Konferencia domáceho vzdelávania 2022

Pozývame vás na 10. konferenciu domáceho vzdelávania, ktorá sa uskutoční ONLINE dňa 19. novembra 2022 v čase od 9:00 do 18:00. Je to podujatie od domškolákov, pre domškolákov, ale aj pre ich garantov, učiteľov, riaditeľov súčasných i budúcich kmeňových škôl a pre všetkých, ktorých téma domáceho vzdelávania zaujíma alebo sa ich nejakým spôsobom dotýka. Podrobnosti o podujatí budeme priebežne pridávať na tejto stránke.

Konferencia sa uskutoční online. Kľúčom ku konferencii je registrácia. Nech sa páči, vstúpte! Potrebné informácie vám prídu priamo do schránky a nič dôležité Vám tak neunikne. Po kliknutí na tlačidlo „REGISTRÁCIA“ vpravo budete presmerovaní na náš registračný formulár, ktorý bude prístupný do 18. 11. 2022.

Jednotlivé prednášky budeme vysielať v priamom prenose na YouTube kanále OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku DVS

Vstupné na konferenciu je dobrovoľné. S vašou podporou by sme mohli do konferencie investovať viac než len vlastné zdroje. Každé euro pomôže. Po kliknutí na tlačidlo „VSTUPNÉ“ vpravo budete presmerovaní na darovaciu stránku Konferencia domáceho vzdelávania 2022 na platforme darujme.sk.

Zuzana VALÁBKOVÁ

koučka, špeciálna pegagogička a domškolácka mama

Ako mama desiatim deťom z vlastnej skúsenosti vie, že cesta rodičovstva je divoká jazda. Ju samu rodičovstvo veľa naučilo, vytrénovalo, zmenilo a preskúšalo viac, ako čokoľvek iné. Od roku 2012 sa venuje profesionálnemu koučovaniu a rozvoju koučovacích zručností v rôznych oblastiach a profesiách.  

Podporuje partnerský dialóg bez porazených, ktorý sa dá využívať takmer v akejkoľvek konverzácii – líderskej, manažérskej, firemnej či osobnej, rodičovskej alebo partnerskej. 

Pomáha nachádzať tú najlepšiu cestu tým, ktorí chcú von z neustáleho kolotoča náročných situácií, chcú mať v rukách chod udalostí vo svojom živote a popri každodennej rutine túžia aj po svojom osobnom naplnení, oddychu a sebarealizácii. Svojim klientom pomáha nazrieť do ich vnútra a zostaviť si vlastnú, funkčnú „príručku“ rodičovských riešení na rôzne situácie a príležitosti.

Rozhovor so Zuzanou Valábkovou.

Zdeňka ŠÍP STAŇKOVÁ

blogerka, spisovateľka, propagátorka sebariadeného vzdelávania a domškolácka mama

Mama troch detí (20, 14, 3) vedie svoj blog „Děti jsou taky lidi“ a rovnomenný YouTube kanál. Žije (nielen s deťmi) unschooling, worldschooling, sebariadené vzdelávanie, slobodu, dobrovoľnosť a vzťahy naplnené rešpektom a úctou. 

Napísala knihu „Děti jsou taky lidi“ o tom, ako naše detstvo ovplyvňuje to, kým sme v dospelosti. Je spoluautorkou dokumentárneho filmu „Svobodné děti“ o deťoch, ktoré si riadia svoje vzdelávanie samy. 

Propaguje informovanosť v oblasti práv detí a rodičov vo vzdelávaní (založila na sociálnej sieti skupinu „Řešení problémů ve škole, stížnosti na učitele a školy“) a od roku 2012 sa podieľala na rozvoji iniciatívy SvobodaUčení.cz

Miluje slobodu, Pipi Dlhú pančuchu, cestovanie a zmrzlinu. 

Kamila URBAN

psychologička a koučka

Je vedeckou pracovníčkou na Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied a odbornou asistentkou na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

Klinickú prax nadobudla ako detská psychologička v Inštitúte detskej reči, kde sa venovala diagnostike a kognitívnej stimulácii detí s rečovými ťažkosťami. V súčasnosti má vlastnú prax, v ktorej sa venuje koučingu, supervízii a psychoterapii.

Výskumne sa venuje metakognitívnemu vývinu, autoregulovanému učeniu, tvorivosti a motivácii vo vzdelávaní. Prednáša témy z vývinovej a pedagogickej psychológie. V roku 2021 strávila vďaka Fulbrightovmu štipendiu pol roka na výskumnom pobyte na North Carolina State University v USA.

Rozhovor s Kamilou Urban.

Zuzana VNENČÁKOVÁ

domškolácka mama, predsedníčka OZ DVS, animátorka a koučka 

Žije s rodinou na strednom Slovensku. Je mamou troch detí (14, 12, 9), s ktorými už ôsmy rok žije dobrodružstvo domáceho vzdelávania. Obľúbili si najmä tímovú prácu v rodine, tvorbu projektov na rôzne pre deti zaujímavé témy a cestovanie.

