Vzdelávacie skupiny

Vzdelávacie skupiny združujú menšie, spravidla vekovo zmiešané kolektívy detí, ktoré sú zapísané vo svojich kmeňových školách ako domáci školáci, a preto za ich vzdelávanie zodpovedajú rodičia. Vzdelávacie skupiny môžu existovať aj v online forme a poskytovať podporu domácim školákom v rôznych akademických oblastiach.

V zozname nižšie sa nachádzajú zariadenia (v abecednom poradí podľa miesta sídla), ktoré požiadali OZ DVS o uverejnenie kontaktu. Bližšie informácie o spôsobe vedenia a vzdelávania detí vám poskynú v konkrétnom zariadení. OZ DVS neručí za kvalitu vzdelávania a metodický prístup týchto vzdelávacích skupín.

Ak takú vzdelávaciu skupinu prevádzkujete a máte záujem zaradiť ju do zoznamu nižšie, vyplňte tento dotazník. Ak už v zozname ste, ale niektoré z Vašich údajov sa zmenili, môžete ich aktualizovať TU.

Od roku 2022 pôsobí na Slovensku Podporná platforma komunitných vzdelávacích centier, na ktorú sa môžete obrátiť, ak máte záujem o informácie týkajúce sa založenia alebo fungovania takýchto komunitných / vzdelávacích skupín. Kontakt: Marica Laščeková (zakladateľka Platformy), marica@radostnysvet.sk, 0903644457.

Domškola Pod lesíkom
FB: Domškola Pod lesíkom
E-mail: domskola.podlesikom@gmail.com
Tel.: +421915204399
Adresa: Banská Belá 267, Banská Belá
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

DomEdu
Web: www.domedu.sk
FB: Vzdelávacia skupina DomEdu
E-mail: domedubb@gmail.com
Tel.: +421917794066
Adresa: Dolná ulica 23, Banská Bystrica
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

Domoškola Rozprávkový dom
E-mail: info.rozpravkovydom@gmail.com
Tel.: +421910245900
Adresa: Pod Urpínom 16, Banská Bystrica
Vek: 2. stupeň ZŠ

Komunitná škola Aves
FB: Komunitná škola Aves
E-mail: komunitnaskolaaves@gmail.com
Tel.: +421902310582
Adresa: Poštová 1, Bardejov
Vek: 1. stupeň ZŠ

Domškoláčik
Web: www.domskolacik.sk
FB: Inkluzáčik
E-mail: info@domskolacik.sk
Tel.: +421910939293
Adresa: Kellerova 1, 08501 Bardejov
Vek: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Slobodné deti
Web: www.slobodnedeti.sk
FB: Slobodne deti
E-mail: info@slobodnedeti.sk
Tel.: +421 905 40 88 60
Adresa: celoslovenská podpora online (len 2. stupeň ZŠ)
Adresa: Kutuzovova 3, Bratislava
Vek: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Domškola Rybka
E-mail: erikaliskova72@gmail.com
Tel.: +421905408999
Adresa: Malokarpatské námestie č. 8, Bratislava Lamač
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

ŽITO
Web: www.atelierles.sk
Tel.: +421905 795 401
Adresa: Račianska 78, Bratislava Nové Mesto
Vek: 2. stupeň ZŠ

Neškola
Web: www.skolaneskola.sk
FB: Neškola
E-mail: ahoj@skolaneskola.sk
Tel.: +421918119095
Adresa: Znievska 9, Bratislava Petržalka
Vek: 1. stupeň ZŠ

Lipová škola
Web: www.akoles.sk
FB: AkoLesRastiemeSpolu
E-mail: info@akoles.sk
Tel.: 0905632892
Adresa: Alstrova 276, 831 06 Bratislava Rača
Vek: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

o. z. Rozmarínka
E-mail: nika.tobolova8@gmail.com
Tel.: 0905328112
Adresa: Pekná cesta, Bratislava Rača
Vek: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ
Iné: Podpora pre externých domškolákov na 2. stupni ZŠ – stretnutia (2-krát a viac do týždňa), výlety a vzdelávacie akcie, podpora v konkrétnych predmetoch, pedagogická a rodičovská podpora (viac info telefonicky)

Domáca škola Pripravení pre život
FB: Domáca škola Pripravení pre život
E-mail: ppzskola@gmail.com
Tel.: +421905651869
Adresa: Ružinovská 1/4818, Bratislava Ružinov
Vek: 1. stupeň ZŠ

Ateliér Les
Web: www.atelierles.sk
Tel.: +421905 795 401
Adresa: Pri Suchom mlyne 33, Bratislava Staré Mesto
Vek: 1. stupeň ZŠ

