Členstvo v OZ DVS

Výhody členstva

 • Vytvárame komunitu rodín na domácom vzdelávaní.
 • Pomáhame nachádzať kontakty medzi rodinami na domácom vzdelávaní.
 • Vzájomná podpora v oblastiach týkajúcich sa priamo i nepriamo domáceho vzdelávania.
 • Týždenný newsletter v členskej skupine Google o dianí na FB a webe OZ DVS.
 • Akcie, ktoré pre členov organizuje OZ DVS.
 • „Mamy samy“ – Plne alebo čiastočne hradené ubytovanie počas víkendovej akcie domškoláckych mám.
 • „No Back to School“ – Členovia v sociálnej tiesni môžu požiadať o príspevok zo sociálneho fondu na účasť na víkendovej akcii pre domškolácke rodiny.
 • Bezplatný prístup na portál Lepšia geografia. Žiadosti o prihlasovacie údaje posielajte na clenovia@domacaskola.sk.
 • Výhodná cena inteligentnej cvičebnice SmartBooks.

Výhodný cena interaktívnej učebnice fyziky a chémie Vividbooks.

 • Office 365 a emailová schránka na doméne domacaskola.sk na vyžiadanie mailom na adrese clenovia@domacaskola.sk.

Ako sa stať členom

 1. Prečítaj si Stanovy OZ DVS a Etický kódex OZ DVS

 1. Vyplň prihlášku.

 1. Zaplať členský poplatok vo výške 15 € (suma platná od 1. 1. 2023) na osobu a rok
  1. Prevodom na účet OZ DVS:
  IBAN: SK49 8330 0000 0025 0067 4537
  BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX
  Variabilný symbol: Rok, za ktorý príspevok platíte (napr. 2023)
  ⚠️ Do správy pre príjemcu napíš svoje meno a priezvisko, aby sa dala platba priradiť.

ALEBO
2. Použitím QR kódu.
⚠️ Do správy pre príjemcu napíš svoje meno a priezvisko, aby sa dala platba priradiť.

Členský poplatok za rok 2023