Konferencia domáceho vzdelávania 2021

Pozývame vás na 9. konferenciu o domácom vzdelávaní. Je to podujatie od domškolákov, pre domškolákov, ale aj pre ich garantov, učiteľov, riaditeľov súčasných i budúcich kmeňových škôl, a pre všetkých vás, ktorých téma domáceho vzdelávania zaujíma alebo sa ich nejakým spôsobom dotýka.

Konferencia sa uskutoční v novembri 2021. Informáce o podujatí budeme priebežne pridávať na tejto stránke.