Náš tím

Členovia Rady OZ DVS

  

Zuzana VNENČÁKOVÁ

Žijem s rodinou na strednom Slovensku. Máme s manželom tri deti, ktoré doma vzdelávame už šiesty rok. Momentálne máme prváka, štvrtáčku a šiestaka. V našej domácej škole sme si obľúbili tvorbu projektov na rôzne pre deti zaujímavé témy. Ako rodina sa angažujeme vo voľnočasových aktivitách v našej obci. Ja osobne mám skúsenosti z mládežníckej saleziánskej práce, z fungovania neziskových organizácií, facilitovania stretnutí a viacerých vzdelávacích projektov. V súčasnosti sa rozvíjam aj v oblasti koučingu.

V septembri 2020 som sa stala predsedníčkou OZ DVS a mojimi hlavnými výzvami a cieľmi v tejto funkcii je najmä vytvorenie funkčnej a dlhodobo udržateľnej organizačnej štruktúry OZ, prepájanie a koordinácia jednotlivých novovzniknutých tímov, ktoré v OZ fungujú a v spolupráci Radou OZ premyslenie strategických krokov na nasledujúce obdobie.

Branislav KRAJČOVIČ

Som otcom šiestich detí, ktoré s manželkou vychovávame a učíme v domácom prostredí. Homeschooling nám umožnil maximálne využiť intelektuálny potenciál našich detí a poskytol prostriedky urobiť z našej rodiny viac ako len miesto kam chodievame spávať. 

Office tím má na starosti zabezpečiť komunikáciu OZ DVS so štátnymi úradmi, najmä daňovými, notárskymi a ďalšími, bankou a má úlohu plniť administratívne a legislatívne povinnosti vyplývajúce zo zákonov. Prakticky ide o vedenie účtovníctva, komunikáciu s bankou, podávanie daňových priznaní a žiadanie o asignáciu 2 % z daní.  

Čakanka Matušíková

S manželom doma vychovávame a vzdelávame našich päť detí od ich narodenia, oficiálnou cestou realizujeme individuálne vzdelávanie šesť rokov a tento rok máme troch domácich školákov.

V OZ mám na starosti oblasť vzdelávania. Medzi hlavné úlohy OZ v oblasti vzdelávania patrí organizácia každoročnej konferencie DV, ale aj prednášok a debát na rôzne témy spojené s DV. Našou misiou je tiež sústredenie informácií a tvorba návodov pre podporu rozličných oblastí domáceho vzdelávania, napríklad ako začať s domácim vzdelávaním (a ako ho úspešne ukončiť) či ako realizovať domáce vzdelávanie na druhom stupni. 

Diana ŠIMOVÁ

Povolaním som tlmočníka a prekladateľka, preto vnímam proces neustáleho samovzdelávania ako prirodzenú vec, široký všeobecný prehľad ako nevyhnutnosť a sebadisciplínu ako samozrejmosť. A náhodou sa to pri domácom vzdelávaní zíde! Doma vzdelávame jedného prvostupniara a jednu domškôlkárku. Na domácom vzdelávaní mám rada všetko: slobodu v spôsobe, metódach a načasovaní, ľahkosť učenia sa vďaka škole hrou, kreatívnosť a možnosť učiť sa o svete všetkými zmyslami, prepojenie vzdelávania s reálnym životom…

Úlohou tímu PR je starať sa o vnútornú komunikáciu v OZ, komunikovať s verejnosťou a médiami. Našim cieľom je vytvárať dobrý imidž OZ DVS, a tým aj celého domáceho vzdelávania.

Erika KOČÍKOVÁ

Som mama štyroch detí, ktoré šesť rokov učím doma. Najstaršia dcéra bola doma vzdelávaná tri roky a na druhý stupeň prešla do školy na denné vzdelávanie. Doma mám ešte troch chlapcov, ktorí sa od začiatku učia doma. Tri naše deti majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a keďže viem, aké je to niekedy ťažké, chceme so spolupracovníčkami z tímu v OZ Domáce vzdelávanie tu byť pre rodiny s takými deťmi ako podpora, alebo ich nasmerovať k odborníkom.

Som pedagóg pre prvý stupeň základných škôl, čo sa mi vrámci OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku hodí, keďže v tíme Rodiny DV sa venujeme rodinám, ktoré majú záujem o domáce vzdelávanie. Radi odpovieme na ich zvedavé telefonáty a emaily. Prípadne ich vypočujeme, s čím sa trápia alebo potrebujú pomoc. Komunikujeme aj s novými školami, ktoré sú ochotné prijímať deti na individuálne vzdelávanie.

Kristína ŠTEFINOVÁ

Som mama štyroch detí, v domácom vzdelávaní šiesty rok. Verím, že ak sa rozhodnete pre domáce vzdelávanie, vždy by to malo byť  preto, že pre konkrétneho žiaka a rodinu je to práve to najlepšie rozhodnutie, ktoré  v danom čase a konrétnej situácii môžete urobiť. 

Moja oblasť zodpovenosti je organizácia pravidelných Akcií OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku . Koordinujem jednotlivé tímy realizujúce naše akcie: No Back To School (rodinný víkend pre naštartovanie školského roka), Mamy samy (oddychovo-inšpiračný víkend pre doma vzdelávajúce mamy) a Akadémia domácich školákov (deň plný detských talentov).

Viera KRAJČOVIČOVÁ

S mojím najlepším manželom máme šesť detí, z toho aktuálne tri učíme doma. V domácom vzdelávaní sme už desiaty rok. Dvaja z našich starších domškolákov sú už na stredných školách. Učíme sa viac systémom škola doma, len s druháčkou Máriou si doprajeme viac voľnosti v podobe tvorby projektov, pokusov a pod.

Tím Legislatíva má pred sebou v tejto chvíli veľkú výzvu – novelu zákona o domácom vzdelávaní. Sme v úzkom spojení s predkladateľkou návrhu i zástupcami ministerstva. Po presadení zmeny zákona bude cieľom tímu Legislatíva sledovať dianie, prípadne reagovať na zmeny školského zákona, resp. iných, ktorých dopad by mohol zasiahnuť komunitu domácich školákov. 

Organizačná štruktúra