OZ DVS

Sme občianske združenie, ktoré spája rodiny praktizujúce domáce vzdelávanie a rodiny, ktoré o vzdelávaní svojich detí doma zatiaľ len uvažujú. Pracujeme ako dobrovoľníci.

Naším cieľom je podporovať také rodiny, šíriť povedomie o domácom vzdelávaní a spájať všetkých aktérov, ktorí sú do oblasti domáceho vzdelávania nejakým spôsobom zapojení: deti, rodičov, školy i štátne orgány.

Filozofia

Veríme, že spoločným menovateľom rodín v domácom vzdelávaní je záujem prebrať plnú zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie svojich detí. Vďaka obetavosti, odhodlanosti a reálne individuálnemu prístupu k „žiakovi“ sa rodičia stávajú sprievodcami na ceste za poznaním.

Učenie sa nemusí byť len povinnosť. Môže byť naozaj zábavné a nemusí sa pri tom obmedzovať na tabuľu, stôl, knihu a zošit. Svet okolo nás je jedna veľká škola, preto vedomosti možno nasávať aj na historicky významných miestach a v múzeách, sledovaním dokumentárnych filmov, pozorovaním prírody okolo nás, skúšaním všetkého, čo nám príde do cesty a vyhľadávaním toho, čo nás zaujíma, po anglicky si môžeme zakonverzovať na hojdačke alebo pri nejakej spoločnej práci: tému jedla prevetráme pri spoločnom varení, tém bývania behaním po byte… Takto sa dá vzdelávať bez stresu a s radosťou.

Sme presvedčení, že cesta za poznaním detí vzdelávaných doma bude nekonečná, pretože budú vo svojich srdciach prechovávať lásku k múdrosti a radosť z učenia sa.

Oblasti činnosti a organizačná štruktúra

História domáceho vzdelávania na Slovensku a OZ DVS

Stanovy

Aktuálne platné Stanovy OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku na stiahnutie: Stanovy 2022

Copyright © k obrázkom a písomným materiálom na tejto stránke vlastní OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku, ak nie je uvedené inak a možno ich používať iba s jeho písomným súhlasom.