Darujte nám, prosím, percentá z Vašich daní

Aktualizované: 4.3.2019

Registračné údaje nášho OZ

Názov organizácie: Domáce vzdelávanie na Slovensku
Sídlo organizácie: Igram 201, 90084 Báhoň
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 37880594

V notárskom registri poberateľov percent z daní nás nájdete na tomto mieste

Na aký účel použijeme peniaze z asignácie?

Prostriedky z asignácie časti dane použijeme podľa zákona teda podľa Stanov OZ (nižšie v časti „Ciele združenia“) na podporu našich pravidelných celoslovenských akciách ako sú:

  • Mamy samy (vo februári)
  • No back to school (býva začiatkom septembra)
  • Akadémia domácich školákov (býva v máji)
  • Seminár domáceho vzdelávania (býva v októbri/novembri)

Ako sme minuli peniaze z asignácie z predchádzajúcich rokov?

V auguste 2016 sme zaplatili značnú časť ubytovania No back to school

Vo februári 2018 a 2019 sme zaplatili ubytovanie účastníčkam Mamy samy

Aké sumy sme od vás obdržali z asignácie v predchádzajúcich rokoch?

V roku 2016 sme obdržali 791,59€

V roku 2017 sme obdržali sumu 667,79€

V toku 2018 sme oddržali sumu 770,79€

Za príspevky ďakujeme všetkým, ktorí nám týmto spôsobom pomáhajú.

Ciele združenia

OZ Domáce vzdelávanie sleduje tieto ciele (zo stanov združenia):

(1) Pomocou dostupných prostriedkov sa zasadzovať o to, aby v zmysle princípu subsidiarity sa rodičia v čo najväčšej miere podieľali na vzdelávaní a formovaní osobnosti svojich detí.

(2) Publikačnou, vzdelávacou a konzultačnou činnosťou, prekladom cudzojazyčných textov, organizovaním kurzov, prednášok a seminárov a pod. informovať širokú laickú a odbornú verejnosť o existencii, možnostiach a výhodách domáceho vzdelávania a jeho pozitívnych prínosoch pri formovaní detí, rodín a spoločnosti.

(3) Združovať, informovať a podporovať rodiny aj jednotlivcov, ktorí prejavia záujem o takúto formu vzdelávania detí.

(4) V spolupráci s akademickou obcou vypracovať projekt domáceho vzdelávania (DV), vyhodnotiť podmienky jeho realizácie, analyzovať záujem, finančné náklady a zhodnotiť celkové reálne možnosti zavedenia DV do prostredia slovenskej spoločnosti.

(5) V prípade pozitívnych výsledkov informovať Ministerstvo školstva a odbornú verejnosť o ich zistení a zároveň presadzovať legislatívne zmeny v prospech domáceho vzdelávania na Slovensku.

(6) Spolupracovať s inými združeniami a organizáciami doma i v zahraničí s podobným zameraním.

(7) Organizovanie výchovno-vzdelávacích a voľnočasových činností vrátane pobytových podujatí pre deti, mládež a dospelých na Slovensku aj v zahraničí.

Kto môže darovať percentá zo svojich daní nášmu OZ?

a) zamestnanec, ak daňové priznanie Vám urobia v práci

(b) zamestnanec, ak daňové priznanie si robíte sám

(c) ak máte firmu

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie Vám urobia v práci

Postup nájdete na stránke rozhodni.sk

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie si robíte sám

Postup nájdete na stránke rozhodni.sk

Ak máte firmu

Postup nájdete na stránke rozhodni.sk

Tlačivá

Tlačivá, ktoré potrebujete na darovanie daní nájdete na stránke rozhodni.sk

Vopred Vám Ďakujeme za Vašu ochotu pomôcť nášmu OZ

Branislav Krajčovič

Copyright Matej Žiak

Copyright Matej Žiak