Vzdelávacia skupina DOBROdružstvo
Web: www.dobro-druzstvo.sk
FB: DOBROdružstvo
E-mail: info.dobrodruzstvo@gmail.com
Tel.: +421902117587
Adresa: Riznerova 5, Bratislava Staré Mesto
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Waldorfská domŠkola
Web: www.slobodakvychove.sk
FB: Waldorfská domŠkola
E-mail: slobodakvychove@gmail.com
Tel.: +421907307690
Adresa: Sládkovičova 7, Bratislava Staré Mesto
Vek: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Lifestart
Web: www.lifestart.sk
FB: Lifestart
E-mail: lifestartskola@gmail.com
Tel.: +421948898861
Adresa: Budmerice 797, Budmerice
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ (len 5. ročník)

Rodinná škola Devičany, d. p.
FB: Rodinná škola Devičany d. p.
E-mail: v.baisova@gmail.com
Tel.: +421917077777
Adresa: Devičany 193, Devičany
Vek: 1. stupeň ZŠ

Luskáčik
Web: www.luskacik-domskola.sk
FB: Domškola Luskáčik
E-mail: luskacik.domskola@gmail.com
Tel.: +421907460585
Adresa: Bysterecká 2713, Dolný Kubín
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

Šípkovo
FB: Lesný klub Šípkovo
Adresa: Dvorníky nad Váhom 806, Dvorníky nad Váhom
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Domškolovo
FB: Rodinné centrum Šulekovo – aktuálny FB
E-mail: podarujmeradost.oz@gmail.com
Tel.: +421948446535
Adresa: Seredská 40, Hlohovec
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

Permoník
FB: Permoník
E-mail: erikabezegova@gmail.com
Tel.: +421904018463
Adresa: Dolné Hámre 1354, Hodruša Hámre
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

Schola Domila
FB: Schola Domila
E-mail: ozscholadomila@gmail.com
Tel.: +421917119157
Adresa: Hrubý Šúr 246, Hrubý Šúr
Vek: 1. stupeň ZŠ

o.z. letoRasty
FB: LetoRasty
E-mail: skolaletorasty@gmail.com
Tel.: +421905148712
Adresa: Jablonka 1, Jablonka
Vek: 1. a 2. stupeň ZŠ

Lesná domškola Jastrabá
FB: Lesná domškola Jastrabá
E-mail: domskolajastraba@gmail.com
Tel.: +421951544209
Adresa: Jastrabá 185, Jastrabá
Vek: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Radostníci
Web: www.ozpreradost.sk
FB: Radostníci
E-mail: radostnici@gmail.com
Tel.: +421949194114
Adresa: Mánesova 34, Košice
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Unit Campus Montessori
Web: www.unitmontessori.sk
FB: @rodinnemontessoricentrum
IG: @unit_montessori
E-mail: montessorikosice@gmail.com
Tel.: +421908288802
Adresa: Pod šiancom 2, Košice – Anička
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Dietky z čučoriedky
FB: Dietky z čučoriedky
E-mail: vharmonii.krasna@gmail.com
Tel.: +421950462601
Adresa: Opátska 13, 040 18 Košice – Krásna
Vek: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

LIPKA Vzdelávacia skupina
FB: LIPKA Vzdelávacia skupina
Tel.: +421908592240
Adresa: Levoča
Vek: 1. a 2. stupeň ZŠ

Súkromné vzdelávanie
E-mail: sukromnevzdelavanie@gmail.com
Tel.: +421903016256
Adresa: Levoča
Vek: 1. a 2. stupeň ZŠ

Púpava
FB: Púpava – vzdelávacia skupina
E-mail: lukunikova@gmail.com
Tel.: +4210911679496
Adresa: Liesek
Vek: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Klubík Pod stromom
Web: podstromom8.webnode.sk
FB: Podstromom
E-mail: klubik.podstromom@gmail.com
Tel.: +421907712413
Adresa: Nábr. Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš
Vek: predškoláci, 2. stupeň ZŠ (len 6. a 7. ročník)

Kvalitné vzdelávanie
FB: Domškola Kvalitné vzdelávanie
E-mail: doucovaniema1@gmail.com
Tel.: +421907126186
Adresa: Dubovského, Malacky
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

Učíme sa s Kačkou
FB: Učíme sa s Kačkou
E-mail: info@plavanieskackou.sk
Tel.: +421948455017
Adresa: nám. SNP 5, Malacky
Vek: 1. stupeň ZŠ

Owls Homeschool Malacky
Web: www.owlshomeschool.com
FB: Owls Homeschool
E-mail: owlshomeschool@gmail.com
Tel.: +421905764217
Adresa: Pavla Blahu 18, Malacky
Vek: predškoláci, 1. a 2. stupeň ZŠ