Za svoje doterajšie pôsobenie nazbierala manažérske a facilitačné zručnosti pri vedení rôznych tímov, práci v neziskových organizáciách a realizácii viacerých vzdelávacích projektov. Jej celoživotnou srdcovkou je práca s deťmi a mladými v spolupráci so saleziánmi. V súčasnosti sa rozvíja v oblasti koučingu. 

V septembri 2020 sa stala predsedníčkou občianskeho združenia Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) a spolu so staronovým tímom previedla združenie výraznou organizačnou zmenou.

EFEKTÍVNE UČENIE SA V domácom vzdelávaní je možný, ba dokonca žiadúci, individuálny prístup k vzdelávaniu detí. Rodičia svojim deťom môžu formy vzdelávania doslova ušiť na mieru. Hlavnou motiváciou rodičom nie je prehnané ochraňovanie detí pred nejakými ťažkosťami v živote, ale naopak podpora lásky k učeniu sa všetkého nového, neudusenie detskej túžby po vedomostiach, skutočné pochopenie a zvládnutie a požadovaného kurikula… Ako byť dieťaťu dobrým sprievodcom pri hľadaní jeho individuálneho spôsobu učenia sa efektívnym spôsobom vysvetlí Kamila Urban.  

POHODA Každý z nás má svoju vlastnú motiváciu na vstup do domáceho vzdelávania. Často býva spojená s veľkým nadšením a radosťou, alebo aspoň úľavou v prípade ťažkostí v škole. Realita, ktorú následne pri domácom vzdelávaní žijeme, môže postupne pod tlakom nášho okolia, požiadaviek, ale aj našich vlastných predstáv a ambícií spôsobiť, že sa v tom začneme topiť a prichádza nepokoj, stres, sklamanie a frustrácia. Zuzana Valábková v prvej prednáške prinesie svoj pohľad na to, ako nepodľahnúť tlaku a opäť pokojne, s iskrou a rovnováhou fungovať v domácom vzdelávaní. 

SLOBOBA A HRANICE Pod slobodou – dieťaťa, ale aj dospelého – si mnohí predstavia sebastredné konanie bez ohľadu na ostatných a okolie. Sloboda sa týka práv jednotlivca, no každý z nás má svoje práva, a preto koncept slobody neospravedlňuje také správanie, ktoré obmedzuje práva iných. Tam sú tie hranice pre každého z nás, vrátane detí, ktorým sa vo výchove dostáva slobody… O slobode a hraniciach bude diskusia so Zdeňkou Šíp Staňkovou a vlastné hranice nám pomôže objaviť Zuzana Vnenčáková na interaktívnom workshope v uzavretej skupine prihlásených účastníkov. 

BALANS Vyhorenie v domácom vzdelávaní je reálna hrozba. Ostrieľané domškolácke mamy porozprávajú o tom, ako si ony udržiavajú balans medzi potrebami rodiny v domácom vzdelávaní a vlastnými potrebami. Príďte na „posedenie pri kávičke“ s nimi v panelovej diskusii, v ktorej vám vždy sprostredkúvame stretnutie s reálnymi domškoláckymi rodinami a možnosť nakuknúť do ich života. Tešia sa na vás Vierka, Evka,

SEBARIADENÉ VZDELÁVANIE (UNSCHOOLING) Sebariadené vzdelávanie sa často vníma ako bezhraničná svojvôľa dieťaťa a totálna anarchia. Môže si rodič naozaj dovoliť nechať svoje deti rásť ako drevo v lese? Bez ich sprevádzania a vedenia k rešpektu svojho okolia? Bez vymedzenia si vlastných hraníc únosnosti a zasvätenia do spoločenských pravidiel? Bez podporovania empatie a zmyslu pre komunitu u dieťaťa? Zdeňka Šíp Staňková, trojnásobná domškolácka mama, ktorá so svojimi deťmi žije sebariadené vzdelávanie, má dostatok skúseností na to, aby na tieto otázky fundovane odpovedala. 

VÍZIA Jasná a definovaná vízia je skvelým oporným bodom v každej oblasti ľudského života vrátane domáceho vzdelávania. Je veľmi užitočné zamyslieť sa nad zmyslom, nad cieľom, za ktorým chceme kráčať, zvedomiť si dôležité aspekty domáceho vzdelávania špecifické práve v tej našej rodine. Vytvorenie vízie a jej aktualizovanie sa môže stať prevenciou alebo opätovným nájdením smeru, ak sme sa ocitli v slepej uličke. Interaktívny workshop so Zuzanou Vnenčákovu vám poskytne priestor a sprevádzanie pri zamýšľaní sa nad tým, aký vám domáce vzdelávanie dáva zmysel, o aké hodnoty a priority sa opierate, ako sa to odráža v realite vášho domáceho vzdelávania, čo by ste chceli inak a ako, kde v tom celom kolotoči ste vy ako mama či otec. Budeme pracovať v prostredí zoom-u individuálne, aj v skupinách, a to nám môže priniesť nové podnety a inšpirácie. 

Program

Podporte nás!

Konferenciu domáceho vzdelávania pre vás organizujeme
už 10 rokov.

Prinášame relevantné témy a rečníkov, ktorí majú čo povedať.

Do konferencie investujeme svoj voľný čas a vlastný materiál.
S vašou podporou budeme môcť investovať viac.

Sme tu pre vás a vaše deti!