Google Groups [DomacaSkolaBA] Matematika

Čo sa dá robiť:

Objavujeme čísla.

Lernspiel Ich lerne rechnenNemecká hra. (1. roč.)

Lego počty 1  2  (1. – 2. roč.)

Príklady s hracími kockami. Čísla, ktoré padnú, sa majú navzájom sčítať, odčítať, vynásobiť.  (1. – 3. roč.)

Plechovica s príkladmi. Ak vie dieťa príklad vyrátať, smie ho zahodiť. (1. – 4. roč.)

Matematická skákavka. Urobíme na zem štvorec 3×3 so šírkou na rozpätie rozkročených nôh dieťaťa. Zadáme príklad 5 + 3. Dieťa skočí jednou nohou na č. 3, druhou na č. 5, a potom znožmo na č. 8. Rovnako pri odčítavaní. Ak sú sčítance (alebo menšenec a menšiteľ) rovnaké číslo, skočí na dané číslo znožmo. Ak je výsledkom dvojciferné číslo, napr. 15, skočí jednou nohou na č. 1, druhou na č. 5. Nulu môže dieťa vyjadriť skočením mimo štvorca. (1. – 2. roč.)

Sčítanie a odčítanie s prechodom cez 10. (2. roč.)

Sčítacia, odčítacia a násobilková tabuľka. Prázdnu tabuľku dieťa vypĺňa v časovom limite. Os „x“ a „y“ sú čísla od 1 do 10 alebo 20 podľa ročníka, úrovne. Pri odčítaní môže dieťa napísať záporný výsledok, tam, kde vychádza, alebo políčka vopred vyškrtneme. (1. – 4. roč.)

Matika s loptou. Vymyslím príklad a hodím niekomu loptu. Ten ju chytí, povie výsledok a vymýšľa ďalší príklad. (1. – 4. roč.)

Honzo, Honzo. Deti sú asi 20 m od „Honza“. On vymýšľa príklad a deti sa k nemu priblížia o toľko krokov, koľko je výsledok. Keď sú deti nebezpečne blízko, nezadá príklad, ale povie: „Je čas obeda.“ a začne deti naháňať. Koho chytí, je Honzo. (1. – 4. roč.)

Stavby z kociek. Stavať z kociek stavby podľa plánu a naopak nakresliť plán postavenej stavby. (1. – 6. roč.)

Slovné úlohy na mieru. Vymyslite dieťaťu slovné úlohy o tom, čo ho baví. (1. – 9. roč.)

Viacstenné kocky. Pri hre s nimi si deti precvičia množstvo príkladov. Dajú sa kúpiť aj v kamennom obchode Biliard v Avione Bratislava. (1. – 9. roč.)

Kalkulačka. Nechajte deti objavovať. Máme skúsenosť, že dieťa v 1. ročníku objavilo faktoriál. Majte v zásobe viac. Je dosť možné, že ju deti „zerrorujú“ (bude na nej svietiť “error” a viac nebude fungovať). (1. – 9. roč.)

Skákavka. Na zem sa nakreslí tabuľka s rôzne prehádzanými číslami 1 – 20. Rodič (alebo iné dieťa) povie príklad, dieťa má skočiť na „výsledok“. (2. roč.)

Stovková tabuľka.  A ďalšie aktivity s ňou v angličtine. (2. – 4. roč.)

Puzzle Larsen 1 – 100. (2. – 4. roč.)

Teplomer v zime. Propedeutika záporných čísel. (2. – 4. roč.)

Nákup. Počítajte s dieťaťom pred nákupom a počas neho. (2. – 4. roč.)

Pečenie. Tu si dieťa precvičí váženie. Môžeme piecť z polovičnej dávky – všetko treba vydeliť dvomi. Vieme zistiť, koľko cesto váži bez toho, aby sme ho odvážili? (Spočítať hmotnosti jednotlivých surovín.) Ako dlho sa bude piecť? To je do koľkej? (Poznávanie hodín.) Zlomky – koláč rozkrojíme na polovicu, ešte na polovicu (štvrtina), … Násobilka rozkrojeného koláča – Koľko nám vyšlo zákuskov (koľkokrát koľko)? (2. – 4. roč.)

Hry typu Monopoly, Dostihy, Investor, Staviteľ, Auto Európa, Scrabble. Precvičia sčítavanie.

Elektronická násobilka. Dá sa kúpiť. (3. roč.)

RaKonrad Malá násobilka kocky. (3. roč.)

Násobilka s riadom. Pri utieraní riadu dieťa ukladá  do štvorcov, obdĺžnikov, stĺpcov. Koľkokrát koľko? (3. roč.)

LEGO násobilka. Na podložke z LEGA dieťa vyplní štvorec alebo obdĺžnik. Koľkokrát koľko? (3. roč.)

Lego mocniny. (3. roč.)

Montessori korálkový materiál. (3. roč.)

Kocky a násobilka. Stavanie komínkov z kociek. 3×4 prerob na 4×3 (zo stĺpikov urob riadky). (3. roč.)

