Deti učia deti: DV Akadémia

Ahoj a vitaj!

Tu nájdeš vzdelávacie video-kurzy, ktoré pripravili domáci školáci.
Videá majú pomôcť pri učení sa domškolákom aj školákom.
Nižšie si môžeš pozrieť zoznam videí podľa predmetov.

Prispieť môžeš aj ty!

Pozri si výzvu podpredseníčky nášho občianskeho združenia Vierky Krajčovičovej pre domškolákov s prosbou k výrobe výučbových videí.
Video nájdeš tu: https://youtu.be/3i-jgELuRpY

Svoje video s popisom „Učebný predmet, Názov videa, meno autora a linku k videám“, prosím, posli na adresu mailto:branislav.krajcovic@domacaskola.sk

Zoznam videí

Vlastné učebné pomôcky

Čo je lapbook? – Vierka Krajčovičová – https://youtu.be/m8tg6qqFdrU
Ako vytvoriť lapbook? – Vierka Krajčovičová – https://youtu.be/KtbhWG2ar00

Slovenčina

Výnimky pri písaní i/í po tvrdej spoluhláske a vybraných slovách – Lujza Servanská – https://www.youtube.com/watch?v=MkBk0VRPDrE&t=2s
Pomôcky na vybrané slová – Lujza Servanská – https://www.youtube.com/watch?v=MkBk0VRPDrE&t=2s
Vybrané slová po L – Sameul Rešutík – https://youtu.be/nwe2euoSt2Q
Vybrané slová po M – Markéta Meleková – https://youtu.be/m7K9ip9ZJ8Y
Vybrané slová po P – Markéta Meleková – https://youtu.be/DGW5gS7hMhM
Vybrané slová po V – Markéta Meleková – https://youtu.be/sEAZFJMr-Xk
*** Rozprávka o troch prasiatkach – Daniela Makovnikova – https://youtu.be/-gD3vG5OaS4

Matematika

Pomer v matematike – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/SBo-nJVrYqA
Danica Božová – videá o matematike a biológii – https://www.youtube.com/channel/UCrnhTBKmD1gscatIYkuDKVA/videos
Príklady so zátvorkami – Solin – https://youtu.be/cavFH_IJhgE

Angličtina

Jednoduchý prítomný čas – Juraj Krajčovič – https://youtu.be/wMba13RZb38
Hra na slovnú zásobu – Monika Solinová – https://photos.app.goo.gl/m4dEC7LcUqHk7Fq26

Dejepis

Grécko-Perzské vojny v 5. stor. pred Kr. – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/Lqhl31EvooE

Fyzika

Optika, lom svetla, 1. časť – Martin Krajčovič – https://youtu.be/uuMlfWRRR6Y
Optika, lom svetla, 2. časť – Martin Krajčovič – https://youtu.be/0EYjaLpqid4
Zisťovanie hustoty pevných látok – Marek Krajčovič – https://youtu.be/B0124QiNLao
Zmena hustoty v ponorke – Juraj Krajčovič – https://youtu.be/6RTcWtNY3n8
Páka – Juraj Krajčovič – https://youtu.be/Bsb-TCH3dbI
Hustota – Juraj Krajčovič – https://youtu.be/dE3He0Z9-G4
Šošovka – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/JIrDJPaJQs8
Povrchové napätie kvapaliny – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/PLSWM09LvME
Podtlak – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/TL61yRNMxwE
Aerodynamicky paradox – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/X4NnnWigKAo
Veličiny – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/cr_Qhh3TYfQ
Kompas – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/yP6PKa-6cWw
Sériové a paralelné zapojenie elektrického obvodu – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/tNBRA_y6CPA
Optický klam – Maťa Chvojková – https://youtu.be/BbiraxxHdiQ
Šošovka – Maťa Chvojková – https://youtu.be/XWcAzFB4dwY
Experiment so svetlom – Maťa Chvojková – https://youtu.be/XWcAzFB4dwY
Camera obscura – Ondrej Krajčovič – https://www.youtube.com/watch?v=JEGCwYO3tLM
Fyzika 1, 2 – Monika Solinová – https://youtu.be/MG4hN5urFio a https://youtu.be/WnV45svsawU
Rozprávka o statickej elektrine – Monika Solinová – https://youtu.be/mMVEsNbXSkg
Zvuk – Juraj Krajčovič – https://skolybrezova-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jurkra_brezova_eu/EY6QyfbAvCNKqfwulxTbve0B252GjFKV_tNXvUtsZomU6w?e=kxN3fF
Sériové a paralelné zapojenie elektr. obvodu – Lýdia Ostradická – https://drive.google.com/file/d/1taKxiREUkFL0f2WF1qsohk5lCnc5oGGi/view