Školička Oriešok
E-mail: lucia.kortmanova@gmail.com
FB: Školička oriešok – vzdelávacia skupina
Tel.: +421904305076
Adresa: Hattalová 471, Nižná (Orava)
Vek: 1. stupeň ZŠ

OZ EMOVERE
FB: OZ Emovere
E-mail: oz.emovere@gmail.com
Tel.: +421918165717
Adresa: Bernolákova, Nové Mesto nad Váhom
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

InOškola Piešťany
FB: InOškola Piešťany
E-mail: inoskolapiestany@gmail.com
Tel.: +421905203134, +421948031168
Adresa: Čachtická 21, Piešťany
Vek: 1. stupeň ZŠ

Lesný klub Pieskáčik
FB:  Lesný klub Pieskáčik
E-mail: ewa.hellova9@gmail.com
Tel.: +421905867095
Adresa: Plavecký Štvrtok 216, Plavecký Štvrtok
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

Domškola Rosa
E-mail: zuzanamastisova@gmail.com
Tel.: +421908079999
Adresa: Poľná ulica 140/2, Poniky
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

Jašteričky – Slobodné deti
Web: www.slobodnejastericky.sk
FB: Jašteričky – Slobodné deti
E-mail: 6viktoria@gmail.com
Tel.: +421910900139
Adresa: Podhorská 120, Prievidza – Veľká Lehôtka
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

Lesný klub ZAJO a Komunitná škola ŠkoLes
FB: Lesný klub ZAJO a Komunitná škola ŠkoLes
E-mail: komskoles@gmail.com
Tel.: +421950212092
Adresa: Rimavská Sobota
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Dúholie
Web: www.duholie.sk
FB: Dúholie
IG: @Duholie
E-mail: vajova@duholie.sk
Tel.: +421905993417
Adresa: Stožok 337, Stožok
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Glagoli
Web: www.glagoli.sk
FB: Glagoli
E-mail: info@glagoli.sk
Tel.: +421905470807
Adresa: Hlavná 44, Stupava
Vek: 2. stupeň ZŠ

Vzdelávacia skupina “u Eda”
Web: skupinaueda.webnode.sk
FB: Vzdelávacia skupina u Eda
E-mail: VZDELAVACIASKUPINAUEDA@gmail.com
Tel.: +421905333210
Adresa: Park 1, Stupava
Vek: 1. a 2. stupeň ZŠ

Centrum slobodného vzdelávania sa
E-mail: slobodavovzdelavani@gmail.com
Tel.: +421948417112
Adresa: Svätý Jur
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

Slobodná domškola Pod orechom
FB: Slobodná domškola a škôlka pod Orechom s waldorfskou pedagogikou
E-mail: diana siagyova@gmail.com
Tel.: +421911934578
Adresa: Narcisova 23, Šaľa
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

Favola
Web: www.favola.sk
FB: Favola Edu
E-mail: favolaedu@gmail.com
Tel.: +421907813720
Adresa: Kráľovianky 52, Šamorín
Vek: 1. a 2. stupeň ZŠ

Domškola Slnečnice
E-mail: domskola.trencin@gmail.com
Tel.: +421919326019
Adresa: Jiráskova 5, Trenčín
Vek: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Lesný klub Handrbolka
Web: www.handrbolka.sk
FB: Lesný klub Handrbolka
E-mail: handrbolka@gmail.com
Tel.: +421915135421
Adresa: Kubrická, Trenčín, Kubrica
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

Živá škola
Web: www.zivaskola.sk
FB: Živá škola
E-mail: info@zivaskola.sk
Tel.: +421949135315
Adresa: Kubranská 94, Trenčín
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Komunitný montessori klub Slnečnica
Web: www.slnecnica.eu
FB: Komunitný montessori klub Slnečnica
E-mail: slnecnica@slnecnica.eu
Tel.: +421907743127
Adresa: Ružindolská 4, Trnava
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

L-E-S-O-V-O, o. z.
FB:  www.facebook.com/Lesovo-oz-106616754024775
E-mail: lesovoto@gmail.com
Tel.: +421908481346
Adresa: Velušovce 165, 95501 Velušovce
Vek: lesná škôlka od 2 rokov, predškoláci, 1. stupeň ZŠ

Farma na dvore
Web: www.farmanadvore.sk
FB: Farma na dvore
E-mail: farmanadvore@gmail.com
Tel.: +421917899573
Adresa: Vyšná Šebastová 322, Vyšná Šebastová
Vek: predškoláci a deti od 3 rokov, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Galilea
Web: www.cityzen369.org
FB: CityZen369
E-mail: info@cityzen369.org
Tel.: +421908939307
Adresa: Pivovarská 16, Žilina
Vek: 2. stupeň ZŠ

Aktualizácia: 29. 12. 2023