Školy pre DV

Kmeňové základné školy sú tie školy, kde sú deti v DV zapísané a pravidelne preskúšavané. Pod mapou uvádzame v abecednom poradí podľa miest zoznam a profily základných škôl naklonených domácemu vzdelávaniu.

Súkromná základná škola – Škola u Filipa, Banská Bystrica

Adresa: Ružová 14, 974 01 Banská Bystrica
Web: www.skolaufilipa.sk
Kontakt pre DV: Juraj Droppa
Telefón: +421911253181
Email: juraj.droppa@skolaufilipa.sk
Druh školy: súkromná, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Juraj Droppa
Riaditeľ: Mgr. Aneta Chlebničanová
Podpora DV: od r. 2003
Podpora ŠVVP: pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: info poskytne Juraj Droppa
Rozhovor so zriaďovateľom školy

ZŠ s MŠ Štefana Moyzesa, Banská Bystrica

Adresa: Nám. Štefana Moysesa 23, 974 01 Banská Bystrica
Web: https://zssm.edupage.org/
Kontakt pre DV: Mgr. Magdaléna Gyulaiová
Telefón: +421484153429
Email: zsmoyses@gmail.com
Druh školy: cirkevná, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
Riaditeľ: Mgr. Michal Chrenka
Podpora DV: od r. 2022
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: nie

Súkromná základná škola BAKOMI, Banská Štiavnica

Adresa: A. Gwerkovej – Göllnerovej 6, 96901 Banská Štiavnica
Web: www.bakomi.sk
Kontakt pre DV: Erika Kočíková
Telefón: +421907859578, +421905284292
Email: bakomi@bakomi.sk, erika.kocikova@bakomi.sk
Druh školy: súkromná, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: OZ Bakomi (štatutárna zástupkyňa Lýdia Vencelová)
Riaditeľ: Jana Marcineková
Podpora DV: od r. 2015
Podpora ŠVVP: Škola neposkytla túto informáciu.
Školné: áno
Rozhovor s riaditeľkou školy

Súkromná základná škola Edulienka, Bratislava – Staré Mesto

Adresa: Konventná 619/1, 811 03 Bratislava
Web: https://edulienka.edupage.org/
Kontakt pre DV: Mgr. Miroslava Kiripolská
Telefón: len mailová komunikácia
Email: garancne.centrum@edulienka.sk
Druh školy: súkromná, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Edulienka, Veľké Lovce 48, 941 42
Riaditeľ: PaedDr. Diana Fury
Podpora DV: od 1. 9. 2021 (Prihlasovanie od 1. 6. 2021. Info na webe po tomto termíne.)
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: áno

Súkromná základná škola, Vážska, Bratislava

Adresa: Vážska, 831 03 Bratislava
Web: www.ssg.sk
Kontakt pre DV: Eva Podhradská
Telefón: +421245640011
Email: ssg@ssg.sk
Druh školy: súkromná, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Edux s. r. o
Riaditeľ: Pavel Spišiak
Podpora DV: od r. 2020
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: áno

Súkromná ZŠ s MŠ, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

Adresa: Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Web: www.slovnaftacik.sk
Kontakt pre DV: Ing. Františka Lachkovičová
Telefón: +421903459849
Email: lachkovic@gmail.com
Druh školy: súkromná, 1. – 4. ročník
Zriaďovateľ: DAYCARE INTERNATIONAL, s.r.o.
Riaditeľ: Ing. Soňa Gžibová
Podpora DV: od r. 2020
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní (Pozn.: Pri ŠVVP môže byť asistencia obmedzená v prípade špecifickej situácie, resp. doporučení CPPPaP.)
Školné: áno
Rozhovor s konateľom zriaďovateľa školy

ZŠ s MŠ Čadca – Horelica

Adresa: Horelica 429, 022 01 Čadca
Web: www.zshorelica.edupage.org
Kontakt pre DV: Mgr. Daniela Letková
Telefón: +421414334167, +421903503002
Email: zshorelica@gmail.com
Druh školy: štátna, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Mesto Čadca
Riaditeľ: PaedDr. Renáta Rišianová
Podpora DV: od r. 2020
Podpora ŠVVP: pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: nie

