Google Groups [DomacaSkolaBA] Matematika

Čo sa dá robiť:

Plechovica s príkladmi. Ak vie dieťa príklad vyrátať, smie ho zahodiť. (1. – 4. roč.)

Sčítacia, odčítacia a násobilková tabuľka. Prázdnu tabuľku dieťa vypĺňa v časovom limite. Os „x“ a „y“ sú čísla od 1 do 10 alebo 20 podľa ročníka, úrovne. Pri odčítaní môže dieťa napísať záporný výsledok, tam, kde vychádza, alebo políčka vopred vyškrtneme. (1. – 4. roč.)

Matika s loptou. Vymyslím príklad a hodím niekomu loptu. Ten ju chytí, povie výsledok a vymýšľa ďalší príklad. (1. – 4. roč.)

Honzo, Honzo. Deti sú asi 20 m od „Honza“. On vymýšľa príklad a deti sa k nemu priblížia o toľko krokov, koľko je výsledok. Keď sú deti nebezpečne blízko, nezadá príklad, ale povie: „Je čas obeda.“ a začne deti naháňať. Koho chytí, je Honzo. (1. – 4. roč.)

LEGO. Dá sa použiť akokoľvek. (1. – 4. roč.)

Stavby z kociek. Stavať z kociek stavby podľa plánu a naopak nakresliť plán postavenej stavby. (1. – 6. roč.)

Slovné úlohy na mieru. Vymyslite dieťaťu slovné úlohy o tom, čo ho baví. (1. – 9. roč.)

Viacstenné kocky. Pri hre s nimi si deti precvičia množstvo príkladov. Dajú sa kúpiť aj v kamennom obchode Biliard v Avione Bratislava. (1. – 9. roč.)

Kalkulačka. Nechajte deti objavovať. Máme skúsenosť, že dieťa v 1. ročníku objavilo faktoriál. Majte v zásobe viac. Je dosť možné, že ju deti „zerrorujú“ (bude na nej svietiť „error“ a viac nebude fungovať). (1. – 9. roč.)

Lernspiel Ich lerne rechnenNemecká hra. (1. roč.)

Skákavka. Na zem sa nakreslí tabuľka s rôzne prehádzanými číslami 1 – 20. Rodič (alebo iné dieťa) povie príklad, dieťa má skočiť na „výsledok“. (2. roč.)

Teplomer v zime. Propedeutika záporných čísel. (2. – 4. roč.)

Nákup. Počítajte s dieťaťom pred nákupom a počas neho. (2. – 4. roč.)

Pečenie. Tu si dieťa precvičí váženie. Môžeme piecť z polovičnej dávky – všetko treba vydeliť dvomi. Vieme zistiť, koľko cesto váži bez toho, aby sme ho odvážili? (Spočítať hmotnosti jednotlivých surovín.) Ako dlho sa bude piecť? To je do koľkej? (Poznávanie hodín.) Zlomky – koláč rozkrojíme na polovicu, ešte na polovicu (štvrtina), … Násobilka rozkrojeného koláča – Koľko nám vyšlo zákuskov (koľkokrát koľko)? (2. – 4. roč.)

Elektronická násobilka. Dá sa kúpiť. (3. roč.)

Násobilka s riadom. Pri utieraní riadu dieťa ukladá  do štvorcov, obdĺžnikov, stĺpcov. Koľkokrát koľko? (3. roč.)

LEGO násobilka. Na podložke z LEGA dieťa vyplní štvorec alebo obdĺžnik. Koľkokrát koľko? (3. roč.)

Montessori korálkový materiál. (3. roč.)

Kocky a násobilka. Stavanie komínkov z kociek. 3×4 prerob na 4×3 (zo stĺpikov urob riadky). (3. roč.)

Tabuľka čokoládyZadať úlohy na násobilku, ale aj sčítanie, odčítanie. (3. roč.)

TangramPavlovič o Tangrame 1 a 2 , ďalšie návody 1 a 2, a Vianočný príbeh s tangramom (v angličtine). (3. – 9. roč.)

 

Matematické súťaže:

Matematický klokan. Matematická súťaž. (1. – 9. roč.)

Maksík. Matematická súťaž. (2. – 4. roč.)

Pytagoriáda. Matematická súťaž. (3. – 8. roč.)

