Náš tím

Členovia Rady OZ DVS

  

Zuzana VNENČÁKOVÁ

Žijem s rodinou na strednom Slovensku. Máme s manželom tri deti, ktoré doma vzdelávame už šiesty rok. Momentálne máme prvostupniara a dvoch druhostupniarov. V našej domácej škole sme si obľúbili tvorbu projektov na rôzne pre deti zaujímavé témy. Ako rodina sa angažujeme vo voľnočasových aktivitách v našej obci. Ja osobne mám skúsenosti z mládežníckej saleziánskej práce, z fungovania neziskových organizácií, facilitovania stretnutí a viacerých vzdelávacích projektov. V súčasnosti sa rozvíjam aj v oblasti koučingu.

V septembri 2020 som sa stala predsedníčkou OZ DVS a mojimi hlavnými výzvami a cieľmi v tejto funkcii je najmä vytvorenie funkčnej a dlhodobo udržateľnej organizačnej štruktúry OZ, prepájanie a koordinácia jednotlivých novovzniknutých tímov, ktoré v OZ fungujú a v spolupráci Radou OZ premyslenie strategických krokov na nasledujúce obdobie.

Čakanka Matušíková

S manželom doma vychovávame a vzdelávame našich päť detí od ich narodenia, oficiálnou cestou realizujeme individuálne vzdelávanie osem rokov a tento rok máme troch domácich školákov.

V OZ mám na starosti oblasť vzdelávania. Medzi hlavné úlohy OZ v oblasti vzdelávania patrí organizácia každoročnej konferencie DV, ale aj prednášok a debát na rôzne témy spojené s DV. Našou misiou je tiež sústredenie informácií a tvorba návodov pre podporu rozličných oblastí domáceho vzdelávania, napríklad ako začať s domácim vzdelávaním (a ako ho úspešne ukončiť) či ako realizovať domáce vzdelávanie na druhom stupni. 

Diana ŠIMOVÁ

Povolaním som tlmočníka a prekladateľka, preto vnímam proces neustáleho samovzdelávania ako prirodzenú vec, široký všeobecný prehľad ako nevyhnutnosť a sebadisciplínu ako samozrejmosť. A náhodou sa to pri domácom vzdelávaní zíde! Doma vzdelávame s manželom dve deti – jedného druhoostupniara a jednu prvostupniarku. Na domácom vzdelávaní mám rada všetko: slobodu v spôsobe, metódach a načasovaní, ľahkosť učenia sa vďaka škole hrou, kreatívnosť a možnosť učiť sa o svete všetkými zmyslami, prepojenie vzdelávania s reálnym životom…

Úlohou tímu PR je starať sa o vnútornú komunikáciu v OZ, komunikovať s verejnosťou a médiami. Našim cieľom je vytvárať dobrý imidž OZ DVS, a tým aj celého domáceho vzdelávania.

Barbora KABINOVÁ

Som mama troch detí, vyštudovaná ochranárka prírody a krajiny a lektorka ekovýchovných a vzdelávacích programov pre domškolákov. Deti sú na domácom vzdelávaní od začiatku, vrátane predprimárneho vzdelávania – najstarší je aktuálne štvrták, najmladší bude predškolák. S deťmi sa učíme predovšetkým zážitkovo a pomocou projektov. Vďaka domácemu vzdelávaniu máme kopec času navštevovať múzeá, galérie, hrady, cestovať a spoznávať našu krajinu, chodiť na výlety a učiť sa tak v praxi, o čom je svet okolo nás a s maximálnym využitím individuálneho prístupu. A najmä byť spolu ako rodina a mať dostatok času na svoje záľuby a osobný rozvoj, sme tím.

V našom združení pôsobím najmä v tíme PR a v tíme pre vzdelávanie, mám na starosti pravidelný týždenný spravodaj pre členov a pomáham pri spravovaní našej webstránky. Mojou snahou je svojimi skúsenosťami posúvať naše OZ vpred a prinášať nové výzvy tak, aby sme boli efektívnym a moderným združením.

Monika LUDROVANOVÁ

S manželom máme dve deti v domácom vzdelávaní. Oficiálne sme v individuálnom vzdelávaní od roku 2017. Domáce vzdelávanie je pre nás cesta ako vzdelávať deti bez stresu, možnosť ako opäť spojiť vzdelávanie s reálnym životom a príležitosť ako zachovať v deťoch prirodzenú radosť z poznávania. 

V OZ DVS som sa zamerala na oblasť DV legislatívy. V tíme legislatíva spolupracujeme s ministerstvom školstva na nastavení vhodných legislatívnych podmienok pre DV, sledujeme legislatívne dianie a informujeme o zmenách v legislatíve.