ZŠ  J. J. Thurzu, Detva

Adresa:  A. Bernoláka 20, 962 12 Detva
Web: www.zsthurzu.sk
Kontakt pre DV: Ing. Veronika Ruszóová
Telefón: +421907180880
Email: veronika.ruszoova@zsthurzu.sk
Druh školy: štátna, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Mesto Detva
Riaditeľ: Mgr. Bohuslav Ilavský
Podpora DV: od r. 2022
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: nie

ZŠ s MŠ Dolné Orešany

Adresa: Dolné Orešany 209, 91902
Web: www.skoladoresany.edupage.org
Kontakt pre DV: Mária Tremková
Telefón: +421948486801
Email: riaditel@skoladoresany.sk
Druh školy: štátna, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Obec Dolné Orešany
Riaditeľ: PhDr. Mária Tremková
Podpora DV: od r. 2018
Podpora ŠVVP: Škola neposkytla túto informáciu.
Školné: nie
Rozhovor s riaditeľkou školy

ZŠ Dubová

Adresa: Hlavná 24, 90090 Dubová
Web: https://skoladubova.edupage.org/
Kontakt pre DV: Marcela Benčuriková
Telefón: +421336429405
Email: skoladubova@gmail.com
Druh školy: štátna, 1. – 4. ročník
Zriaďovateľ: Obec Dubová
Riaditeľ: Marcela Benčuriková
Podpora DV: od r. 2016
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: nie

ZŠ s MŠ Dvorníky

Adresa: Dvorníky 149, 92056 Dvorníky
Web: https://zsdvorniky.webnode.sk/kontakt/
Kontakt pre DV: Mgr. Radovana Joštová
Telefón: +421337442211
Email: zakladnaskola.dvorniky@gmail.com
Druh školy: štátna, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Obec Dvorníky
Riaditeľ: Mgr. Ivana Hrušková
Podpora DV: od r. 2020
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní (Pozn.: ŠŠP áno, ŠP nie.)
Školné: Informácia u riaditeľa.
Rozhovor s koordinátorkou domáceho vzdelávania

ZŠ s MŠ Hronské Kľačany

Adresa: Hronské Kľačany 322
Web: https://zshronskeklacany.edupage.org
Kontakt pre DV: Mgr. Helena Barátová
Telefón: +366392012, +421950554420
Email: hronskeklacany@gmail.com
Druh školy: štátna, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Obec Hronské Kľačany
Riaditeľ: Mgr. Helena Barátová
Podpora DV: od r. 2021
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: nie

ZŠ s MŠ Hronský Beňadik

Adresa: Pod Kláštorom 158, 966 53 Hronský Beňadik
Web: www.zshronbenadik.edupage.org
Kontakt pre DV: Mgr. Terézia Budáčová
Telefón: +421948097100, +421456893188
Email: zshronbenadik@gmail.com
Druh školy: štátna, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Obec Hronský Beňadik
Riaditeľ: Mgr. Terézia Budáčová
Podpora DV: od r. 2021
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní (Pozn.: Máme dobrú spoluprácu a komunikáciu s CPPPaP, rešpektujeme odporúčania a hľadáme možnosti, aby zdravotné znevýhodnenie nebolo prekážkou na získanie kompetencií žiaka.)
Školné: nie

ZŠ s MŠ Ivanovce

Adresa: Ivanovce 18, 913 05 Ivanovce
Web: www.zsivanovce.edupage.org
Kontakt pre DV: Mgr. Mária Lacková
Telefón: +421917144957
Email: maria.lackova33@gmail.com
Druh školy: štátna, 1. – 4. ročník
Zriaďovateľ: Obec Ivanovce
Riaditeľ: Mgr. Mária Lacková
Podpora DV: od r. 2017
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní (Pozn.: Spolupracujeme s viacerými centrami pedagogicko-psychologického poradenstva, berieme ohľad pri hodnotení a dodržiavame odporúčania CPPaP.)
Školné: nie

