Google Groups [DomacaSkolaBA] Telesná výchova

Telesná výchova.

Cieľom je snaha vštepiť dieťaťu aktívny spôsob života. Je potrebné, aby sa dieťa každý deň hýbalo bez ohľadu na to, o aký šport ide. Prirodzený pohyb pre dieťa je chôdza, beh, skok, plazenie, prekračovanie prekážok (nerovný terén v lese…). Nie je vhodný beh na dlhé trate (= preťažovanie detského organizmu), vhodné je striedať veľký výkon s oddychom (zima – sánkovanie, dieťa ťahá sánky hore brehom = výkon, spúšťa sa z kopca = oddych).

Dať dieťa na športový krúžok, alebo založiť vlastný. 🙂

Futbal, florbal.

Detské ihriská: hojdačky, preliezky, prevažovačky.

Orientačný beh.

TJ Sokol Bratislava.

Štafetový beh (okolo domu, miesto kolíka nadstavec od vysávača).

Vonkajšie aktivity. Preskočiť vedro, preniesť pingpongovú loptičku na rakete, obehnúť okolo sušiaka na prádlo.

Trampolína.

Preliezanie: bunkre, múriky, ploty, rebríky,…