Matematická olympiáda. Matematická súťaž. (4. – 9. roč.)

Sezamko a Sezam. Matematická súťaž. (5. – 9. roč.)

PikomatMatematická súťaž. (5. – 9. roč.)

 

Knihy a učebnice:

Pracovné zošity plnohodnotne nahradia učebnicu. Učebnicu netreba.

Vydavateľstvo Aitec ponúka celé učebnice na prelistovanie online. S učebnicou MAT však rodičia nemajú dobrú skúsenosť. Našiel sa však aj pozitívny ohlas s použitím autokorekčných kariet.

Pozrieť starú knihu o geometrii od ruských autorov, keď vyraďujú v knižniciach.

Hejného matematika. 1. – 7.roč. Pracovné učebnice. Postupne sa budú prekladať do slovenčiny.

Hejný a kol.: Matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání.

Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl. Bálint – Kuzma.

Hravá matematika. 1. – 9. roč.

Matematika pre každého prváka. Černek – Repáš.

Zbierka úloh z matematiky pre 1. a 2. roč. ZŠ. Jureníková.

Matematika pre každého druháka. Černek – Repáš.

Päťminútoky z matematiky pre 2. roč. ZŠ. Jureníková.

Zábavná matematika a logika. 3. a 4. roč.

Matematika 3 pre základné školy. (Pracovný zošit – 1. diel). Bero, P. – Berová, Z., Orbis Pictus Istropolitana, 2012.

Matematika 3 pre základné školy. (Pracovný zošit – 2. diel). Bero, P. – Berová, Z., Orbis Pictus Istropolitana, 2012.

Geometria pre 3. ročník ZŠ. (Pracovný zošit). Bero, P. – Berová, Z.: Orbis Pictus Istropolitana, 2013.

Geometria pre 4. ročník ZŠ. (Pracovný zošit). Bero, P. – Berová, Z., Orbis Pictus Istropolitana, 2014.

Matematika 4 pre základné školy. (Pracovný zošit – 1. diel). Bero, Berová.

Matematika 4 pre základné školy. (Pracovný zošit – 2. diel). Bero, P. – Berová, Z., Orbis Pictus Istropolitana, 2012.

Edícia Vražedná matematika.

Ešte vražednejšia matematika. (4. roč.)

Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti žiakov 2. stupňa základných škôl. Bálint – Kuzma

Čo má vedieť štvrták z matematiky. Bálint.

Matematické diktáty pre 3. a 4. ročník.

 

Materiály:

Koncoročný test z MAT 2. roč. ZŠ Fantázia.

Test z MAT pre 3. ročník na tri štvrte roka.

Koncoročný test z MAT 3. roč. ZŠ Fantázia.

Koncoročný test z MAT 3. roč. ZŠ alternatívna Poprad – príloha

Testovanie z matematiky 5 2017.

Testovanie 5 staršie ročníky.

Matematika a jej tajomstvá. DVD bude zrejme kolovať v rámci DV.

Garáže. Propedeutika záporných čísel od Janky P.

 

Linky:

Rozhovor s prof. Hejným. Článok.

Videá s prof. Hejným: 1 2 3

http://www.ide.sk (2. – 4. roč.)

http://www.matika.sk  (1. – 9. roč.)

http://logika.ide.sk (2. – 4. roč.)

Sudoku. (1. – 4. roč.)

http://www.ixl.com (1. – 9. roč.)

Matematické rozprávky (4. roč.)

Khan academy. Slovenský dabing. (5. – 9. roč.)

Násobenie 9-imi. (3. roč.)

Násobenie na prstoch. (3. a 4. roč.)

Veľká násobilka spamäti. (5. – 9. roč.)

Japonská  násobilka pomocou čiar. V angličtine. (5. – 9. roč.)

Indická násobilka pomocou mriežky. (4. a 5. roč.)

Japonská násobilka pomocou čiar. (4. – 6. roč.)

Indické násobenie pomocou mriežky. (4. – 6. roč.)

Uhádni číslo v tabuľke do 100. (3. – 6. roč.)

http://www.xtramath.com (1. – 9. roč.)

http://www.oxfordowl.co.uk/for-home (1. – 4. roč.)

Hejného princípy. (1. – 5. roč.)