ZŠ Janova Lehota

Adresa: Janova Lehota 97, 966 24 Janova Lehota
Web: https://zsjanovalehota.edupage.org
Kontakt pre DV: Marcel Kinka
Telefón: +421456796124
Email: zs.janova.lehota@centrum.sk
Druh školy: štátna, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Obec Janova Lehota
Riaditeľ: Marcel Kinka
Podpora DV: od r. 2023
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: nie

ZŠ s MŠ Jastrabá

Adresa: Jastrabá 188, 967 01 Kremnica
Web: https://zssmsjastraba.edupage.org/
Kontakt pre DV: Mgr. Jana Kuciaňová
Telefón: +421 948 497 097
Email: jana.kucianova@zsjastraba.sk
Druh školy: štátna, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Obec Jastrabá
Riaditeľ: Mgr. Nikola Nižník
Podpora DV: od r. 2015
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: Info na domaciskolaci@gmail.com
Rozhovor s riaditeľom školy

ZŠ Jedľové Kostoľany

Adresa: Jedľové Kostoľany 75, 951 96 Jedľové Kostoľany
Web: zsjedlovekostolany.edupage.org/
Kontakt pre DV: Ivana Filipčíková
Telefón: +421376338223, +421915100170
Email: skolajk@centrum.sk
Druh školy: štátna, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Dušan Kazimír
Riaditeľ: Mgr. Ivana Filipčíková
Podpora DV: 2021
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní (Pozn.: Pri preskúšaní zohľadňujeme odporúčania poradenského centra.)
Školné: nie

Súkromná základná škola slobodného demokratického vzdelávania, Košice

Adresa: Galaktická 9, Košice
Web: www.slobodnaskola.sk
Kontakt pre DV: PaedDr. Lenka Mazáková
Telefón: +421948223247
Email: info@slobodnaskola.sk
Druh školy: súkromná, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Ťahanovská záhrada, o. z.
Riaditeľ: Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP
Podpora DV: od r. 2020
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: informácie na webe školy
Rozhovor so spoluzakladateľkou

Pod stromom Liptovský Mikuláš

Adresa: Ráztocká 179/1, Liptovská Ondrašová
Web: podstromom8.webnode.sk
Kontakt pre DV: Mgr.Bibiana Šmollová, Mgr.Monika Šmollová
Telefón: +421907712413
Email: klubik.podstromom@gmail.com
Druh školy: súkromná, 1. – 4. ročník
Zriaďovateľ: Pod stromom o. z.
Riaditeľ: Mgr. Bibiana Šmollová
Podpora DV: od r. 2021
Podpora ŠVVP: Škola neposkytla túto informáciu.
Školné: áno

Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca , Lučenec

Adresa: T. G. Masaryka 9, 984 01 Lučenec
Web: www.czslc.sk
Kontakt pre DV: Mgr. Mariana Vinarčíková 
Telefón: +421915804553
Email: skola@czslc.sk
Druh školy: cirkevná, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Rožňava 
Riaditeľ: Mgr. Mariana Vinarčíková
Podpora DV: od r. 2022
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: nie

ZŠ s MŠ Ul. bratrícka, Lučenec

Adresa: Ulica bratrícka 355/19, 984 01 Lučenec
Web: www.zsbratlc.webnode.sk
Kontakt pre DV: Mgr. Andrea Novotná
Telefón: +421911890076
Email: novotnamgr@gmail.com
Druh školy: štátna, 1. – 4. ročník
Zriaďovateľ: Mesto Lučenec
Riaditeľ: Mgr. Andrea Novotná
Podpora DV: od r. 2021
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: nie

ZŠ s MŠ Ľubovec

Adresa: Ľubovec 35, 082 42 Bzenov
Web: zslubovec.edupage.org
Kontakt pre DV: Stanislava Popíková
Telefón: +421911331236
Email: domoskolaci@zslubovec.sk
Druh školy: štátna, 1. – 4. ročník + 5. – 9. ročník pre DV
Zriaďovateľ: Obec Ľubovec
Riaditeľ: PaedDr. Monika Rišková
Podpora DV: od r. 2015
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní (Pozn.: Pri preskúšaní zohľadňujeme odporúčania poradenského centra.)
Školné: nie
Rozhovor s riaditeľkou školy

