2 % z daní

Registračné údaje občianskeho združenia
Domáce vzdelávanie na Slovensku 

Názov organizácie: Domáce vzdelávanie na Slovensku
Sídlo organizácie: Igram 201, 90084 Báhoň
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37880594

V notárskom registri poberateľov percent z daní nás nájdete na tomto mieste.

Ak viete, ako poukázať 2 %, postačia vám údaje OZ DVS vyššie.

Ak neviete, ako poukázať 2 %, čítajte ďalej a nájdite si svoju cestu!

Zamestnanci

Fyzické osoby

Právnické osoby

Dobrovoľníci

Na aký účel použijeme peniaze z asignácie?

Prostriedky z asignácie časti dane použijeme podľa zákona, teda podľa Stanov OZ DVS na podporu našich pravidelných celoslovenských akcií pre rodiny v domácom vzdelávaní:

  • Mamy samy (február)
  • No Back To School (začiatok septembra)
  • Akadémia domáceho vzdelávania (apríl)
  • Konferencia domáceho vzdelávania (marec)
  • Domškolácka čitateľská výzva (marec – október)
  • vzdelávacie webináre pre domškolácke rodiny

Vopred Vám ďakujeme za ochotu pomôcť nášmu občianskemu združeniu!

Aké sumy sme od vás obdržali z asignácie v predchádzajúcich rokoch?

Zdroj: finstat.sk

Ako sme využili peniaze z asignácie z predchádzajúcich rokov?

  • značná časť ubytovania rodinám na No Back To School (august 2016).
  • ubytovanie účastníčkam Mamy samy (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Za príspevky ďakujeme všetkým, ktorí nám týmto spôsobom pomáhajú!

Finančná správa SR uverejňuje informácie o veľkosti príspevkov 2 % pre jednotlivé združenia na svojej webovej stránke.

Aktualizácia: 22. 12. 2023