Členstvo v OZ DVS

Výhody členstva

 • Vytvárame komunitu rodín na domácom vzdelávaní.
 • Pomáhame nachádzať kontakty medzi rodinami na domácom vzdelávaní.
 • Vzájomná podpora v oblastiach týkajúcich sa priamo i nepriamo domáceho vzdelávania.
 • Office 365 pre domácich školákov.
 • Akcie, ktoré pre členov organizuje OZ DVS.
 • „Mamy samy“ – hradené ubytovanie počas víkendovej akcie domškoláckych mám.
 • „No Back to School“ – členovia v sociálnej tiesni môžu požiadať o príspevok zo sociálneho fondu na účasť na víkendovej akcii pre domškolácke rodiny
 • Prístup na portál Lepšia geografia. Žiadosti o prihlasovacie údaje posielajte na anna.dobrovodska@domacaskola.sk
 • Požičovňa Montessori pomôcok.

Ako sa stať členom


Prečítajte si pravidlá členstva (čl. 3, 4, 5 Stanov) a spravte tieto tri jednoduché kroky:

 1. Vyplňte prihlášku.
 2. Zašlite ju poštou na adresu občianskeho združenia:
  Domáce vzdelávanie na Slovensku, o. z.
  Igram 201
  900 84
  Slovenská republika
 3. Zaplaťte členské vo výške 10 € na osobu a rok na účet OZ DVS:
  IBAN: SK49 8330 0000 0025 0067 4537
  BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX
cislo-uctu