Často kladené otázky

Na nasledujúcich riadkoch nájdete otázky, s ktorými sa na nás už obrátili mnohí rodičia pred vami. Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali naše vyčerpávajúce odpovede. Určite tu nájdete odpovede aj na tie svoje otázky.

Základné otázky o domácom vzdelávaní

Školy, škôlky, kvalifikačná požiadavka a garant

Ako vybaviť domáce vzdelávanie

Realizácia domáceho vzdelávania

Preskúšanie

Deti v domácom vzdelávaní

Rodičia v domácom vzdelávaní

Slováci v zahraničí / cudzinci v SR a domáce vzdelávanie

Ostatné otázky o domácom vzdelávaní

Pozn.: Ak ste riaditeľom alebo zamestnancom školy, ktorá by chcela umožniť domáce vzdelávanie svojim žiakom, prečítali ste si informácie v časti Pre školy (v hlavnej ponuke) z našej stránky, môžete sa obrátiť na našu konzultantku pre školy. Zároveň sa na nás môžete obrátiť aj cez kontaktný formulár alebo prostredníctvom emailov, ktoré nájdete v časti Kontakt.

CHCEŠ BYŤ ČLENOM OZ DVS?

Pridať sa k stovkám ďalších domškoláckych rodičov?
Stať sa súčasťou celoslovenskej domškoláckej organizácie?
Využívať členské výhody?

Vypracovala: Monika Ludrovanová
Aktualizácia: 1. 6. 2024
Text nie je právne záväzný, viac na stránke Zodpovednosť OZ DVS.