Google Groups [DomacaSkolaBA] Prírodoveda, Biológia, Astronómia

Čo sa dá robiť:

Mikroskop. Za dobrú cenu býva v Lidli, s pripojením USB.

Staré príručky pre skautov.

Kalendár. Skicár formátu A3: na každú stranu 1 mesiac. Obrázok, významná udalosť (1. roč.)

Jesenné pozorovanie stromov. Skicár formátu A3: na každú stranu výsledok pozorovania vybraných stromov v danom týždni. (1. a 2. roč.)

Výroba kŕmidla pre vtáky. (1. – 4. roč.)

Pozorovanie počasia. Meranie a zápis, meteo mapy. (1. a 2. roč.)

Výroba mini meteorologickej stanice. (3. – 4. roč.)

Ukazovateľ smeru vetra. (3. – 4. roč.)

Vlastný barometer.  (3. – 9. roč.)

Domáce múzeum. Zasklená vitrína určená na vystavenie rôznych exemplárov. (1. – 9. roč.)

Pestujeme rastlinky zo semienok, staráme sa o ne. (1. – 9. roč.)

Chodievame do prírody. Pozorujeme voľným okom aj s lupou, vezmeme vzorky domov a dáme pod  mikroskop. (1. – 4. roč.)

Prírodovedné zápisníky. (v angličtine)

Sledujeme bocianie hniezdo neďaleko domu. (1. – 4. roč.)

Staviame “hotel pre hmyz”. (1. – 4. roč.)

Kŕmime a spoznávame spevavce. Prečítali sme si o nich v encyklopédiách, písali si o nich pozorovateľský denník. Aktivita na zimu. (1. – 9. roč.)

Pozorovania a pokusy s vodou. Skupenstvá vody, kolobeh vody v prírode. (3. roč.)

Lego rovnoramenné váhy. (3. roč.)

Pozorovanie domácich zvierat. (1. – 9. roč.)

Snehové vločky. Ak ste zruční – dajú sa robiť pekné vystrihovačky. (2. – 5. roč.)

Vysloboď z ľadu.  Necháme zamrznúť rôzne predmety vo vode. Deti sa ich snažia „oslobodiť“. (1. – 3. roč.)

Oheň. Je úžasný na pokusy a pozorovania. (3. – 9. roč.)

Východ a západ slnka. Sledovať predpoveď na internete, porovnať so skutočnosťou. (3. – 4. roč.)

Organizované pozorovania prírody v okolí BA.

Prednášky Mgr. Dušana Valenta.

Poznaj a chráň. Biologická olympiáda cez kmeňovú školu.

Múzeá a inštitúcie:

Prírodno-historické múzeum vo Viedni. (1. – 4. roč.)

Vodárenské múzeum Bratislava.

Slovenské národné múzeum. (1. – 9. roč.)

Múzeum Živá voda, Modrá ČR.

Lokálne hvezdárne a planetáriá.

Slovenská astronomická spoločnosť.

Včelárska paseka Kráľová pri Senci.

Knihy a učebnice:

Prírodoveda pre 3. roč. AITEC. Dá sa prelistovať online.

Prírodoveda pre 4. ročník. AITEC. Dá sa prelistovať online.

Prírodoveda pre 3. ročník. RAABE.

Prírodoveda pre 4. ročník. RAABE.

Mladý zálesák.

Jiří Dvořák: Hávedník. Artforum, 2015.

Veľká kniha o čase. William Edmonds, PERFEKT 1995.

Prvouka pro 2. ročník. Česká.

Božena Trilecová: Detský kalendár. Tieto básničky sú aj vo Veľkej knihe rozprávok, básničiek a riekaniek na konci (dostupná už len v bazároch).

Od jari do zimy. Mária Rázusová-Martáková.

Materiály:

Kaleidoskop prírodných vied.

Seriál Bol raz jeden život. (1. – 6. roč.)

Záznam pozorovania prírody.

Vzhůru do bažin. Pracovné listy k nahliadnutiu: 1 2 3 4 5

Štyri ročné obdobia. Básničky.

DIY listové pexeso. Okrem odtláčania možno listy prefotiť na kopírke.

Životný cyklus žaby.

Životný cyklus tekvice.

Kostra človeka: 1 2

Lesná zver: samec, samica, mláďatá.

Linky:

Gepard v spomalenom zábere.

Ako vyrobiť oheň. Video v angličtine. Tiež tu. A pomocou pumpovej vŕtačky.

Húsenice a motýle. Kliknite na obrázky húseníc.

Pavúk páví.

Slnečná sústava.

Zatmenie Slnka a Mesiaca – pokus.

Pesnička o cykle vody + slová.

www.daphne.sk

Mimikry

Záchranná stanica pre handicapované živočíchy.

Atlas rastlín a živočíchov online.

Pokusy na témy: počasie, teplo, zima.