Tabuľka čokoládyZadať úlohy na násobilku, ale aj sčítanie, odčítanie. (3. roč.)

Násobilka na štvorčekovom papieri. Graficky znázorňovať príklady. (3. roč.)

Strigin hrad. Spoločenská hra na násobenie. (3. roč.)

Dekanomický štvorec. Nápady na aktivity: 1 2 Materiál na výrobu tu.

Mnohouholníky z pohľadnice.

RaKondrad Puzzle zlomky. (3. – 6. roč.)

Zlomky pomocou krabice od vajíčok. Balenie pre 12 vajec alebo 2×6, prípadne 30. Rovnako poslúžia aj vaničky na ľad. (3. – 6. roč.)

Zlomky pomocou Lega. (3. – 6. roč.)

TangramPavlovič o Tangrame 1 a 2 , ďalšie návody 1 a 2, a Vianočný príbeh s tangramom (v angličtine). (3. – 9. roč.)

Sonobova kocka. Origami skladačka na učenie mnohouholníkov.

Maľované krížovky.

Matematické súťaže:

Matematický klokan. Matematická súťaž. (1. – 9. roč.)

Genius logikus. (7 – 18 r.)

Maksík. Matematická súťaž. (2. – 4. roč.)

Pytagoriáda. Matematická súťaž. (3. – 8. roč.)

Matematická olympiáda. Matematická súťaž. (4. – 9. roč.)

Sezamko a Sezam. Matematická súťaž. (5. – 9. roč.)

PikomatMatematická súťaž. (5. – 9. roč.)

Knihy a učebnice:

Pracovné zošity plnohodnotne nahradia učebnicu. Učebnicu netreba.

Vydavateľstvo Aitec ponúka celé učebnice na prelistovanie online. S učebnicou MAT však rodičia nemajú dobrú skúsenosť. Našiel sa však aj pozitívny ohlas s použitím autokorekčných kariet.

Pozrieť starú knihu o geometrii od ruských autorov, keď vyraďujú v knižniciach.

Hejného matematika. Pracovné učebnice. Postupne sa budú prekladať do slovenčiny.

Hravá matematika. 1. – 9. roč.

Matematika pre každého prváka. Černek – Repáš.

Matematika pre každého druháka. Černek – Repáš.

Zábavná matematika a logika. 3. a 4. roč.

Matematika 3 pre základné školy. (Pracovný zošit – 1. diel). Bero, P. – Berová, Z., Orbis Pictus Istropolitana, 2012.

Matematika 3 pre základné školy. (Pracovný zošit – 2. diel). Bero, P. – Berová, Z., Orbis Pictus Istropolitana, 2012.

Geometria pre 3. ročník ZŠ. (Pracovný zošit). Bero, P. – Berová, Z.: Orbis Pictus Istropolitana, 2013.

Geometria pre 4. ročník ZŠ. (Pracovný zošit). Bero, P. – Berová, Z., Orbis Pictus Istropolitana, 2014.

Matematika 4 pre základné školy. (Pracovný zošit – 1. diel). Bero, Berová.

Matematika 4 pre základné školy. (Pracovný zošit – 2. diel). Bero, P. – Berová, Z., Orbis Pictus Istropolitana, 2012.

Edícia Vražedná matematika.

Ešte vražednejšia matematika. (4. roč.)

Matematika. Spolu to zvládneme. (5. – 9. roč.)

Olejárova encyklopédia matematiky. (5. – 9. roč.)

Materiály:

Test z MAT pre 3. ročník na tri štvrte roka.

Testovanie z matematiky 5 2018.

Testovanie 5 staršie ročníky. Testy sa zobrazia po výbere konkrétneho školského roku.

Matematika a jej tajomstvá. DVD bude zrejme kolovať v rámci DV.

Garáže. Propedeutika záporných čísel od Janky P.

Linky:

Rozhovor s prof. Hejným. Článok.

Videá s prof. Hejným: 1 2 3

http://www.ide.sk (2. – 4. roč.)

http://www.matika.sk  (1. – 9. roč.)

http://logika.ide.sk (2. – 4. roč.)

Sudoku. (1. – 4. roč.)

http://www.ixl.com (1. – 9. roč.)

Matematické rozprávky (4. roč.)

Násobenie 9-imi. (3. roč.)

Násobenie na prstoch. (3. a 4. roč.)

Veľká násobilka spamäti. (5. – 9. roč.)

Japonská  násobilka pomocou čiar. V angličtine. (5. – 9. roč.)

Japonská násobilka pomocou čiar. (4. – 6. roč.)

Pizza a zlomky. (3. – 6. roč.) Viac po zadaní “Pizza Fraction Worksheet” do google.

Farebné tyčinky na počítanie. (1. – 4. roč.)

DIY počítacie centimetrové kocky. (1. – 4. roč.)

Uhádni číslo v tabuľke do 100. (3. – 6. roč.)

http://www.xtramath.com (1. – 9. roč.)

http://www.oxfordowl.co.uk/for-home (1. – 4. roč.)

Hejného princípy. (1. – 5. roč.)