Náš tím

Členovia Rady OZ DVS

  

Zuzana VNENČÁKOVÁ

Žijem s rodinou na strednom Slovensku. Máme s manželom tri deti, ktoré doma vzdelávame už šiesty rok. Momentálne máme prváka, štvrtáčku a šiestaka. V našej domácej škole sme si obľúbili tvorbu projektov na rôzne pre deti zaujímavé témy. Ako rodina sa angažujeme vo voľnočasových aktivitách v našej obci. Ja osobne mám skúsenosti z mládežníckej saleziánskej práce, z fungovania neziskových organizácií, facilitovania stretnutí a viacerých vzdelávacích projektov. V súčasnosti sa rozvíjam aj v oblasti koučingu.

V septembri 2020 som sa stala predsedníčkou OZ DVS a mojimi hlavnými výzvami a cieľmi v tejto funkcii je najmä vytvorenie funkčnej a dlhodobo udržateľnej organizačnej štruktúry OZ, prepájanie a koordinácia jednotlivých novovzniknutých tímov, ktoré v OZ fungujú a v spolupráci Radou OZ premyslenie strategických krokov na nasledujúce obdobie.

Čakanka Matušíková

S manželom doma vychovávame a vzdelávame našich päť detí od ich narodenia, oficiálnou cestou realizujeme individuálne vzdelávanie šesť rokov a tento rok máme troch domácich školákov.

V OZ mám na starosti oblasť vzdelávania. Medzi hlavné úlohy OZ v oblasti vzdelávania patrí organizácia každoročnej konferencie DV, ale aj prednášok a debát na rôzne témy spojené s DV. Našou misiou je tiež sústredenie informácií a tvorba návodov pre podporu rozličných oblastí domáceho vzdelávania, napríklad ako začať s domácim vzdelávaním (a ako ho úspešne ukončiť) či ako realizovať domáce vzdelávanie na druhom stupni. 

Diana ŠIMOVÁ

Povolaním som tlmočníka a prekladateľka, preto vnímam proces neustáleho samovzdelávania ako prirodzenú vec, široký všeobecný prehľad ako nevyhnutnosť a sebadisciplínu ako samozrejmosť. A náhodou sa to pri domácom vzdelávaní zíde! Doma vzdelávame jedného prvostupniara a jednu domškôlkárku. Na domácom vzdelávaní mám rada všetko: slobodu v spôsobe, metódach a načasovaní, ľahkosť učenia sa vďaka škole hrou, kreatívnosť a možnosť učiť sa o svete všetkými zmyslami, prepojenie vzdelávania s reálnym životom…

Úlohou tímu PR je starať sa o vnútornú komunikáciu v OZ, komunikovať s verejnosťou a médiami. Našim cieľom je vytvárať dobrý imidž OZ DVS, a tým aj celého domáceho vzdelávania.

Erika KOČÍKOVÁ

Som mama štyroch detí, ktoré šesť rokov učím doma. Najstaršia dcéra bola doma vzdelávaná tri roky a na druhý stupeň prešla do školy na denné vzdelávanie. Doma mám ešte troch chlapcov, ktorí sa od začiatku učia doma. Tri naše deti majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a keďže viem, aké je to niekedy ťažké, chceme so spolupracovníčkami z tímu v OZ Domáce vzdelávanie tu byť pre rodiny s takými deťmi ako podpora, alebo ich nasmerovať k odborníkom.

Som pedagóg pre prvý stupeň základných škôl, čo sa mi vrámci OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku hodí, keďže v tíme Rodiny DV sa venujeme rodinám, ktoré majú záujem o domáce vzdelávanie. Radi odpovieme na ich zvedavé telefonáty a emaily. Prípadne ich vypočujeme, s čím sa trápia alebo potrebujú pomoc. Komunikujeme aj s novými školami, ktoré sú ochotné prijímať deti na individuálne vzdelávanie.

Monika LUDROVANOVÁ

S manželom máme dve deti v domácom vzdelávaní. Oficiálne sme v individuálnom vzdelávaní už štvrtý školský rok. Domáce vzdelávanie je pre nás cesta ako vzdelávať deti bez stresu, možnosť ako opäť spojiť vzdelávanie s reálnym životom a príležitosť ako zachovať v deťoch prirodzenú radosť z poznávania. 

V OZ DVS som sa zamerala na oblasť DV legislatívy. V tíme legislatíva spolupracujeme s ministerstvom školstva na nastavení vhodných legislatívnych podmienok pre DV, sledujeme legislatívne dianie a informujeme o zmenách v legislatíve. Mojou snahou je aj prepojiť OZ DVS s inými DV organizáciami v rámci Európy s cieľom zdieľať si informácie a skúsenosti.