Často kladené otázky

Zoznam otázok ohľadom domáceho vzdelávania školákov

Je možné na Slovensku vzdelávať dieťa doma?
Mám dostatočnú kvalifikáciu na DV?
Zvládla/Zvládol by som doma vzdelávať svoje dieťa aj ja?
Musím dieťa zapísať do nejakej školy?
Do akej školy sa mám prihlásiť, ak chcem doma vzdelávať svoje dieťa?
Budem dostávať od štátu nejaký finančný príspevok?
Ako začať?
Aké typy rodín vzdelávajú svojej deti doma?
Aké sú rozličné smery, alebo metódy domáceho vzdelávania?
Aké sú výhody DV?
Aké sú nevýhody DV?
A čo socializácia?
Bude moje dieťa schopné uspieť v „reálnom svete“, ak nebude chodiť do školy?
Čo mám robiť ak chcem, aby zostalo moje dieťa v domácom vzdelávaní aj na 2. stupni ZŠ?

Odpovede

Otázka: Je možné na Slovensku vzdelávať dieťa doma?

Odpoveď: Od roku 2008 je možné domáce vzdelávanie aj na Slovensku, podľa školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, domáce vzdelávanie je charakterizované ako individuálne vzdelávanie, viď § 24 Individuálne vzdelávanie https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/ (link uvádza aktuálne znenie zákona)

Tento zákon umožňuje individuálne vzdelávanie osobou, ktorá má pedagogickú kvalifikáciu pre 1.stupeň ZŠ. V praxi to znamená, že každý rodič, ktorý chce doma vzdelávať svoje dieťa, musí nájsť ústretovú školu a pani učiteľku, ktorá bude s rodinou spolupracovať. Učebnice vám dáva zvyčajne škola, každého pol roka bude dieťa chodiť na preskúšanie. Skúšanie prebieha v podobe komisionálnych skúšok. Snažíme sa o presadenie portfóliového hodnotenia žiaka. Portfólio predstavuje reprezentatívnu vzorku autentických prác dieťaťa za určité obdobie. Môže pozostávať z vypracovaných pracovných zošitov, ale i projektov, plagátov, fotiek, nahrávok, zachytávajúcich vzdelávanie dieťaťa.

Otázka: Mám dostatočnú kvalifikáciu na DV?

Odpoveď: Ak radi svojim deťom čítate, radi s nim trávite čas, radi spolu s nimi objavujete svet, považujete za dôležité učiť ich nové veci, a hlavne, ak ich milujete, máte de facto dostatočnú kvalifikáciu. Ak nemáte kvalifikáciu učiteľstvo 1. stupňa bude De Iure treba zohnať ústretovú pani učiteľku, ktorá bude tou osobou: „Vzdelávanie žiaka, …, zabezpečuje zákonný zástupca žiaka osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy.“ § 24 ods. 4 školského zákona.

Otázka: Zvládla/Zvládol by som doma vzdelávať svoje dieťa aj ja?

Odpoveď: Keď sa pustíte do DV, budete pravdepodobne plní pochybností, či to zvládnete, či to bude dobré pre vaše deti, či budú prosperovať, atď. Ak však uvažujete smerom k DV, máte na to dôvod. Či je to porucha učenia dieťaťa, šikana v škole alebo jednoducho snaha dať deťom seba aj v tomto smere a kvalitné vzdelanie do života. Je dobré začleniť sa do domácoškolskej komunity, čo na Slovensku existuje. Ak sa vo vašom okolí nachádza rodina, ktorá takisto vzdeláva deti doma, nakontaktujte sa. Máme skúsenosť, že je to úžasná opora pre rodiča vzdelávateľa a skvelá príležitosť pre socializáciu detí. Dôverujte svojmu dieťaťu, že je dieťa, t.j. že sa rado učí. Spolu prídete na spôsob, ako sa čo najpríjemnejším spôsobom naučíte čo najviac potrebných a dôležitých vecí.

Otázka: Musím dieťa zapísať do nejakej školy?

Odpoveď: Dieťa zapísať do školy musíte, môžete ho zapísať do akejkoľvek školy (či už štátnej alebo súkromnej). Škola vaše dieťa príjme a následne na to podáte žiadosť o individuálne vzdelávanie. Sú k tomu potrebné nasledovné dokumenty:

1) žiadosť o individuálne vzdelávanie

2) individuálny vzdelávací program

3) vysokoškolský diplom pani učiteľky, ktorá bude zodpovedná za vzdelávanie dieťaťa (stačí kópia).

