Náš tím

Členovia Rady OZ DVS

  

Barbora KABINOVÁ

Som mama troch detí, vyštudovaná ochranárka prírody a krajiny a lektorka ekovýchovných a vzdelávacích programov pre domškolákov. S deťmi sa učíme predovšetkým zážitkovo a pomocou projektov. Vďaka domácemu vzdelávaniu máme kopec času navštevovať múzeá, galérie, hrady, cestovať a spoznávať našu krajinu, chodiť na výlety a učiť sa tak v praxi, o čom je svet okolo nás. A najmä byť spolu ako rodina a mať dostatok času na svoje záľuby a osobný rozvoj, sme tím.

Od októbra 2023 som predsedníčkou OZ DVS. Pôsobím najmä v tíme PR, mám na starosti pravidelný týždenný spravodaj pre členov, pomáham pri spravovaní našej webstránky a organizujem domškolácke stretnutia v Bratislave. Mojou snahou je svojimi skúsenosťami posúvať naše OZ vpred a prinášať nové výzvy tak, aby sme boli efektívnym a moderným združením.

Alexandra DOBROTKOVÁ

Pôvodným vzdelaním som tlmočníčka a prekladateľka. Mám tiež pedagogické vzdelanie. V minulosti som pracovala v súkromnom sektore, v súčasnosti som koordinátorkou inkluzívneho komunitného centra a dobrovoľníkov. V domácom vzdelávaní som mala dvoch druhostupniarov, starší sa už vzdeláva na strednej škole, mladší je stále v domácom vzdelávaní.

V OZ DVS som sa zamerala na organizovanie Konferencie DV (od r. 2019) a vzdelávacích podujatí. Organizujem podpornú skupinu, poskytujem konzultácie ohľadom DV a po novom sa chcem venovať oblasti ľudských zdrojov.

Čakanka MATUŠÍKOVÁ

Som mamina šiestich detí, ktoré s manželom doma vychovávame a vzdelávame formou idividuálneho vzdelávania od r. 2014. Počas týchto rokov sme si prešli mnohým ťažkým aj veselým. Teraz zažívame veľkú radosť z toho, ako naše deti postupne preberajú zodpovednosť za svoje vzdelávanie a plánovanie svojho času do svojich rúk, ako im prospieva to, že svoje vzdelávanie vieme „našiť“ na ich potreby.

Mať tieto možnosti prajem aj ostatným rodičom, preto je pre mňa dôležité dávať ďalej: podať pomocnú ruku a radu ako na to iným rodinám, ktoré hľadajú cestu pre svoje deti. Angažovaním sa v rámci svojich možností pre podporu domáceho vzdelávania v slovenskej legislatíve. A tiež podporovaním škôl, ktoré chcú mať domškolákov.

Diana ŠIMOVÁ

Povolaním som tlmočníka a prekladateľka, preto vnímam proces neustáleho samovzdelávania ako prirodzenú vec, široký všeobecný prehľad ako nevyhnutnosť a sebadisciplínu ako samozrejmosť. A náhodou sa to pri domácom vzdelávaní zíde! Doma vzdelávame s manželom dve deti. Na domácom vzdelávaní máme radi všetko: slobodu v spôsobe, metódach a načasovaní, ľahkosť učenia sa vďaka hre a zážitkovému vzdelávaniu, kreatívnosť a možnosť učiť sa o svete všetkými zmyslami, prepojenie vzdelávania s reálnym životom, možnosť cestovať…

Úlohou tímu PR je starať sa o vnútornú komunikáciu v OZ DVS, komunikovať s verejnosťou a médiami. Našim cieľom je vytvárať dobrý imidž OZ DVS, a tým aj celého domáceho vzdelávania.

Monika LUDROVANOVÁ

S manželom máme dve deti v domácom vzdelávaní. Oficiálne sme v individuálnom vzdelávaní od roku 2017. Domáce vzdelávanie je pre nás cesta ako vzdelávať deti bez stresu, možnosť ako opäť spojiť vzdelávanie s reálnym životom a príležitosť ako zachovať v deťoch prirodzenú radosť z poznávania. 

V OZ DVS som sa zamerala na oblasť DV legislatívy. V tíme legislatíva spolupracujeme s ministerstvom školstva na nastavení vhodných legislatívnych podmienok pre DV, sledujeme legislatívne dianie a informujeme o zmenách v legislatíve.