Konferencia domáceho vzdelávania 2021

Pozývame vás na 9. konferenciu domáceho vzdelávania, ktorá sa uskutoční ONLINE dňa 20. novembra 2021 v čase od 9:00 do 18:00. Je to podujatie od domškolákov, pre domškolákov, ale aj pre ich garantov, učiteľov, riaditeľov súčasných i budúcich kmeňových škôl, a pre všetkých, ktorých téma domáceho vzdelávania zaujíma alebo sa ich nejakým spôsobom dotýka. Podrobnosti o podujatí budeme priebežne pridávať na tejto stránke.

Konferencia sa uskutoční online. Kľúčom ku konferencii je registrácia. Nech sa páči, vstúpte! Potrebné informácie vám prídu priamo do schránky a nič dôležité Vám tak neunikne. Po kliknutí na tlačidlo „REGISTRÁCIA“ vpravo budete presmerovaní na náš registračný formulár.

Jednotlivé prednášky budeme vysielať v priamom prenose na YouTube kanáli OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku DVS

Vstupné na konferenciu nechávame na vaše uváženie. My ju organizujeme každoročne z vlastných dobrovoľníckych zdrojov a bez sponzorov. A nielen konferenciu, ale aj rôzne vzdelávacie webináre v priebehu roka. S vašou podporou by sme ich mohli robiť ešte lepšie. Každé euro sa počíta! Po kliknutí na tlačidlo „VSTUPNÉ“ vpravo budete presmerovaní na darovaciu stránku Konferencia domáceho vzdelávania 2021 na darujme.sk.

PhDr. Jana NOVÁČKOVÁ, CSc.
psychologička, zástankyňa rešpektujúcej komunikácie

Česká psychologička s dlhoročnou praxou v poradenskej práci a psychologickom výskume. Spolupracovala na medzinárodnom projekte Zdravá škola. Je spoluautorkou konceptu, knihy a kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný a autorkou publikácie Mýty vo vzdelávaní. Od roku 1994 sa venuje lektorskej a prednáškovej činnosti. Publikovala množstvo článkov, vystupuje na konferenciách a približuje verejnosti myšlienky týkajúce sa zmeny vo vzdelávaní. 

Martina VAGAČOVÁ
psychoterapeutka, rodičovská poradkyňa

Viac ako 11 rokov sa aktívne venuje rodičom, vychovávateľom a pedagógom na Slovensku cez kurzy, workshopy a prednášky, ako aj individuálne poradenstvo. Ako certifikovaná lektorka kurzov Efektívneho rodičovstva vychádza z adlerovských princípov individuálnej psychológie.

V roku 2020 napísala knihu  Ako prežiť rodičovstvo, láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom. Je to prvá kniha na slovenskom trhu o Efektívnom rodičovstve, presne šitá na mieru slovenským rodičom. Povzbudzuje rodičov, aby sa nebáli byť sami sebou, mali sa radi aj s chybami a nezabúdali na každodenné radosti. Dieťa vníma ako rovnocenného partnera vo výchove. Vysvetľuje, ako nadviazať vzájomné spojenie a pomocou spolupráce zvládnuť aj náročné situácie. Kniha ponúka množstvo príkladov dobrej praxe, praktických tipov a upozornení, na čo si dať pozor pri riešení každodenných rodičovských výziev.

Jana MARCINEKOVÁ
riaditeľka súkromnej základnej školy Bakomi

Kvalifikovaná učiteľka, aktívne podporuje domáce vzdelávanie, o ktoré sa zaujíma už vyše desať rokov. V tejto oblasti má osobnú skúsenosť zo zahraničia, pracovala ako garant pre domáce vzdelávanie a ako riaditeľka školy v roku 2015 sprístupnila DV v SZŠ Bakomi. Bolo to v úvode päť detí z troch rodín, spolupráca sa ďalej rozširovala a k septembru 2021 je v domškoláckej skupine pri Bakomi 32 detí z ročníkov prvého stupňa.

Jej srdcovou témou je sebahodnotenie a s ním súvisiace plánovanie, ktoré uplatňujú v škole Bakomi nie len u domácich školákov, ale aj u všetkých svojich denných žiakov.

O motivácii, a najmä tej vnútornej, bude hovoriť vo svojej prednáške odborníčka na ľudský mozog aj detskú dušu, spoluautorka knihy Rešpektovať a byť rešpektovaný, zástankyňa rešpektujúcej komunikácie a psychologička Jana Nováčková. Po prednáške (zo záznamu) bude pani Nováčková odpovedať na vaše otázky v diskusii. 

Čo s emóciami – tými vašimi, aj tými detskými, ako ich prijať a zvládnuť poradí v prednáške aj v diskusii naživo  psychoterapeutka, rodičovská a výchovná poradkyňa, propagátorka efektívneho rodičovstva a autorka knihy Ako prežiť rodičovstvo, láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom Martina Vagačová. 

Sebahodnotenie a plánovanie vysvetlí Jana Marcineková, riaditeľka súkromnej školy Bakomi, kde si plánujú vlastné ciele denní i domáci školáci a ich plnenie si následne sami zhodnotia. Dozviete sa, čo a ako vo vzdelávaní plánovať, na čo je vôbec plánovanie dobré z pohľadu dieťaťa, na čo je dobré sebahodnotenie a ako ho realizovať v domácom vzdelávaní. 

Ako funguje domáce vzdelávanie v každodennej praxi porozpráva v panelovej diskusii päť domškoláckych mám ostrieľaných rokmi vzdelávania svojich domškolákov. Oblastí, kam sa bude debata uberať, je hromada: od chodu domácnosti, zladenia domáceho vzdelávania s prácou alebo robotou okolo hospodárstva, cez vedenie detí, uspokojovanie ich záujmov, motivovanie, zladenie rôznych potrieb detí rôzneho veku v rodine, cestovanie s deťmi, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, až po psychohygienu a čas pre seba. Dozviete sa, ako u nich prebieha vzdelávanie, či sú zapojení do vzdelávania detí aj iní ľudia, čo všetko sa dá považovať za vzdelávanie v realite života danej rodiny, aké chyby a problémy sa vyskytli a čo vnímajú ako najväčšiu výzvu vo svojom domácom vzdelávaní. 

Informáciami o domácom vzdelávaní na webe OZ DVS vás prevedie Diana Šimová, ktorá má v OZ DVS na starosti komunikáciu s verejnosťou a webovú stránku. Ukáže vám, čo všetko sa môžete dozvedieť o domácom vzdelávaní na webe OZ DVS.

Program

Podporte nás!

Už deväť rokov vám prinášame Konferenciu domáceho vzdelávania.
Od minulého roka organizujeme vzdelávacie webináre určené rodičom (dom)školákov prístupné širokej verejnosti.
Všetky naše podujatia stoja len na osobnom vklade dobrovoľníkov, ktorí investujú svoj čas, energiu, vedomosti aj materiál.
Sme tu pre vás!
Pomôžte nám robiť vzdelávacie podujatia ešte lepšie!