Otázka: Do akej školy sa mám prihlásiť, ak chcem doma vzdelávať svoje dieťa? 

Odpoveď:  V zásade do každej, kde nájdete pochopenie. Každá homeschoolerovská rodina má svoju školu, ale niekoľkoročné dobré skúsenosti máme so školami uvedenými na našej stránke https://www.domacaskola.sk/kontakt/skoly/

Kontaktujte sa na riaditeľov týchto škôl, podmienky fungovania si treba dohodnúť najlepšie vopred.

Otázka: Budem dostávať od štátu nejaký finančný príspevok?

Odpoveď: Ak by ste sa rozhodli pre DV, nebudete od štátu dostávať žiaden príspevok, ani podporu. Pokiaľ sa ale zároveň celodenne staráte o (ďalšie) dieťa do 6 rokov, bude za vás štát platiť aspoň odvody – zdravotné aj sociálne poistenie, kedže by ste boli poistencom štátu. Nemusíte hladovať, ani žiť v maringotke, aby ste si mohli dovoliť učiť deti doma. Mnohé DV rodiny sú schopné zabezpečiť si potrebný príjem, a zároveň vzdelávať svoje deti doma. Možno rozbehnete rodinný biznis, pustíte sa do typu práce, o ktorej ste vždy snívali alebo si preorganizujete svoje doterajšie zamestnanie.

Otázka: Ako začať?

Odpoveď: Musíte si položiť nasledujúce otázky:

 1. Prečo chcem DV robiť? Pozrieť sa dovnútra a ozrejmiť si dôvod, prečo chcete doma vzdelávať a cieľ, ku ktorému chcete smerovať. Podržia vás v čase pochybností.
 2. Aká filozofia DV mi je najbližšia? (Viď otázka a odpoveď o smeroch DV)
 3. Aké pomôcky a materiály budem používať? Spočiatku stačí málo, väčšina z nás začínala “školou doma”, čiže učebnice, ceruzka a zošit, neskôr uvidíte, čo si bude vzdelávanie doma a záujmy vašich detí vyžadovať.
 4. Ako bude vyzerať náš akademický kalendár? Väčšinou sa treba v našich podmienkach pridŕžať všeobecnovzdelávacieho plánu (osnov), s ktorými vám pomôže škola.
 5. Aký budeme mať denný rozvrh? Každému vyhovuje niečo iné.
 6. Ako zvládnem domácnosť? Náročné je DV so školákmi a zároveň malými deťmi. Ako deti postupne rastú, je dobré ich zapájať do chodu domácnosti a učiť ich každodenným domácim zručnostiam.
 7. Čo s malými deťmi? Zapojiť ich do DV. Radi si “vypracúvajú” pracovné zošity a vôbec im nevadí, že ide napr. o minuloročnú cvičebnicu matematiky pre 3. ročník… Dobré je mať pre ne pripravenú špeciálnu krabicu, ktorá sa s patričnými ováciami otvára len na dobu vyučovania, kde má dieťa neokukané hračky, hry, bezpečné domáce náčinie, a pod.
 8. Ako by mal vyzerať priestor pre DV? Ideálne by to mal byť priestor, kde deti radi trávia čas, tvoria, majú pohodlnú sedačku na čítanie, k dispozícii kvalitné umelecké pomôcky, vystavené otvorené encyklopédie, knižnicu s knihami, prípadne počítač s tlačiarňou, hudobné nástroje…
 9. Ako by mal vyzerať bežný deň? Veľa závisí od smeru DV, ktorým sa vyberiete a od záujmov a temperamentu detí. Opäť je to veľmi individuálne

Otázka: Aké typy rodín vzdelávajú svojej deti doma? 

Odpoveď:  všetky možné 🙂

Otázka: Aké sú rozličné smery, alebo metódy domáceho vzdelávania?

