Mapa domácich školákov

Hľadáte domškolákov vo svojom okolí? Na tejto mape nájdete domškolácke rodiny, ktoré vzdelávajú, učili doma v minulosti, alebo plánujú vzdelávať doma. Dozviete sa, koľko rodín môže byť vo vašom okolí alebo regióne.

Prihláste sa aj vy! Stačí vyplniť dotazník. Kontakty budú prístupné členom OZ DVS. Ak si neželáte poskytnúť svoje údaje a nehcete, aby vás kontaktovali iní domškoláci, budete zaradení len do počtov v jednotlivých lokalitách.