2 % z daní

Registračné údaje občianskeho združenia
Domáce vzdelávanie na Slovensku 

Názov organizácie: Domáce vzdelávanie na Slovensku
Sídlo organizácie: Igram 201, 90084 Báhoň
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37880594

V notárskom registri poberateľov percent z daní nás nájdete na tomto mieste.

Ak viete, ako poukázať 2 %, postačia vám údaje OZ DVS vyššie.

Ak neviete, ako poukázať 2 %, čítajte ďalej a nájdite si svoju cestu!

Ste zamestnanec a daňové priznanie vám vyhotoví zamestnávateľ?

  1. Do 15. 2. 2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby , ktoré si tu môžete vyplniť a vytlačiť.
  3. Najneskôr do 30. 4. 2022* doručte obe tlačivá (Potvrdenie aj Vyhlásenie) na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ste fyzická osoba (zamestnanec alebo živnostník) a podávate si daňové priznanie sami?

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu údajmi nášho občianskeho združenia (na začiatku stránky).
  2. Najneskôr do 1. 4. 2022* doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ste právnická osoba?

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu údajmi nášho občianskeho združenia.
  2. Najneskôr do 1. 4. 2022* doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

Vykonávali ste v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu? Môžete poukázať až 3 %.

Ak ste fyzická osoba alebo zamestnanec a vykonávali ste v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) v rozsahu najmenej 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane.

O uvedenej skutočnosti vám nezisková organizácia vydá potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a to priložíte k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane alebo Daňovému priznaniu.

*Dátumy sa môžu vzhľadom na pandemickú situáciu meniť.

Na aký účel použijeme peniaze z asignácie?

Prostriedky z asignácie časti dane použijeme podľa zákona, teda podľa Stanov OZ na podporu našich pravidelných celoslovenských akcií pre rodiny v domácom vzdelávaní:
Mamy samy (vo februári)
No Back To School (začiatkom septembra)
Akadémia domácich školákov (v máji)
Konferencia domáceho vzdelávania (v októbri/novembri)

Vopred Vám ďakujeme za ochotu pomôcť nášmu občianskemu združeniu!

Ako sme využili peniaze z asignácie z predchádzajúcich rokov?

V auguste 2016 sme zaplatili značnú časť ubytovania rodinám na No Back To School.
Vo februári 2017, 2018, 2019 a 2020 sme zaplatili ubytovanie účastníčkam Mamy samy.

Aké sumy sme od vás obdržali z asignácie v predchádzajúcich rokoch?

V roku 2016 sme obdržali 791,59 €.
V roku 2017 sme obdržali sumu 667,79 €.
V roku 2018 sme obdržali sumu 770,79 €.
V roku 2019 sme obdržali sumu 800,95 €.
V roku 2020 sme obdržali sumu 762,32 €.

Za príspevky ďakujeme všetkým, ktorí nám týmto spôsobom pomáhajú!

Finančná správa SR uverejňuje informácie o veľkosti príspevkov 2 % pre jednotlivé združenia na svojej webovej stránke.