Google Groups [DomacaSkolaBA] Telesná výchova

Telesná výchova

Cieľom je snaha vštepiť dieťaťu aktívny spôsob života. Je potrebné, aby sa dieťa každý deň hýbalo bez ohľadu na to, o aký šport ide. Prirodzený pohyb pre dieťa je chôdza, beh, skok, plazenie, prekračovanie prekážok (nerovný terén v lese…). Nie je vhodný beh na dlhé trate (= preťažovanie detského organizmu), vhodné je striedať veľký výkon s oddychom (zima – sánkovanie, dieťa ťahá sánky hore brehom = výkon, spúšťa sa z kopca = oddych)

Dať dieťa na športový krúžok, alebo založiť vlastný 🙂

Futbal, florbal

Detské ihriská: hojdačky, preliezky, prevažovačky

Orientačný beh

Sokol v BA

Štafetový beh (okolo domu, miesto kolíka nadstavec od vysávača)

Preskočiť vedro, preniesť pingpongovú loptičku na rakete, obehnúť okolo sušiaka na prádlo.

Trampolína

Bunkre, múriky, ploty, rebríky či strechy