Knižné tipy pre DV rodičov

Na začiatok domáceho vzdelávania odporúčame prečítať knihy učiteľa a veľkého propagátora homeschoolingu, neskôr aj unschoolingu Johna Holta. Jeho knihy sa stali inšpiráciou pre milióny doma vzdelávajúcich rodičov po celom svete. O Johnovi Holtovi sa zvykne hovoriť ako o „otcovi“ homeschoolingu. John Holt napísal niekoľko kníh (v angličtine). Preložené do češtiny sú len tie, ktoré sme nižšie uviedli. Odporúčame ich čítať v uvedenom poradí, lebo aj John Holt prešiel určitým procesom poznávania toho, ako sa deti učia. Jeho knihy sú lepšie pochopiteľné, keď sa čítajú v postupnosti, ako ich písal.

John Holt: Proč deti neprospívají 

Proč děti neprospívají - obálka knihy

John Holt vo svojej prvej knihe popisuje, prečo deti v školách neprospievajú tak, ako by sme si predstavovali. Hovorí, že deti v učive nezlyhávajú napriek úsiliu škôl, ale práve kvôli školám ako takým. Hlavným dôvodom, prečo deti v školách „zlyhávajú“ a nenapĺňajú očakávania dospelých, je podľa jeho pozorovaní strach. 

John Holt: Jak se děti učí 

Jak se děti učí obálka knihy

John Holt vo svojej druhej knihe popisuje proces prirodzeného učenia sa detí, ktorý vychádza z ich vnútornej motivácie. Táto kniha je už dlhšie vypredaná. Nájdete ju len v niektorých knižniciach alebo v elektronickej verzii je dostupná aj na internete. V anglickom origináli pod názvom „How Children Learn“ je dostupná napr. na www.bookdepository.com (doručenie do SR je zadarmo).

John Holt: Učte se sami 

Učte se sami

V tejto knihe John Holt vysvetľuje, prečo je dobré, keď sa deti učia mimo školy s pomocou rodičov, ďalších dospelých či svojich kamarátov. V knihe predkladá čitateľovi cenné postrehy o tom, ako sa deti učia, zdieľa v nej skúsenosti s domácim vzdelávaním, ale aj ponúka praktické rady pre rodiny, ktoré chcú učiť svoje deti mimo školy. V angličtine vyšla pod názvom „Teach Your Own – The John Holt Book of Homeschooling“.

Vzdelávaniu (aj keď nie priamo domácemu) sa venujú nasledovné knihy psychológov Jany Nováčkovej, Petra Graya a A. S. Neilla. Pri čítaní týchto kníh pravdepodobne prejdete mnohými „aha“ momentami, ktoré môžu zvýšiť kvalitu vášho domáceho vzdelávania.

Jana Nováčková: Mýty ve vzdělávání 

Mýty ve vzdělávání (Jana Nováčková)

V tejto útlej knižke česká psychologička Jana Nováčková poukazuje na mnohé mýty vo vzdelávaní, ktoré sú zakorenené v našej spoločnosti. Táto knižka je však už väčšinou vypredaná. Nájdete ju len v niektorých knižniciach alebo v elektronickej verzii je dostupná aj na internete.

Peter Gray: Svoboda učení 

Svoboda učení

Kniha je prekladom blogov amerického psychológa Petra Graya. Jeho výskum sa zameriava na prirodzené spôsoby detského vzdelávania, ktoré skúmal u prírodných národov ako aj u žiakov slobodnej školy Sudbury Valley School v USA. Táto kniha vám pomôže uvedomiť si význam hry pri vzdelávaní detí a dôležitosť vekového zmiešania detí. Túto knihu si v elektronickej verzii môžete stiahnuť zadarmo priamo u jej českého vydavateľa. Link na stiahnutie knihy P. Graya: https://blog.tomashajzler.com/clanek/svoboda-uceni-do-kazde-rodiny-aneb-dulezity-kontext-pro-domaci-vzdelavani-ebook-zdarma 

A. S. Neill: Summerhill 

Summerhill

Kniha je príbehom prvej demokratickej školy na svete, ktorú založil začiatkom 20. rokov minulého storočia učiteľ A. S. Neill. Škola sa nachádza v Anglicku a funguje dodnes.

