Video tipy pre DV rodičov

Pre lepšie zoznámenie sa so vzdelávaním vo všeobecnosti alebo s domácim vzdelávaním odporúčame nasledovné prednášky, rozhovory alebo filmy (pozn. niektoré prednášky boli vytvorené v čase pred povolením domáceho vzdelávania na 2. stupni ZŠ, preto upozorňujeme, že na Slovensku je od septembra 2021 možné domáce vzdelávanie aj na 2. stupni ZŠ):

 • prednáškaAko začať a frčať na domácom vzdelávaní“ (prednáška bola súčasťou Konferencie domáceho vzdelávania 2020, od 36 min.): https://youtu.be/TNq9E1SMfS0
 • rozhovor s „domškoláckou“ mamou Ľudmilou Andrejkovou pre Deti.sk o homeschoolingu na Slovensku: 
 • rozhovor s „domškoláckou“ garantkou Margarétou Knapikovou o domácom vzdelávaní: 
 • prednáška „domškoláckej“ mamy Janky a „domškoláka“ Šimonka Pajgerových s názvom Domáca škola na TEDxBratislava:
 • dokumentárny film „Svobodné děti“ (2022) o rodinách, ktoré vzdelávajú svoje deti doma: https://svobodnedeti.cz
 • rozhovor s americkou „domškoláckou“ mamou Naomi Aldort o výchove a vzdelávaní detí:
 • film „Summerhill“: O prvej demokratickej škole na svete Summerhill založenej v roku 1921. Školu založil pedagóg A. S. Neill. Škola Summerhill bola vzorom pre vznik ďalších demokratických škôl po celom svete. V 60. rokoch minulého storočia podľa vzoru školy Summerhill vnikla aj známa slobodná škola Sudbury Valley School v USA. Tento film bol podľa vyjadrenia viacerých domavzdelávajúcich rodičov impulzom pre ich domáce vzdelávanie.
 • dokumentárny film „Zakázané vzdelávanie“ („La Educación prohibida“): Moderná škola je len 200 rokov stará a stále sa považuje za hlavnú formu vzdelávania.  Dokumentárny film Zakázané vzdelávanie ukazuje, ako moderné školstvo vznikalo, s akými výzvami sa potýka a predkladá možné riešenia a zároveň skúma alternatívne prístupy. Vo filme je viac než 90 rozhovorov s učiteľmi, vedcami, odborníkmi, spisovateľmi, matkami a otcami. 
 • dokumentárny film „Schooling the World“ („Školenie sveta“): Film poukazuje na vplyv klasických škôl na tradičné kultúry (pozn. domáce vzdelávanie naopak pomáha zachovať tradičné kultúry): https://www.filmsforaction.org/watch/schooling-the-world-2010/ (tlačidlom cc vpravo dole si môžete spustiť slovenské titulky)
 • film „Class Dismissed“ („Škola sa ruší“): Dokumentárny film zachytáva príbeh americkej rodiny s dvomi deťmi v období, keď prechádzali z tradičného školského vzdelávania na homeschooling, ukazuje ich cestu, pri ktorej sa oboznamovali s homeschoolingom a hľadali vhodný vzdelávací štýl pre svoje deti. Príbeh je doplnený vyjadreniami viacerých rodičov, ktorí majú skúsenosť s homeschoolingom, ako aj vyjadreniami detí, ktoré boli vzdelávané doma. Film je v angličtine s českými titulkami. Je možné si ho kúpiť na DVD, alebo si ho prenajať on-line na 3 dni za cenu 5,99 USD (cena s daňou): http://rent.classdismissedmovie.com/#about
 • dokumentárny film „Škola demokracie?“– český film z roku 1997 ukazuje ako prebiehala výučba v klasických školách a porovnáva ju s výučbou v alternatívnych školách. Film je v mnohých ohľadoch stále aktuálny, vystupujú v ňom učitelia z klasických aj alternatívnych škôl, psychológovia aj samotné deti:
 • prednáška Sira Kena Robinsona na TED Talk: „Ničia školy kreativitu?“ (cez „ozubené koliesko“ vpravo dole si môžete nastaviť slovenské titulky):
 • Ak vás prednášky Sira Kena Robinsona zaujali, tu je ďalšia veľmi známa jeho prednáška s názvom „Changing Education Paradigms“ (len v angličtine):
 • prednáška Sugata Mitru na TED Talk o experimentoch v rámci jeho projektu „Otvor v stene“ („The Hole in the Wall Project“, cez „ozubené koliesko“ vpravo dole si môžete nastaviť slovenské titulky):
 •  prednáška Jany Nováčkovej „Nevzdělanost v otázkách vzdělávání je velká“
 • prednáška psychológa Petra Graya na Karlovej univerzite v Prahe s témou „Biologie vzdělávání: Jak se děti učí pomocí volné hry a zkoumání“ (cez „ozubené koliesko“ vpravo dole si môžete nastaviť české titulky):
 • Duše K Jaroslav Dušek na tému o domácom vzdelávaní, slobodnom vzdelávaní a rešpekte k deťom: „Domácí vzdělávání“
 • Duše K Jaroslav Dušek na tému o domácom vzdelávaní, slobodnom vzdelávaní a rešpekte k deťom: „O respektu k dětem a sebeřízeném vzdělávání“ s Janou Nováčkovou 
 • Duše K Jaroslav Dušek na tému o domácom vzdelávaní, slobodnom vzdelávaní a rešpekte k deťom: „O slobodném vzdelávání“ 
 • Duše K Jaroslav Dušek na tému o domácom vzdelávaní, slobodnom vzdelávaní a rešpekte k deťom: „O slobodné výchově dětí“ s Naomi Aldort 
 • Duše K – Jaroslav Dušek o sebariadenom vzdelávaní s Andrém Sternom, absolventom sebariadeného vzdelávania a autorom knihy …a do školy jsem niky nechodil