Vzdelávacie skupiny

Vzdelávacie skupiny a komunitné zariadenia

Vzdelávacie skupiny a komunitné zariadenia združujú menšie, spravidla vekovo zmiešané kolektívy detí, ktoré sú zapísané vo svojich kmeňových školách ako domáci školáci, a preto za ich vzdelávanie zodpovedajú rodičia.

V zozname nižšie sa nachádzajú zariadenia (v abecednom poradí podľa miesta sídla), ktoré požiadali OZ DVS o uverejnenie kontaktu. Bližšie informácie o spôsobe vedenia a vzdelávania detí vám poskynú v konkrétnom zariadení.

Komunitná škola Aves
FB: Komunitná škola Aves
Email: komunitnaskolaaves@gmail.com
Tel.: +421902310582
Adresa: Puškinova 5, Bardejov
Vek: 1. stupeň ZŠ

Školiesko
Komunitné centrum pre mládež Stará Jedáleň
Email: info@skoliesko.com
Adresa: Kadnárova 7, Bratislava Krasňany (vstup z Peknej cesty)

Libellus
FB: Libellus
Email: ozlibellus@gmail.com
Tel.: 0908667818
Adresa: Bratislava Lamač

ŽITO
Web: www.zi-to.sk
Tel.: +421905 795 401
Adresa: Račianska 78, Bratislava Nové Mesto
Vek: 2. stupeň ZŠ

Neškola
Web: www.skolaneskola.sk
FB: Neškola
Email: ahoj@skolaneskola.sk
Tel.: +421918119095
Adresa: Znievska 9, Bratislava Petržalka
Vek: 1. stupeň ZŠ

Lipová škola
Web: www.akoles.sk
FB: AkoLesRastiemeSpolu
Email: info@akoles.sk
Tel.: 0905632892
Adresa: Alstrova 276, 831 06 Bratislava Rača
Vek: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Domškola Momo
Web: www.domskolamomo.sk
Email: domskolamomo@gmail.com
Tel. : +421904824186, +421915 381 775
Adresa: Gerulatská 63, Bratislava Rusovce
Vek: 1. stupeň ZŠ

Vzdelávacia skupina DOBROdružstvo
Web: www.dobro-druzstvo.sk
FB: DOBROdružstvo
Email: info@dobro-druzstvo.sk
Tel.: +421911142670
Adresa: Bazová 11, Bratislava Ružinov
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Ateliér Les
Web: www.atelierles.sk
Tel.: +421905 795 401
Adresa: Pri Suchom mlyne 33, Bratislava Staré Mesto
Vek: 1. stupeň ZŠ

Školička
Web: http://skolicka.sk/
FB: Naša školička
Email: info@skolicka.sk
Tel.: +421907244547
Adresa: Panenská ul. č. 4, Bratislava Staré Mesto
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

ZŠ s MŠ Lifestart
Web: www.lifestart.sk
FB: Lifestartskola
Email: lifestartskola@gmail.com
Tel.: +421948898861
Adresa: Budmerice 527
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

OZ VS Pre Radosť
Web: www.ozpreradost.sk
FB: OZ VS Pre Radosť
Email: vs.preradost@gmail.com
Tel.: +421949194114
Adresa: Malinová 11, Košice
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

SZŠ POD STROMOM
Web: podstromom8.webnode.sk
FB: Podstromom
Email: klubik.podstromom@gmail.com
Tel.: +421907712413
Adresa: Ráztocká 179/1, Liptovský Mikuláš
Vek: predškoláci, 2. stupeň ZŠ

EDU NATURE
Web: http://www.edunature.sk/
FB: Edunature
Email: edunaturenitra@gmail․com
Tel.: +421905364786 (Andrej Felix)
Adresa: Akademická 1206/8, 94901 Nitra

Domškolička Makovice
FB: Makovice škola

Dúholie
Web: www.duholie.sk
FB: Dúholie
Email: vajova@duholie.sk
Tel.: +421905993417
Adresa: Stožok 337, Stožok
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ

Sparkling Hill
Web: www.sparkling-hill.com
FB: Sparkling Hill
Email: info@sparkling-hill.com
Tel.: +421948417112
Adresa: Stupava (skupina priestory pripravuje)
Vek: predškoláci, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