Odpoveď: Je ich toľko, koľko je na svete rodín, ktoré doma vzdelávajú svoje deti. 🙂 Predsa len rozlišujeme niekoľko hlavných typov:

 1. Tradičná metóda — akási “škola doma”, učebnice, pracovné listy, testy… (asi každý tak začína)
 2. „Unit Study“ — niekoľko predmetov pokope, napr. učíme sa o … literatúra, písanie, čítanie, história, veda, výtvarná výchova…
 3. Metóda Charlotte Mason — štúdium prírody, krátke hodiny, nechváliť, žiť spolu s deťmi, čítať “živé” knihy, nie učebnice, snaha o budovanie správnych návykov, charakteru.
 4. Klasické vzdelávanie — Susan Wise Bauer, TRIVIUM, tri štádiá vzdelávania — gramatické (prvý stupeň ZŠ), logické (druhý stupeň ZŠ) a rétorické (stredná škola)
 5. Unschooling“ — rozvíjanie vlastných záujmov, dieťa vedie svoje vzdelávanie, spontánne, neorganizované vzdelávanie. Bloger Leo Babauta (Zen Habits) píše ako sa takto vzdelávať: fascinujte sa danou témou, celý sa do nej vložte, študujte všetko možné na danú tému, pustite sa do toho, po malých krôčkoch, vlastné učenie – začnite s najľahším, hrajte sa – učenie nie je práca, je to zábava, nebojte sa od témy odísť, začať niečo nové, potom sa k nej vrátiť, nebojte sa nechať sa zaviať tam, kde vás učenie vedie, nezabúdajte, že hĺbkové učenie trvá mesiace, roky, za dva týždne sa nenaučíte, otestujte sa, doplňte medzery, otestujte sa zase, nesúhlaste, veľa sa tým naučíte, buď prídete na novú teóriu, myšlienku alebo lepšie pochopíte pôvodnú, presvedčíte sa, že to naozaj funguje, začnite to učiť, píšte o tom a nechajte myseľ, nech pracuje a aj podvedome nasáva vedomosti a spojitosti. Albert Einstein sa na túto tému vyjadril nasledovne: „Jediná vec, ktorá mi bráni v učení, je vzdelávanie.“ Pozn.: oficiálne nie je unschooling v SR legálny, pretože musíte plniť Školský vzdelávací program, ktorý zase musí plniť to čo je v Štátnom vzdelávacom programe, ale možno tieto metódy kombinovať – ak si splníte predpísané minimum, môžete unschoolovať.
 6. Metóda “pracovných boxov” — každé dieťa má sústavu niekoľkých zásuviek, v každej je pripravená úloha, ktorú má dieťa vypracovať, medzi úlohami sú aj hry, zábavná úloha, nejaký snack (jabĺčko alebo niečo iné na zahryznutie), či pozvánka do kuchyne upiecť s mamou koláč… Dieťa sa postupne prepracováva od hornej zásuvky až k spodnej.
 7. A mnoho iných a všetky možné ich vzájomné kombinácie

Otázka: Aké sú výhody DV?

Odpoveď:

 1. DV napomáha osobnostnému rastu rodiča aj dieťaťa. Rodič pomáha svojmu dieťaťu objavovať svoje talenty a zároveň dostáva druhú šancu objaviť dávno zabudnuté vlastné schopnosti.
 2. Spolu so svojimi deťmi môžete tráviť oveľa viac času, lepšie sa budete vzájomne poznať a ceniť si spoločne strávené chvíle. Máte dostatok času rozprávať sa o otázkach, ktoré zamestnávajú ich detské mysle a srdiečka.
 3. Deti sa veľmi radi učia. Majú vrodenú túžbu objavovať svet a skúmať, čo je v ňom zaujímavé. Pri DV sa učia tým, že sa venujú svojim záujmom, jedna oblasť vedie k spoznávaniu inej oblasti. Takýmto spôsobom sa učia malé deti, aj dospelí, keď vyjdú zo školy. Rodiny, ktoré deti vzdelávajú doma sa učia spolu a vedia, že učenie je celoživotný proces.
 4. Pri DV nestrávite 6 až 8 hodín denne učením, väčšinu času deti v škole strávia čakaním. Vypracujte si plán, ktorý bude fungovať pre vašu rodinu a buďte pripravení na to, že ho niekoľkokrát prepracujtete, kým prídete na to, čo vám najlepšie vyhovuje.
 5. Dieťa bez hektickosti preplneného programu dňa a pod dohľadom rodičov, ktorí mu pripomenú, že sa má napiť, či dať si ovocie, sa bude plnohodnotnejšie stravovať, má viac času na odpočinok, či príležitosť stráviť chvíle v potrebnom tichu a sústredení.
 6. Veľmi významným benefitom je posilňovanie rodinných pút. Takéto rodiny bývajú často súdržnejšie, vzťahy sú hlbšie, konfliky je nutné riešiť za pochodu, nič sa neskryje. Dieťa má šancu rásť do hĺbky vo vzťahovej a charakterovej rovine.
 7. DV je prirodzená „škola životom“, okrem akademického vzdelania sa deťom dostane aj praktických zručností a schopností (napr. varenie, šitie, účtovníctvo, domáce opravy, aj náhľad odbornejšieho vzdelania, podľa profesie rodičov).
 8. Deti sa netrávia čas v umelom prostredí rovnakej vekovej kategórie a jedného učiteľa, má viac príležitostí stretávať sa so všetkými vekovými kategóriami, mladšie deti sa učia od starších, starší učia mladších, učia sa empatii, trpezlivosti a ochrane starších, a všetky deti rastú pri zrelej múdrosti svojich rodičov.
 9. etc. ad infinitum 🙂

