… Aj takto sa dá vzdelávať, bez stresu a s radosťou.

V apríli 2014 zmenilo OZ svoj pôvodný názov “Spoločnosť priateľov domácej školy na Slovensku” na súčasný “Domáce vzdelávanie na Slovensku”.  OZ bolo zaregistrované dňa 12.09.2002.

Aktuálne platné Stanovy OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku na stiahnutie – stanovy2017

Prihláška za člena občianskeho združenia Domáce vzdelávanie na Slovensku – Prihláška za člena OZ DVS

Vyplnenú prihlášku je nutné zaslať poštou na adresu občianskeho združenia Domáce vzdelávanie na Slovensku, ktorú nájdete v odkaze Kontakt a zaplatiť členské vo výške 10€ na osobu a rok na č. účtu OZ.

Číslo účtu OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku je SK49 8330 0000 0025 0067 4537 a BIC kód/SWIFT je FIOZSKBAXXX

cislo-uctu

IČO OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku je 37880594

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku
Igram 201
90084 Báhoň

Copyright © k obrázkom a písomným materiálom na tejto stránke vlastní OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku ak nie je uvedené inak a možno ich používať iba s jeho písomným súhlasom.