Náš tím

Členovia Rady OZ DVS

  

Zuzana VNENČÁKOVÁ

Žijem s rodinou na strednom Slovensku. Máme s manželom tri deti, ktoré doma vzdelávame už šiesty rok. Momentálne máme prváka, štvrtáčku a šiestaka. V našej domácej škole sme si obľúbili tvorbu projektov na rôzne pre deti zaujímavé témy. Ako rodina sa angažujeme vo voľnočasových aktivitách v našej obci. Ja osobne mám skúsenosti z mládežníckej saleziánskej práce, z fungovania neziskových organizácií, facilitovania stretnutí a viacerých vzdelávacích projektov. V súčasnosti sa rozvíjam aj v oblasti koučingu.

V septembri 2020 som sa stala predsedníčkou OZ DVS a mojimi hlavnými výzvami a cieľmi v tejto funkcii je najmä vytvorenie funkčnej a dlhodobo udržateľnej organizačnej štruktúry OZ, prepájanie a koordinácia jednotlivých novovzniknutých tímov, ktoré v OZ fungujú a v spolupráci Radou OZ premyslenie strategických krokov na nasledujúce obdobie.

Čakanka Matušíková

S manželom doma vychovávame a vzdelávame našich päť detí od ich narodenia, oficiálnou cestou realizujeme individuálne vzdelávanie šesť rokov a tento rok máme troch domácich školákov.

V OZ mám na starosti oblasť vzdelávania. Medzi hlavné úlohy OZ v oblasti vzdelávania patrí organizácia každoročnej konferencie DV, ale aj prednášok a debát na rôzne témy spojené s DV. Našou misiou je tiež sústredenie informácií a tvorba návodov pre podporu rozličných oblastí domáceho vzdelávania, napríklad ako začať s domácim vzdelávaním (a ako ho úspešne ukončiť) či ako realizovať domáce vzdelávanie na druhom stupni. 

Diana ŠIMOVÁ

Povolaním som tlmočníka a prekladateľka, preto vnímam proces neustáleho samovzdelávania ako prirodzenú vec, široký všeobecný prehľad ako nevyhnutnosť a sebadisciplínu ako samozrejmosť. A náhodou sa to pri domácom vzdelávaní zíde! Doma vzdelávame s manželom jedného druhoostupniara a jednu domškôlkárku. Na domácom vzdelávaní mám rada všetko: slobodu v spôsobe, metódach a načasovaní, ľahkosť učenia sa vďaka škole hrou, kreatívnosť a možnosť učiť sa o svete všetkými zmyslami, prepojenie vzdelávania s reálnym životom…

Úlohou tímu PR je starať sa o vnútornú komunikáciu v OZ, komunikovať s verejnosťou a médiami. Našim cieľom je vytvárať dobrý imidž OZ DVS, a tým aj celého domáceho vzdelávania.

Erika KOČÍKOVÁ

Som mama štyroch detí, ktoré osem rokov učím doma. Najstaršia dcéra bola vzdelávaná tri roky doma, na druhý stupeň prešla do školy na denné vzdelávanie a teraz je opäť v domácom vzdelávaní. Doma mám ešte troch chlapcov, ktorí sa od začiatku učia doma. Tri naše deti majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a keďže viem, aké je to niekedy ťažké, chceme so spolupracovníčkami z tímu v OZ Domáce vzdelávanie tu byť pre rodiny s takými deťmi ako podpora, alebo ich nasmerovať k odborníkom.

Som pedagóg pre prvý stupeň základných škôl, čo sa mi vrámci OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku hodí, keďže v tíme Rodiny DV sa venujeme rodinám, ktoré majú záujem o domáce vzdelávanie. Radi odpovieme na ich zvedavé telefonáty a emaily. Prípadne ich vypočujeme, s čím sa trápia alebo potrebujú pomoc. Komunikujeme aj s novými školami, ktoré sú ochotné prijímať deti na individuálne vzdelávanie.

Monika LUDROVANOVÁ

S manželom máme dve deti v domácom vzdelávaní. Oficiálne sme v individuálnom vzdelávaní už štvrtý školský rok. Domáce vzdelávanie je pre nás cesta ako vzdelávať deti bez stresu, možnosť ako opäť spojiť vzdelávanie s reálnym životom a príležitosť ako zachovať v deťoch prirodzenú radosť z poznávania. 

V OZ DVS som sa zamerala na oblasť DV legislatívy. V tíme legislatíva spolupracujeme s ministerstvom školstva na nastavení vhodných legislatívnych podmienok pre DV, sledujeme legislatívne dianie a informujeme o zmenách v legislatíve. Mojou snahou je aj prepojiť OZ DVS s inými DV organizáciami v rámci Európy s cieľom zdieľať si informácie a skúsenosti.