Google Groups [DomacaSkolaBA] Etická výchova, Náboženstvo, Občianska náuka, Ekológia

Čo sa dá robiť:

Muzeum naftového dobývání a ekologie v Hodoníne.

Živica, záhrada, ktorá učí.

Náboženstvo – chápať ako súčasť každodenného života, nie ako jeden z predmetov, ktorý sa vyučuje 1-2x do týždňa. Začínať deň spoločným čítaním Biblie. Učiť sa naspamäť z Biblie – napr. Žalmy. (Naučené texty môžu poslúžiť aj pri požiadavke, či vie dieťa nejakú básničku alebo “niečo” naspamäť.)

Deti v DV radšej zapísať na etickú ako náboženstvo – negatívne skúsenosti s preskúšavaním a uznávaním predmetu.

Knihy a učebnice:

E. Líšková: Etická výchova v primárnom vzdelávaní.

Materiály:

Stromáčik. Environmentálny časopis pre menšie deti.

Strom. Environmentálny časopis pre staršie deti.

 Bambuľkine dobrodružstvá.

Animované biblické príbehy od štúdia Nádej.

Animované príbehy velikánov dejín od štúdia Nádej.

Linky:

Příběh věcí.

https://stromzivota.sk/