2 % z daní

Registračné údaje občianskeho združenia
Domáce vzdelávanie na Slovensku 

Názov organizácie: Domáce vzdelávanie na Slovensku
Sídlo organizácie: Igram 201, 90084 Báhoň
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37880594

V notárskom registri poberateľov percent z daní nás nájdete na tomto mieste.

Ak viete, ako poukázať 2 %, postačia vám údaje OZ DVS vyššie.

Ak neviete, ako poukázať 2 %, čítajte ďalej a nájdite si svoju cestu!

Ste zamestnanec a daňové priznanie vám vyhotoví zamestnávateľ?

 1. Do 15. 2. 2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby , ktoré si tu môžete vyplniť a vytlačiť.
 3. Najneskôr do 30. 4. 2022* doručte obe tlačivá (Potvrdenie aj Vyhlásenie) na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ste fyzická osoba (zamestnanec alebo živnostník) a podávate si daňové priznanie sami?

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu údajmi nášho občianskeho združenia (na začiatku stránky).
 2. Najneskôr do 1. 4. 2022* doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ste právnická osoba?

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu údajmi nášho občianskeho združenia.
 2. Najneskôr do 1. 4. 2022* doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

Vykonávali ste v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu? Môžete poukázať až 3 %.

Ak ste fyzická osoba alebo zamestnanec a vykonávali ste v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) v rozsahu najmenej 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane.

O uvedenej skutočnosti vám nezisková organizácia vydá potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a to priložíte k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane alebo Daňovému priznaniu.

*Dátumy sa môžu vzhľadom na pandemickú situáciu meniť.

Na aký účel použijeme peniaze z asignácie?

Prostriedky z asignácie časti dane použijeme podľa zákona, teda podľa Stanov OZ na podporu našich pravidelných celoslovenských akcií pre rodiny v domácom vzdelávaní:

 • Mamy samy (február)
 • No Back To School (začiatok septembra)
 • Akadémia domácich školákov (máj)
 • Konferencia domáceho vzdelávania (október/november)

Vopred Vám ďakujeme za ochotu pomôcť nášmu občianskemu združeniu!

Aké sumy sme od vás obdržali z asignácie v predchádzajúcich rokoch?

Zdroj: finstat.sk

Ako sme využili peniaze z asignácie z predchádzajúcich rokov?

 • značná časť ubytovania rodinám na No Back To School (august 2016).
 • ubytovanie účastníčkam Mamy samy (február 2017, 2018, 2019, 2020 a august 2021)

Za príspevky ďakujeme všetkým, ktorí nám týmto spôsobom pomáhajú!

Finančná správa SR uverejňuje informácie o veľkosti príspevkov 2 % pre jednotlivé združenia na svojej webovej stránke.

Aktualizácia: 7. 3. 2022