Otázka: Aké sú nevýhody DV?

Odpoveď: Táto forma vzdelávania má aj svoje nevýhody, a to predovšetkým vo forme nesúhlasu a nepochopenia okolia, kritiky najbližších, a taktisto aj straty platu rodiča, ktorý doma vzdeláva deti. Napriek tomu sa táto investícia mnohonásobne vráti v podobe zvýšenej kvality života DV detí. Pre mnohé rodiny však strata jedného príjmu nie je zanedbateľnou položkou. Taktiež býva náročné zladiť nároky domácnosti a vyučovania, autorita rodiča ako učiteľa býva často deťmi vytrvale skúšaná :). Všetko však podľa našich skúseností vedie k príležitostiam pre osobný rast.

Otázka: A čo socializácia?

Odpoveď: Vaše dieťa nebude sociálne deprivované. Deti nepotrebujú byť socializované vo veľkej skupine detí rovnakého veku, aby získali potrebné sociálne zručnosti. Práve naopak. Väčšina rodičov chce, aby sa ich deti naučili sociálnym zručnostiam od dospelých, nie od detí. Doma vzdelávané deti majú zdravé vzťahy s ľuďmi každého veku, vrátane mladej mamičky odvedľa, dôchodcovského páru, ktorý rád záhradníči, s priateľmi, či priateľkami na balete alebo karate, a predovšetkým so svojimi rodičmi.

Otázka: Bude moje dieťa schopné uspieť v „reálnom svete“, ak nebude chodiť do školy?

Odpoveď: Škola nie je reálny svet, je to umelo vytvorené prostredie. Deti sa učia z učebníc, čítaniek, nie skutočných kníh, sú zatvorené vnútri, musia neprirodzene niekoľko hodín podľa možnosti ticho sedieť, spoločenskou normou nie sú hodnoty ako čestnosť, usilovnosť, pracovitosť alebo tvorivosť, dieťa má úspech vtedy, ak má značkové oblečenie, ak je vodcom partie, dieťa sa snaží prispôsobovať hodnotám nezrelých spolužiakov, s nimi trávi väčšinu svojho dňa, nezostáva prakticky čas na výchovu a vysvetľovanie, budovanie charakteru. Ten je dôležitejší, než vedomosti.

Zdroje informácií:  http://www.homeschool.com/articles/mostimportant/default.asp , zenhabits.net , http://www.homeschool.com/new/10things.asp# , http://www.homeschool-how-to.com/homeschool-workbox.html a iné

Vypracovala: Lucia Tužinská, aktualizované 18. 6. 2016

Aktualizácia: 21. 1. 2016 a 18. 6. 2016

Otázka: Čo mám robiť ak chcem, aby zostalo moje dieťa v domácom vzdelávaní aj na 2. stupni ZŠ?

