Školy pre DV

Kmeňové školy sú tie základné školy, kde sú deti v DV zapísané a pravidelne preskúšavané. Pod mapou uvádzame v abecednom poradí podľa miest zoznam a profily škôl naklonených domácemu vzdelávaniu.

Kmeňové školy, o ktorých má OZ DVS pozitívne referencie

Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:

Iné:
ZŠ s MŠ Jastrabá
Jastrabá 188, 967 01 Kremnica
https://zssmsjastraba.edupage.org/
Mgr. Jana Kuciaňová
+421 948 497 097
 jana.kucianova@zsjastraba.sk
štátna, 1. – 9. ročník
Obec Jastrabá
Mgr. Nikola Nižník
od r. 2015
Info: domaciskolaci@gmail.com

Rozhovor s riaditeľom školy
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:

Iné:
Súkromná základná škola BAKOMI
A. Gwerkovej – Göllnerovej 6, 96901 Banská Štiavnica
www.bakomi.sk
Erika Kočíková
0907859578, 0905284292
bakomi@bakomi.sk, erika.kocikova@bakomi.sk
súkromná, 1. – 9. ročník
OZ Bakomi (štatutárna zástupkyňa Lýdia Vencelová)
Jana Marcineková
od r. 2015
áno

Rozhovor s riaditeľkou školy
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:
ZŠ s MŠ Malá Lehota
č. 455, 966 42 Malá Lehota
https://zsmalale.edupage.org/
PaedDr. Miroslav Hasch
0907811721, 045/6897618
skola@zsmalalehota.edu.sk
štátna, 1. – 9. ročník
Obec Malá Lehota
PaedDr. Miroslav Hasch
od r. 2017
nie

Ďalšie kmeňové školy naklonené domácemu vzdelávaniu

Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:

Iné:
Súkromná základná škola – Škola u Filipa, Banská Bystrica
Ružová 14, Banská Bystrica
www.skolaufilipa.sk
Juraj Droppa
0911253181
juraj.droppa@skolaufilipa.sk
súkromná, 1. – 9. ročník
Juraj Droppa
Mgr. Aneta Chlebničanová
od r. 2003
Informácie: Juraj Droppa

Rozhovor so zriaďovateľom školy
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:
Súkromná základná škola Edulienka
Konventná 619/1, 811 03 Bratislava
https://edulienka.edupage.org/
Mgr. Miroslava Kiripolská
len mailová komunikácia
garancne.centrum@edulienka.sk
súkromná, 1. – 9. ročník
Edulienka, Veľké Lovce 48, 941 42
PaedDr. Diana Fury
od 1. 9. 2021 (Prihlasovanie od 1. 6. 2021. Info na webe po tomto termíne.)
áno
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:
ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava
Riazanská 75, 831 03 Bratislava
https://zsriazanska.edupage.org
Mgr. Katarína Čuntalová
02/44 25 31 22
cuntalova@zsriazanska.sk
štátna, 1. – 9. ročník
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto
Mgr. Katarína Čuntalová
od r. 2018
nie
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:

Iné:
Súkromná ZŠ s MŠ, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Vlčie hrdlo 50, Bratislava
www.slovnaftacik.sk
Ing. Františka Lachkovičová
0903459849
lachkovic@gmail.com
súkromná, 1. – 4. ročník
DAYCARE INTERNATIONAL, s.r.o.
Ing. Soňa Gžibová
od r. 2020
áno

Rozhovor s konateľom zriaďovateľa školy
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:
ZŠ s MŠ Čadca – Horelica
Horelica 429, 022 01 Čadca
www.zshorelica.edupage.org
Mgr. Daniela Letková
0414334167, 0903 503 002
zshorelica@gmail.com
štátna, 1. – 9. ročník
Mesto Čadca
PaedDr. Renáta Rišianová
od r. 2020
nie
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:

Iné:
ZŠ s MŠ Dolné Orešany
Dolné Orešany 209, 91902
www.skoladoresany.edupage.org
Mária Tremková
0948486801
riaditel@skoladoresany.sk
štátna, 1. – 9. ročník
Obec Dolné Orešany
PhDr. Mária Tremková
od r. 2018
nie