Chémia

Chemický pokus „Ktorá sviečka skôr zhasne?“ – Juraj Krajčovič – https://youtu.be/ikQ4WzJI5XU

Informatika a Technika, Telesná výchova

Strih videa a telesná výchova 2018/2019 – Juraj Krajčovič – https://youtu.be/HhpXA1OUulA
Štvortaktný motor – Martin Krajčovič – https://youtu.be/6LE0VSFmdOk
Vesmírni roboti – Michal Smíšek – https://www.youtube.com/playlist?list=PL–QPXMEJ8_1Fi3CO5bivf9OmwsdHY3ZK
Otužovanie, Telesná výchova – Monika Solinová – https://youtu.be/eBUt2Pg5Q98
Mlynské kolo https://youtu.be/Yq1zz_51BvU
Rytmické cvičenie https://youtu.be/1kovX0y2maI
*** Pohybové aktivity na doma – Marta Porubčanová – https://www.youtube.com/watch?v=XO2DcaQyDK8
*** Pohybové aktivity na doma – Marta Porubčanová – https://www.youtube.com/watch?v=bEpEkXVQpCA
*** Príbeh a strihanie videa – Monika Škutová – POZOR! nefunguje v prehliadači Chrome –https://1drv.ms/v/s!AkLnHtw09ifogYsJMlaE9f9srd3t8g?e=pzMz89

Výuka k občianstvu

Dobré vzťahy s rodičmi – Juraj Krajčovič – https://youtu.be/WpbcuJrsV2c

Výtvarná výchova, ručné práce

Jarná koláž – Mária Krajčovičová – https://youtu.be/K0gAYEWIhWo
Rúrková rampa pre loptičku – Čo sa dá spraviť z papierových roliek – Juraj a Marek Krajčovič – https://youtu.be/cI–I5lmSMY
Gumipuška – Ondrej Krajčovič – https://www.youtube.com/watch?v=ckG5j23F9rs
*** Magnetický rybár – Daniela Makovníková https://youtu.be/HDl3WlESpKc
*** Morské (po)tvory a iné tvory – maľovanie krepovým papierom – Daniela Makovníková – https://youtu.be/Oov6LRWfNnE
*** Umenie na tanieri (tvoríme s jedlom) – Daniela Makovníková – https://youtu.be/hTCHbqaUf-Y

Prírodoveda, Prvouka

Nervová sústava – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/1FYThGFU0GM
Včely – Zuzka Tomkova – https://youtu.be/4yOVQ4GzKzw
Ročné obdobia, čas – Lujza Servanská – https://www.youtube.com/watch?v=DKHgr4ErZ6o
Chuťové poháriky – Pažinovci – https://youtu.be/EVAFr6gZbq8
Terezkina domáca škola – https://duckduckgo.com/?q=terezkina+dom%C3%A1ca+%C5%A1kola&t=ffab&atb=v213-1&ia=videos&iax=videos
Ako chytiť mravcoleva – Mária Rešutíková https://photos.app.goo.gl/5icRsZ2jAyWBquye8

Posledné úpravy: 19. 6. 2020 12:21