Učebnice

Na Edičnom portáli nájdete databázu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Na stránke si môžete materiály filtrovať typu školy, predmetu, ročníka, typu učebnice a vyučovacieho jazyka.

Na stránkach jednotlivých vydavateľstiev si môžete učebnice zo zoznamu prelistovať online, alebo aspoň zobraziť krátke ukážky:

ABCedu, s.r.o. https://www.abcedu.sk

AITEC, s.r.o. https://www.aitec.sk/zoznam-produktov

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. https://www.raabe.sk

EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. https://www.expolpedagogika.sk

Ikar, s.r.o. https://www.ikar.sk/school-to-school/uvod.html

Indícia, s.r.o. https://eshop.ucmeradi.sk/e-shop

LiberaTerra, s.r.o. https://www.liberaterra.sk

Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. https://orbispictus.sk/eshop/

Patria I., spol. s r.o. http://www.patria1.sk

Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. https://www.mladeleta.sk/zakladna-skola

TAKTIK, s.r.o. https://www.taktik.sk

VKÚ, a.s. https://www.vku.sk/obchod/