Deti učia deti: DV Akadémia

Ahoj a vitaj!

Tu nájdeš vzdelávacie video-kurzy, ktoré pripravili domáci školáci.
Videá majú pomôcť pri učení sa domškolákom aj školákom.
Nižšie si môžeš pozrieť zoznam videí podľa predmetov.

Prispieť môžeš aj ty

Svoje video s popisom „Učebný predmet, Názov videa, meno autora a linku k videám“, prosím, posli na adresu diana.simova@domacaskola.sk

Zoznam videí

Vlastné učebné pomôcky

Čo je lapbook? – Vierka Krajčovičová – https://youtu.be/m8tg6qqFdrU
Ako vytvoriť lapbook? – Vierka Krajčovičová – https://youtu.be/KtbhWG2ar00

Slovenčina

Výnimky pri písaní i/í po tvrdej spoluhláske a vybraných slovách – Lujza Servanská – https://www.youtube.com/watch?v=MkBk0VRPDrE&t=2s
Pomôcky na vybrané slová – Lujza Servanská – https://www.youtube.com/watch?v=MkBk0VRPDrE&t=2s
Vybrané slová po L – Sameul Rešutík – https://youtu.be/nwe2euoSt2Q
Vybrané slová po M – Markéta Meleková – https://youtu.be/m7K9ip9ZJ8Y
Vybrané slová po P – Markéta Meleková – https://youtu.be/DGW5gS7hMhM
Vybrané slová po V – Markéta Meleková – https://youtu.be/sEAZFJMr-Xk
*** Rozprávka o troch prasiatkach – Daniela Makovnikova – https://youtu.be/-gD3vG5OaS4

Matematika

Pomer v matematike – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/SBo-nJVrYqA
Danica Božová – videá o matematike a biológii – https://www.youtube.com/channel/UCrnhTBKmD1gscatIYkuDKVA/videos
Príklady so zátvorkami – Solin – https://youtu.be/cavFH_IJhgE

Angličtina

Jednoduchý prítomný čas – Juraj Krajčovič – https://youtu.be/wMba13RZb38
Hra na slovnú zásobu – Monika Solinová – https://photos.app.goo.gl/m4dEC7LcUqHk7Fq26

Dejepis

Grécko-Perzské vojny v 5. stor. pred Kr. – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/Lqhl31EvooE

Fyzika

Optika, lom svetla, 1. časť – Martin Krajčovič – https://youtu.be/uuMlfWRRR6Y
Optika, lom svetla, 2. časť – Martin Krajčovič – https://youtu.be/0EYjaLpqid4
Zisťovanie hustoty pevných látok – Marek Krajčovič – https://youtu.be/B0124QiNLao
Zmena hustoty v ponorke – Juraj Krajčovič – https://youtu.be/6RTcWtNY3n8
Páka – Juraj Krajčovič – https://youtu.be/Bsb-TCH3dbI
Hustota – Juraj Krajčovič – https://youtu.be/dE3He0Z9-G4
Šošovka – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/JIrDJPaJQs8
Povrchové napätie kvapaliny – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/PLSWM09LvME
Podtlak – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/TL61yRNMxwE
Aerodynamicky paradox – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/X4NnnWigKAo
Veličiny – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/cr_Qhh3TYfQ
Kompas – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/yP6PKa-6cWw
Sériové a paralelné zapojenie elektrického obvodu – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/tNBRA_y6CPA
Optický klam – Maťa Chvojková – https://youtu.be/BbiraxxHdiQ
Šošovka – Maťa Chvojková – https://youtu.be/XWcAzFB4dwY
Experiment so svetlom – Maťa Chvojková – https://youtu.be/XWcAzFB4dwY
Camera obscura – Ondrej Krajčovič – https://www.youtube.com/watch?v=JEGCwYO3tLM
Fyzika 1, 2 – Monika Solinová – https://youtu.be/MG4hN5urFio a https://youtu.be/WnV45svsawU
Rozprávka o statickej elektrine – Monika Solinová – https://youtu.be/mMVEsNbXSkg
Zvuk – Juraj Krajčovič – https://skolybrezova-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/jurkra_brezova_eu/EY6QyfbAvCNKqfwulxTbve0B252GjFKV_tNXvUtsZomU6w?e=kxN3fF
Sériové a paralelné zapojenie elektr. obvodu – Lýdia Ostradická – https://drive.google.com/file/d/1taKxiREUkFL0f2WF1qsohk5lCnc5oGGi/view

Chémia

Chemický pokus „Ktorá sviečka skôr zhasne?“ – Juraj Krajčovič – https://youtu.be/ikQ4WzJI5XU

Informatika a Technika, Telesná výchova

Strih videa a telesná výchova 2018/2019 – Juraj Krajčovič – https://youtu.be/HhpXA1OUulA
Štvortaktný motor – Martin Krajčovič – https://youtu.be/6LE0VSFmdOk
Vesmírni roboti – Michal Smíšek – https://www.youtube.com/playlist?list=PL–QPXMEJ8_1Fi3CO5bivf9OmwsdHY3ZK
Otužovanie, Telesná výchova – Monika Solinová – https://youtu.be/eBUt2Pg5Q98
Mlynské kolo https://youtu.be/Yq1zz_51BvU
Rytmické cvičenie https://youtu.be/1kovX0y2maI
*** Pohybové aktivity na doma – Marta Porubčanová – https://www.youtube.com/watch?v=XO2DcaQyDK8
*** Pohybové aktivity na doma – Marta Porubčanová – https://www.youtube.com/watch?v=bEpEkXVQpCA
*** Príbeh a strihanie videa – Monika Škutová – POZOR! nefunguje v prehliadači Chrome –https://1drv.ms/v/s!AkLnHtw09ifogYsJMlaE9f9srd3t8g?e=pzMz89

Výuka k občianstvu

Dobré vzťahy s rodičmi – Juraj Krajčovič – https://youtu.be/WpbcuJrsV2c

Výtvarná výchova, ručné práce

Jarná koláž – Mária Krajčovičová – https://youtu.be/K0gAYEWIhWo
Rúrková rampa pre loptičku – Čo sa dá spraviť z papierových roliek – Juraj a Marek Krajčovič – https://youtu.be/cI–I5lmSMY
Gumipuška – Ondrej Krajčovič – https://www.youtube.com/watch?v=ckG5j23F9rs
*** Magnetický rybár – Daniela Makovníková https://youtu.be/HDl3WlESpKc
*** Morské (po)tvory a iné tvory – maľovanie krepovým papierom – Daniela Makovníková – https://youtu.be/Oov6LRWfNnE
*** Umenie na tanieri (tvoríme s jedlom) – Daniela Makovníková – https://youtu.be/hTCHbqaUf-Y

Prírodoveda, Prvouka

Nervová sústava – Ondrej Krajčovič – https://youtu.be/1FYThGFU0GM
Včely – Zuzka Tomkova – https://youtu.be/4yOVQ4GzKzw
Ročné obdobia, čas – Lujza Servanská – https://www.youtube.com/watch?v=DKHgr4ErZ6o
Chuťové poháriky – Pažinovci – https://youtu.be/EVAFr6gZbq8
Terezkina domáca škola – https://duckduckgo.com/?q=terezkina+dom%C3%A1ca+%C5%A1kola&t=ffab&atb=v213-1&ia=videos&iax=videos
Ako chytiť mravcoleva – Mária Rešutíková https://photos.app.goo.gl/5icRsZ2jAyWBquye8

Posledné úpravy: 19. 6. 2020