Rozhovor s riaditeľkou školy
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:

Iné:
ZŠ s MŠ Dvorníky
Dvorníky 149, 92056 Dvorníky
https://zsdvorniky.webnode.sk/kontakt/
Mgr. Radovana Joštová
033/7442211
zakladnaskola.dvorniky@gmail.com
štátna, 1. – 9. ročník
Obec Dvorníky
Mgr. Ivana Hrušková
od r. 2020
nie

Rozhovor s koordinátorkou domáceho vzdelávania
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:

Iné:
ZŠ s MŠ Chocholná
Velčice 313, 913 04 Chocholná – Velčice
https://zschocholna.edupage.org
PaedDr. Alena Lea Ilenčíková
0918985411
zschocholnavelcice@gmail.com
štátna, 1. – 4. ročník
Obec Chocholná
PaedDr. Alena Lea Ilenčíková
od r. 2020
nie
Rozhovor s riaditeľkou
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:
ZŠ s MŠ Hronský Beňadik
Pod Kláštorom 158, 966 53 Hronský Beňadik
www.zshronbenadik.edupage.org
Mgr. Terézia Budáčová
0948097100, 045/6893188
zshronbenadik@gmail.com
štátna, 1. – 9. ročník
Obec Hronský Beňadik
Mgr. Terézia Budáčová
od r. 2021
nie
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:
ZŠ s MŠ Ivanovce
Ivanovce 18, 913 05 Ivanovce
www.zsivanovce.edupage.org
Mgr. Mária Lacková
0917 144 957
maria.lackova33@gmail.com
štátna, 1. – 4. ročník
Obec Ivanovce
Mgr. Mária Lacková
od r. 2017
nie
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:
ZŠ Jedľové Kostoľany
Jedľové Kostoľany 75, 951 96 Jedľové Kostoľany
zsjedlovekostolany.edupage.org/
Ivana Filipčíková
037/6338223, 0915 100 170
skolajk@centrum.sk
štátna, 1. – 9. ročník
Dušan Kazimír
Mgr. Ivana Filipčíková
2021
nie
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:
POD STROMOM Liptovský Mikuláš
Ráztocká 179/1, Liptovská Ondrašová
podstromom8.webnode.sk
Mgr.Bibiana Šmollová, Mgr.Monika Šmollová
0907 712 413
klubik.podstromom@gmail.com
súkromná, 1. – 4. ročník
Pod stromom o. z.
Mgr. Bibiana Šmollová
od r. 2021
áno
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:

Iné:
ZŠ s MŠ Ľubovec
Ľubovec 35, 082 42 Bzenov
https://zsmslubovec.weebly.com/
PaedDr. Monika Rišková
0911 331 236, 051/77 96 236
zsmslubovec@gmail.com, domoskolaci.lubovec@gmail.com
štátna, 1. – 4. ročník
Obec Ľubovec
PaedDr. Monika Rišková
od r. 2015, aj deti so ŠVVP
nie

Rozhovor s riaditeľkou školy
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:

Iné:
Základná škola Vajanského 93, Modra
Vajanského 93, 900 01 Modra
www.zsvajanskeho.edupage.org
PaedDr. Marcela Pechová
0910606953
skola@zsvajanskeho.edupage.org
štátna, 1. – 9. ročník
Mesto Modra
PaedDr. Marcela Pechová
2020
nie

Rozhovor s riaditeľkou školy
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:
Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Prešov
Solivarská 49, 08005 Prešov
www.czsgorazdpo.edu.sk
Mgr. Mária Kertysová
0911 949 584
zsmsgorazd@gmail.com
cirkevná, 1. – 9. ročník

Mgr. Mária Kertysová

Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:
Súkromná základná škola s materskou školou, Sabinov
Námestie slobody 100, Sabinov
www.primaskola.sk
Silvia Urdzíková
0915 949 733
silva@centrum.sk
súkromná, 1. – 9. ročník
Mgr. Silvia Urdzíková
Mgr. Silvia Urdzíková
2013
áno
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:

Iné:
ZŠ Skýcov
Školská č.299/11, 951 85 Skýcov
zakladnaskolaskycov.edupage.org
PaedDr. Magdaléna Slezáková
0903 217 771, 0905 867 930
skolaskycov@gmail.com
štátna, 1. – 9. ročník
Obec Skýcov
PaedDr. Magdaléna Slezáková
od r. 2021
nie

Rozhovor s riaditeľkou školy
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:

Iné:
ZŠ Slivník
Parádna 202 , Slivník
www.slivnik.sk/zakladna-skola.html
PaedDr. Lenka Jakubčiaková
0907 959 626
zsslivnik@gmail.com
štátna, 1. – 4. ročník
Obec Slivník
PaedDr. Lenka Jakubčiaková
2020
nie

Rozhovor s riaditeľkou školy
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:

Iné:
ZŠ s MŠ Stará Kremnička
Stará Kremnička č. 33, 965 01 Stará Kremnička
zsms.sk
Mgr. Jarmila Kušpálová
0917272915
domacevzdelavanie33@centrum.sk
štátna, 1. – 4. ročník
Obec Stará Kremnička
Mgr. Jarmila Kušpálová
2018
nie

Rozhovor s riaditeľkou školy
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:
ZŠ Vaďovce
Vaďovce 93, 916 13 Pošta Kostolné

Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
0911 168 961
zsvadovce@gmail.com
štátna, 1. – 4. ročník
Obec Vaďovce
Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová
od r. 2021
nie
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:

Iné:
ZŠ s MŠ Veľká Lehota
Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota
www.zsmsvelkalehota.sk
Soňa Vozárová
045/6896129
zsvlehota@gmail.com
štátna, 1. – 9. ročník
Obec Veľká Lehota
Soňa Vozárová
od r. 2019
Informácie u riaditeľky

Rozhovor s riaditeľkou školy
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:
ZŠ Veľké Zlievce
Základná škola, 991 23 Veľké Zlievce 87
www.zsvz.sk
Dana Holíková, Slávka Makovníková
+421905615232
d.holikova@gmail.com
štátna, 1. – 4. ročník
Obec Veľké Zlievce
Dana Holíková
od r. 2019
nie
Názov:
Adresa:
Web:
Kontakt pre DV:
Telefón:
E-mail:
Druh školy:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ:
Podpora DV:
Školné:

Iné:
Súkromná základná škola, Ždaňa
Jarmočná 96 , Ždaňa
www.slobodnaskola.sk
PaedDr. Lenka Mazáková
0911 157 038
domacevzdelavanie@slobodnaskola.sk
súkromná, 1. – 9. ročník
Ťahanovská záhrada, o. z.
Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP
od r. 2020
informácie u riaditeľa

Rozhovor so spoluzakladatelkou

České školy ústretové domácemu vzdelávaniu

Tu uvádzame niektoré české školy, na ktorých je po schválení riaditeľom možnosť realizovať 2. stupeň ZŠ v individuálnom vzdelávaní.

Aktuálne informácie o školách v ČR, ktoré podporujú domáce vzdelávanie vám poskytne česká organizácia pre domáce vzdelávanie Asociace domácího vzdělávání http://www.domaciskola.cz/

Domáce vzdelávanie podporujú predovšetkým tieto školy:

Nepotvrdené:

 • ZŠ Loučná nad Desnou
 • od Lucie Němcová z Montassori Archa Praha
 • ZŠ Svět v Děčíně (Montessori)
 • ZŠ Hůrka Kutná Hora
 • ZS Labyrint Lhota u Opavy
 • ZŠ Krasohled u Brna
 • Scioškoly (Olomouc, Zlín)
 • intuitivní třídy v ZŠ Letohradská v Praze (při ZŠ Strossmayerovo náměstí)
 • ZŠ Kairos Dobřichovice
 • ZŠ Jedna Radost Poděbrady
 • ZŠ Na Rovině http://narovine.cz

Ďalšie školy by bolo možné dohľadať cez „mapu inovatívnych škôl“ https://www.inspirativni-skoly.cz