Všetkým, ktorí sa zamýšľate nad chýbajúcou školskou socializáciou detí v domácom vzdelávaní odporúčame nasledovnú knihu, ktorú napísal kanadský psychológ Gordon Neufeld spolu s doktorom Gáborom Maté. Kniha sa venuje dôležitosti zachovania väzby medzi dieťaťom a rodičom.

Gordon Neufeld a Gábor Maté: Držte si své děti 

Držte si své děti obálka knihy

Táto kniha vám ponúkne pohľad psychológa G. Neufelda na dôležitosť rodičovského puta. Autori v knihe poukazujú na negatívne zmeny v správaní detí v školách, ku ktorým vedie práve zmena ich orientácie z rodičov na kolektív nezrelých vrstovníkov. 

Knihy autorov, ktorí sami prešli domácim vzdelávaním

André Stern: …a do školy jsem nikdy nechodil

Skutočný príbeh Andrého Sterna – vzdelaného, tvorivého a úspešného muža, ktorý nebol nikdy vzdelávaný v škole. Autor píše o svojom detstve, o svojom sebariadenom vzdelávaní, o dôvodoch, ktoré k tomu viedli jeho rodičov. Kniha ukazuje, aké bohaté, rozmanité a podnetné prostredie na vzdelávanie môže priniesť život samotný a do akej veľkej hĺbky môže dieťa vo svojom vzdelávaní mimo školu ísť.

Knihy, ktoré napísali mamy vzdelávajúce svoje deti doma

Naomi Aldort: Vychovávame deti a rastieme s nimi 

Vychovávame deti a rastieme s nimi (Naomi Aldortová)

Kniha Naomi Aldort predstavuje náhľad do rešpektujúceho rodičovstva. Rodič podľa nej nemá byť ani autoritatívny ani liberálny, ale v pozícii lídra, teda toho, kto dáva dieťaťu vedenie. Naomi Aldort je propagátorkou homeschoolingu a unschoolingu. Svojich troch synov vzdelávala doma a ich vzdelávanie z časti popisuje aj vo svojej knihe. Knihou aj prednáškami inšpirovala mnohých rodičov k domácemu vzdelávaniu.

Holly Pierlotová: Mamy v jednom kolotoči… a  ako z neho von 

Mamy v jednom kolotoči ... a ako z neho von - Holly Pierlotová

Matka piatich detí Holly Pierlotová ponúka osobnú skúsenosť ako nájsť rovnováhu vo svojom živote a priradiť správne miesto Bohu (pozn. kniha je písaná v kresťanskom duchu), sebe samej, partnerovi, deťom aj materiálnym potrebám. Holly Pierlotová doma vzdelávala všetky svoje deti. Kniha sa domácemu vzdelávaniu venuje okrajovo, skôr sa venuje tomu, ako si usporiadať život v rodine s viacerými deťmi pri domácom vzdelávaní. Ak máte záujem o elektronickú verziu, tu je link na e-knihu (môže sa v elektronickej verzii šíriť zadarmo): http://miriam.sk/fileadmin/template/main/content/ebooks/mamy_v_jednom_kole.pdf 

Irena Kašparová: Spolu – Průvodce domácího vzdělávání v České republice 

Spolu -- Průvodce domácího vzdělávání v České republice

V knihe nájdete praktické informácie o domácom vzdelávaní, zamyslenia sa na témami, ktoré s domácim vzdelávaním súvisia. Kniha vám umožní nahliadnuť aj do troch rodín vzdelávajúcich doma. Autorka Irena Kašparová čerpá z vlastného dlhodobého výskumu i života. Je mamou štyroch detí, ktoré vzdelávala doma, zároveň vedie študijný program sociálnej antropológie na Masarykovej univerzite v Brne, kde sa téme domáceho vzdelávania venuje posledných desať rokov.

Kristine Barnett: Iskra – Príbeh matky, ktorá vychovala génia 

Iskra - od 13,09 € - Heureka.sk

Kniha opisuje príbeh matky, ktorá sa svojho autistického syna rozhodla vzdelávať doma. Jej starostlivosť pomohla v jej synovi Jakeovi zažať „iskru“. Z Jakea vyrástol celosvetovo uznávaný génius. Iskra je o sile lásky a odvahe čeliť obrovským prekážkam, aj o úžasných možnostiach, ktoré prídu, keď zistíme, ako rozvinúť skutočný potenciál svojho dieťaťa. Táto kniha je symbolická a môže byť inšpiráciou aj pre rodiny s deťmi, ktoré nie sú autistické.

