Členstvo v OZ DVS

Výhody členstva

 • Vytvárame komunitu rodín na domácom vzdelávaní.
 • Pomáhame nachádzať kontakty medzi rodinami na domácom vzdelávaní.
 • Vzájomná podpora v oblastiach týkajúcich sa priamo i nepriamo domáceho vzdelávania.
 • Pripravujeme Office 365 pre domácich školákov.
 • Akcie, ktoré pre členov organizuje OZ DVS.
 • „Mamy samy“ – hradené ubytovanie počas víkendovej akcie domškoláckych mám.
 • „No Back to School“ – členovia v sociálnej tiesni môžu požiadať o príspevok zo sociálneho fondu na účasť na víkendovej akcii pre domškolácke rodiny
 • Bezplatný prístup na portál Lepšia geografia. Žiadosti o prihlasovacie údaje posielajte na clenovia@domacaskola.sk

Ako sa stať členom


Prečítajte si pravidlá členstva (čl. 3, 4, 5 Stanov) a spravte tieto tri jednoduché kroky:

 1. Vyplňte prihlášku.
 2. Zašlite ju poštou na adresu našej správkyne databázy členov:
  Anna Dobrovodská
  Špačinská cesta 140
  Trnava
  91701
  Slovenská republika
 3. Zaplaťte členské vo výške 10 € na osobu a rok na účet OZ DVS:
  IBAN: SK49 8330 0000 0025 0067 4537
  BIC / SWIFT: FIOZSKBAXXX
cislo-uctu