Medzinárodný deň Dunaja – ako ho využiť v domácom vzdelávaní?

Dunaj – naša najväčšia rieka a európsky veľtok. Preteká nielen Slovenskom, ale ďalšími 9 krajinami. Je významnou dopravnou tepnou Európy. Ovplyvňuje rozsiahle lužné a vodné ekosystémy. Vytvára značné zásoby pitnej vody. A má veľký hospodársky význam. V tomto článku sa pozrieme na viaceré zdroje, pomocou ktorých si v domácom vzdelávaní nielen pripomenieme tento deň, ale aj sa pomocou nich veľa naučíme.

Continue reading “Medzinárodný deň Dunaja – ako ho využiť v domácom vzdelávaní?”

Chýbajúca podpora, pochybnosti a niestota v domácom vzdelávaní? Program OZ DVS podporí domškolácke rodiny

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku predstavuje projekt na podporu domškoláckych rodín, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou v programe Impact Lab Nadácie Pontis. Cieľom projektu je skvalitniť vzdelávanie domškolákov prostredníctvom vzdelávania a odborného sprevádzania rodičov. Prihlasovanie je otvorené od 15. mája 2024 do 29. mája 2024.

Continue reading “Chýbajúca podpora, pochybnosti a niestota v domácom vzdelávaní? Program OZ DVS podporí domškolácke rodiny”

Akadémia domáceho vzdelávania 2024 – ako bolo?

Aj tento rok, v polovici apríla, sa v Belušských Slatinách konala Akadémia domáceho vzdelávania, jedna z akcií, ktoré už tradične organizuje OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je deťom vzdelávaným doma poskytnúť možnosť prezentovať svoje záujmy, talenty, zručnosti a schopnosti. 

Continue reading “Akadémia domáceho vzdelávania 2024 – ako bolo?”