ZŠ s MŠ Malá Lehota

Adresa: č. 455, 966 42 Malá Lehota
Web: https://zsmalale.edupage.org/
Kontakt pre DV: PaedDr. Miroslav Hasch
Telefón: +421907811721, +421456897618
Email: skola@zsmalalehota.edu.sk
Druh školy: štátna, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Obec Malá Lehota
Riaditeľ: PaedDr. Miroslav Hasch
Podpora DV: od r. 2017
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: nie

Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Gorazda, Prešov

Adresa: Solivarská 49, 08005 Prešov
Web: www.czsgorazdpo.edu.sk
Kontakt pre DV: Mgr. Mária Kertysová
Telefón: +421911949584
Email: zsmsgorazd@gmail.com
Druh školy: cirkevná, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: informácia nie je dostupná
Riaditeľ: Mgr. Mária Kertysová
Podpora DV: Škola neposkytla túto informáciu.
Podpora ŠVVP: Škola neposkytla túto informáciu.
Školné: Škola neposkytla túto informáciu.

ZŠ s MŠ Rybník

Adresa: Školská 10, 935 23 Rybník
Web: zsrybnik.edupage.org
Kontakt pre DV: Mgr. Nikoleta Kováčiková
Telefón: +421366342179
Email: riaditel@zsrybnik.eu
Druh školy: štátna, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Obec Rybník
Riaditeľ: Mgr. Irena Gremanová
Podpora DV: od r. 2020
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: nie

Súkromná základná škola s materskou školou, Sabinov

Adresa: Námestie slobody 100, Sabinov
Web: www.primaskola.sk
Kontakt pre DV: Silvia Urdzíková
Telefón: +421915949733
Email: silva@centrum.sk
Druh školy: súkromná, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Mgr. Silvia Urdzíková
Riaditeľ: Mgr. Silvia Urdzíková
Podpora DV: od r. 2013
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: áno

ZŠ Skýcov

Adresa: Školská č.299/11, 951 85 Skýcov
Web: https://zakladnaskolaskycov.edupage.org/
Kontakt pre DV: PaedDr. Magdaléna Slezáková
Telefón: +421903217771, +421905867930
Email: skolaskycov@gmail.com
Druh školy: štátna, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Obec Skýcov
Riaditeľ: PaedDr. Magdaléna Slezáková
Podpora DV: od r. 2021
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní (Pozn.: Pri komisionálnom skúšaní sa riadime odporúčaniami CPPPaP.)
Školné: nie
Rozhovor s riaditeľkou školy

ZŠ Slivník

Adresa: Parádna 202 , Slivník
Web: www.slivnik.sk/zakladna-skola.html
Kontakt pre DV: PaedDr. Lenka Jakubčiaková
Telefón: +421907959626
Email: zsslivnik@gmail.com
Druh školy: štátna, 1. – 4. ročník
Zriaďovateľ: Obec Slivník
Riaditeľ: PaedDr. Lenka Jakubčiaková
Podpora DV: od r. 2020
Podpora ŠVVP: Škola neposkytla túto informáciu.
Školné: nie
Rozhovor s riaditeľkou školy

ZŠ s MŠ Stará Kremnička

Adresa: Stará Kremnička č. 33, 965 01 Stará Kremnička
Web: zsms.sk
Kontakt pre DV: Mgr. Jarmila Kušpálová
Telefón: +421917272915
Email: domacevzdelavanie33@centrum.sk
Druh školy: štátna, 1. – 4. ročník, 5. ročník od šk. r. 2022/23
Zriaďovateľ: Obec Stará Kremnička
Riaditeľ: Mgr. Jarmila Kušpálová
Podpora DV: od r. 2018
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní (Pozn.: Preskúšanie je pripravené vždy individuálne v súlade s odporúčaniami CPPPaP alebo ŠCPPPaP.)
Školné: nie
Rozhovor s riaditeľkou školy

ZŠ Tesáre

Adresa: 129 Tesáre 95621
Web: https://zstesare.edupage.org
Kontakt pre DV: PaedDr. Lucia Ďuráková
Telefón: +421911772587
Email: zakladnaskolatesare@gmail.com
Druh školy: štátna, 1. – 4. ročník
Zriaďovateľ: Obec Tesáre
Riaditeľ: PaedDr. Lucia Ďuráková
Podpora DV: od r. 2021
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: nie

