Ako začať s domácim vzdelávaním predškolákov

Povinné vzdelávanie predškolákov sa začne na Slovensku uplatňovať od septembra 2021. Školský zákon č. 245/2008 Z. z. určuje za akých podmienok možno vzdelávať predškolákov formou individuálneho (domáceho) vzdelávania.

Postup, ktorý odporúčame dodržať:

  1. Prečítajte si Školský zákon (najmä paragrafy § 28a § 28b) napr. na zakonypreludi.sk.
  2. Vyberte si materskú školu, do ktorej chcete dieťa zapísať. Môžete si vybrať ktorúkoľvek materskú školu, ktorá je v sieti škôl a školských zariadení SR.
  3. Ak nemáte ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou (v akomkoľvek odbore), musíte si nájsť garanta, ktorý túto kvalifikačnú požiadavku spĺňa (teda má ukončené aspoň akékoľvek stredoškolské vzdelanie s maturitou). Ak máte ukončené stredoškolské (a nie nevyhnutne pedagogické) vzdelanie s maturitou, garanta nepotrebujete. Ak budete žiadať o individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu vášho dieťaťa, garanta si nemusíte zabezpečovať. 
  4. Zavolajte do materskej školy, ktorú ste si vybrali a porozprávajte sa s riaditeľom/riaditeľkou. Ak bude súhlasiť s domácim vzdelávaním, pokračujte ďalej.
  5. Zapíšte dieťa do vami vybranej materskej školy.
  6. Po obdržaní rozhodnutia o prijatí pošlite riaditeľovi/riaditeľke materskej školy žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania (povinné náležitosti žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania sú uvedené v Školskom zákone v § 28b). Ak Vám materská škola neposkytne svoju predlohu žiadosti a príslušných príloh, môžete použiť dokumenty k DV, ktoré pripravilo OZ DVS.
  7. Po obdržaní rozhodnutia o povolení individuálneho vzdelávania si vyžiadajte z materskej školy výkonové štandardy. Výkonové štandardy obsahujú podrobný zoznam toho, čo musí vaše dieťa vedieť do termínu overenia jeho osobnostného rozvoja, ktorý bude vo februári školského roka, v ktorom dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie (presný termín vám materská škola oznámi).
  8. A môžete začať!

Podrobnejšie informácie o povinnom predškolskom vzdelávaní formou domáceho vzdelávania sa dozviete v zázname z webinára OZ DVS Domáce vzdelávanie predškolákov.