Komunikácia s deťmi, výchova a vzdelávanie

Nasledovné knihy, môžu zvýšiť kvalitu vašej komunikácie s  deťmi v domácom vzdelávaní, môžu zmeniť váš prístup k výchove a vzdelávaniu detí tým, že vám ponúknu iný uhol pohľadu, ako tradične ponúka naša spoločnosť alebo kultúra.

Marshall Rosenberg: Nenásilná komunikace 

Nenásilná komunikace (Marshall B. Rosenberg)

Marshall Rosenberg je americký psychológ, ktorý sa venuje riešeniu konfliktov po celom svete. Jeho kniha vám poskytne praktický návod, ako formulovať vaše vyjadrenia tak, aby ste čo najviac zvýšili šancu, že druhá strana pochopí vaše potreby. Táto metóda oslobodzuje komunikáciu od negatívnych skúseností, pomáha prekonávať navyknuté vzorce v jednaní s druhými, napomáha k riešeniu konfliktov, rozvíja kooperáciu a vzťahy založené na vzájomnej úcte. Kniha môže byť neoceniteľným pomocníkom pri domácom vzdelávaní vašich detí.

Jean Liedloffová: Koncept kontinua 

Koncept kontinua (Jean Liedloffová)

Autorka Jean Liedloffová vás v knihe zoberie na expedíciu k juhoamerickým indiánom a ukáže vám, ako sa na „západe“ snažíme vychovávať podľa všemožných teórii, len nie podľa vlastnej intuície a evolúciou vytvorených jednoduchých pravidiel. Život v našej kultúre je iný, takže všetky princípy z knihy nie je možné aplikovať v našich podmienkach, avšak táto kniha vám môže pomôcť s mnohými uvedomeniami, ktoré prídu pri pohľade na výchovu najmä malých detí v inej kultúre. Prečítanie tejto knihy viedlo niektorých rodičov k uvažovaniu nad domácim vzdelávaním svojich detí, a preto sme ju sem zaradili.

Jana Nováčková a Dobromila Nevolová: Respektovat a být respektován 

Jana Nováčková, Dobromila Nevolová: RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN | Pod  Vŕškom - kníhkupectvo, antikvariát a libresso

Táto známa kniha je o rešpekte – učí nový jazyk, ktorým možno komunikovať s druhými na princípoch rovnosti, rešpektu a zodpovednosti. Toto prepracované vydanie obsahuje aj kapitolu o sebariadenom vzdelávaní.

Justina a Petr Danišovi: Svobodná hra – Jak nechat vyrůst radostné, odolné a samostatné děti 

Táto knižka od manželov Danišovcov, rodičov štyroch detí, sa venuje téme, ktorá má v detskom svete výsostné miesto – hre. Slobodnej hre. Prináša na slobodnú hru odborný pohľad, môžeme vďaka nej nahliadnuť do histórie hrania sa, dozvieme sa, čo všetko sa deti vďaka slobodnej hre učia, prečo je taká dôležitá, alebo aké hračky deti v hraní sa podporujú a aké detskú hru ochudobňujú. Aj my všetci, pre ktorých je kniha určená – rodičia, učitelia alebo sprievodcovia detí, sa dozvieme, kedy v detskej hre nezavadzať . V knihe nájdete 500 štartérov hier pre deti. Kniha je veľmi pútavo spracovaná aj po grafickej stránke, je to taký klenot v rodinnej knižnici.

Zo širokej ponuky kníh sme vybrali tie, ktoré sú pre „domškoláckych“ rodičov inšpirujúce a zároveň boli vydané v slovenčine alebo češtine.

Zaujímavých kníh na tému výchovy a vzdelávania je veľmi veľa. Radi by sme vám odporučili, okrem toho nášho, aj nasledovný výber kníh, ktorý pripravil český Inštitút pre podporu inovatívneho vzdelávania: https://alternativni-vzdelavani.cz/. Nájdete v ňom veľké množstvo tipov na výnimočné knihy. Knihy si môžete prehľadne filtrovať podľa témy či typu pedagogického smeru.