ZŠ Jaroslava Simana, Valaská

Adresa: Októbrová 16, 976 46 Valaská
Web: zasvalaska.edupage.org
Kontakt pre DV: Michaela Badinková
Telefón: +421911650176
Email: riaditelzsvalaska@sanynet.sk
Druh školy: štátna, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Obec Valaská
Riaditeľ: Michaela Badinková
Podpora DV: od r. 2018
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: nie

ZŠ s MŠ Veľká Lehota

Adresa: Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota
Web: www.zsmsvelkalehota.sk
Kontakt pre DV: Soňa Vozárová
Telefón: +421456896129
Email: zsvlehota@gmail.com
Druh školy: štátna, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Obec Veľká Lehota
Riaditeľ: Soňa Vozárová
Podpora DV: od r. 2019
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní, zohľadňujú sa odporúčania a pokyny poradenského centra
Školné: Informácie u riaditeľky
Rozhovor s riaditeľkou školy

ZŠ Veľké Zlievce

Adresa: Základná škola, 991 23 Veľké Zlievce 87
Web: www.zsvz.sk
Kontakt pre DV: Dana Holíková, Slávka Makovníková
Telefón: +421905615232
Email: d.holikova@gmail.com
Druh školy: štátna, 1. – 4. ročník
Zriaďovateľ: Obec Veľké Zlievce
Riaditeľ: Dana Holíková
Podpora DV: od r. 2019
Podpora ŠVVP: kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: nie

ZŠ s MŠ Viliama Záborského, Vráble

Adresa: Levická 737, Vráble
Web: zsvzvrable.edupage.org
Kontakt pre DV: Mgr. Dana Zrubcová
Telefón: +421377832140
Email: zs.zaborskeho@vrable.sk
Druh školy: štátna, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Mesto Vráble
Riaditeľ: Mgr. Martina Uhrínová
Podpora DV: od r. 2023
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, špeciálny pedagóg na škole, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: nie

ZŠ Andreja Kmeťa, Žarnovica

Adresa: A. Sládkoviča 24, 966 81 Žarnovica
Web: zaakzc.edupage.org
Kontakt pre DV: Mgr. Jana Tabernausová
Telefón: +421456812956
Email: zsakzc@gmail.com
Druh školy: cirkevná, 1. – 9. ročník
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica
Riaditeľ: Mgr. Jana Tabernausová
Podpora DV: od r. 2022
Podpora ŠVVP: nasmerovanie na odborníkov, pomoc s dokumentáciou, kvalifikovaný/informovaný personál pri preskúšaní
Školné: nie

České školy ústretové domácemu vzdelávaniu

Tu uvádzame niektoré české školy, na ktorých je po schválení riaditeľom možnosť realizovať 2. stupeň ZŠ v individuálnom vzdelávaní.

Aktuálne informácie o školách v ČR, ktoré podporujú domáce vzdelávanie vám poskytne česká organizácia pre domáce vzdelávanie Asociace domácího vzdělávání http://www.domaciskola.cz/

Domáce vzdelávanie podporujú predovšetkým tieto školy:

Nepotvrdené:

 • ZŠ Loučná nad Desnou
 • od Lucie Němcová z Montassori Archa Praha
 • ZŠ Svět v Děčíně (Montessori)
 • ZŠ Hůrka Kutná Hora
 • ZS Labyrint Lhota u Opavy
 • ZŠ Krasohled u Brna
 • Scioškoly (Olomouc, Zlín)
 • intuitivní třídy v ZŠ Letohradská v Praze (při ZŠ Strossmayerovo náměstí)
 • ZŠ Kairos Dobřichovice
 • ZŠ Jedna Radost Poděbrady
 • ZŠ Na Rovině http://narovine.cz

Ďalšie školy by bolo možné dohľadať cez „mapu inovatívnych škôl“ https://www.inspirativni-skoly.cz

Aktualizácia: 20. 3. 2023