Dokumenty ku DV

Vzory dokumentov často poskytnú priamo kmeňové školy. Ak vám kmeňová škola vzory dokumentov poskytne, odporúčame vám použiť vzory školy. 

Nižšie vám ponúkame vzory dokumentov pre celé spektrum situácií, ktoré nastanú alebo môžu nastať v súvislosti s domácim vzdelávaním.

Text uvedený vo vzoroch z našej ponuky modrou farbou upravte / doplňte tak, aby zodpovedal vašej konkrétnej situácii a po jeho úprave zmeňte farbu textu späť na čiernu. 

V žiadostiach je priestor na podpisy obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa. Školy požiadavkou podpisu oboch zákonných zástupcov chcú predísť možnému sporu z nejednotnosti zákonných zástupcov.

Vzory dokumentov pre predškolákov

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov (podľa § 28b ods. 2 písm. a) školského zákona)

Vzory dokumentov pre školákov

Vzory najčastejšie používaných dokumentov: 

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov (podľa § 24 ods. 2 písm. a) školského zákona)

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania na žiadosť zákonného zástupcu (podľa § 24 ods. 2 písm. b) školského zákona) 

Individuálny vzdelávací program pre školákov

Vzory ostatných dokumentov: 

Žiadosť o ukončenie individuálneho vzdelávania

Žiadosť o povolenie plnenia školskej dochádzky v škole mimo územia SR (podľa § 23 písm. b) školského zákona)

Žiadosť o ukončenie plnenia školskej dochádzky v škole mimo územia SR

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania v zahraničí (podľa § 23 písm. e) školského zákona)

Žiadosť o vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu (podľa § 23 písm. f) školského zákona)

Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky

Žiadosť o povolenie prítomnosti zákonného zástupcu žiaka na komisionálnej skúške

Vzory dokumentov pre školákov v ČR

Žádost o povolení individuálního vzdělávání (podľa § 41 českého školského zákona)

Prohlášení garanta 

Aktualizácia: 4. 4. 2021