Odpoveď: 18. marca 2021 plénum NR SR schválilo novelu školského zákona, ktorá povoľuje individuálne vzdelávanie žiakov aj na 2. stupni ZŠ. Zákon nadobudne platnosť dňom uvedenia v Zbierke zákonov a účinnosť 1. 9. 2021. Od tohto dátumu bude možné na Slovensku vzdelávať individálne aj deti na 2. stupni ZŠ. Podmienky individuálneho vzdelávania na 2. stupni ZŠ sú rovnaké ako podmienky individuálneho vzdelávania na 1. stupni ZŠ s výnimkou kvalifikačného kritéria pre vzdelávateľa. Kvalifikačná požiadavka na osobu, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie žiaka 2. stupňa ZŠ, je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ustanovené pre učiteľov 2. stupňa základnej školy (v akomkoľvek odbore), teda nie je potrebné hľadať garanta na každý predmet, ale stačí jeden garant s požadovaným vzdelaním. Žiak na 2. stupni ZŠ, ktorý je na individuálnom vzdelávaní na žiadosť zákonného zástupcu, chodí tak isto ako žiak na 1. stupni ZŠ na polročné komisionálne preskúšanie do svojej kmeňovej základnej školy.

Alternatívnym riešením z minulosti je štúdium v zahraničí (napr. v ČR), kde požiadate o individuálne vzdelávanie. Podľa § 23 písm. b) môžete plniť školskú dochádzku „osobitným spôsobom“ „v školách mimo územia Slovenskej republiky“. Podľa českého školského zákona máte právo ako občan EU študovať za rovnakých podmienok ako občan ČR.

Informácie, ktoré musíte uviesť v žiadosti o zahraničné štúdium sú podľa slovenského školského zákona § 25 také, že v žiadosti “O povolení vzdelávania podľa § 23 písm. písmeno b)” uvediete:

a) meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
b) rodné číslo žiaka,
c) adresu bydliska v zahraničí,
d) názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, …

Praktický a odskúšaný postup je nasledovný:

 1. Naštudujte si paragrafy 23, 24, 25 a 57 Školského zákona č. 245/2008 napr. tu
 2. Nájdite si školu v Českej Republike, ktorá príjme žiaka zo Slovenska a povolí mu „individuálne vzdelávanie pre 2. stupeň“ podľa českých zákonov. Zoznam škôl v ČR, ktoré sú otvorené domácemu vzdelávaniu nájdete na našej stránke tu. Dohodnite si s riaditeľom podmienky prijatia a vzdelávania.
 3. Nájdite si školu na Slovensku, ktorej riaditeľ bude súhlasiť s tým, že žiak bude zahraničný študent a jeho škola bude v zmysle slovenského Školského zákona „kmeňová“. Dohodnite si s riaditeľom podmienky prijatia a preskúšania – bod 7.
 4. Vyriešte požiadavku slovenského školského zákona uviesť v žiadosti o povolenie štúdia v zahraničí “adresu bydliska v zahraničí”. Poraďte sa napr. s riaditeľom českej školy alebo s riaditeľom slovenskej kmeňovej školy.
 5. Podajte riaditeľovi slovenskej kmeňovej školy žiadosť o povolenie zahraničného štúdia.
 6. Podajte riaditeľovi školy v ČR žiadosť o prijatie a druhú žiadosť o zaradenie žiaka do „Individuálneho vzdelávania pre 2. stupeň“ podľa českých zákonov. Odpoveď riaditeľa českej školy o prijatí žiaka doručte riaditeľovi slovenskej kmeňovej školy.
 7. Dohodnite sa na forme preskúšania v slovenskej kmeňovej škole; podľa slovenského školského zákona by to malo byť vtedy ak žiak ukončí štúdium v zahraničí alebo na žiadosť rodiča. Avšak môže sa stať, že stredná škola vyžaduje vysvedčenie zo (slovenskej) školy alebo výsledky Monitora deviatakov, preto je vhodné vykonať Monitor deviatakov a preskúšanie zo Slovenského jazyka a literatúry na polrok a na konci roka vo 8. ročníku a na polrok v 9. ročníku. Známka zo Slovenčiny vám postačuje, pretože na základe medzinárodnej zmluvy medzi SR a ČR si výsledky vzdelávania vzájomne uznávame.
 8. Vzdelávajte sa podľa požiadaviek českej školy; treba si dohodnúť s českým riaditeľom čo všetko bude vyžadovať na polročnom a koncoročnom preskúšaní.
 9. Ak niečo z uvedených informácií nebude korešpondovať s tým, čo vám povie riaditeľ, spýtajte sa ho kde v zákone je povinnosť, ktorú vám ukladá, uvedená. Na druhej strane, musíte byť pripravení a paragrafy mať naštudované, aby ste mohli argumentovať.

Ak máte ďalšie otázky kontaktujte nás

Rovnako nás môžete sledovať na FB stránke

Vypracoval: Branislav Krajčovič