Google Groups [DomacaSkolaBA] Dejepis

Čo sa dá robiť:

Umelecko-historické múzeum vo Viedni.

Archeologický park v Carnuntume.

Slovenské národné múzeum

Ústav pamäti národa. Občas vyhlasuje súťaže, do ktorých sa dá zapojiť.

Mestská knižnica BAPonúka vedecké prednášky a aktivity pre deti.

Knihy a učebnice:

Hrôzostrašná história. Séria viacerých kníh písaných pútavým spôsobom.

Encyklopédia histórie sveta. Ottovo nakladateľstvo.

Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov.

Materiály:

Bol raz jeden vynálezcaSéria DVD.

DVD z novinových stánkov.  Napríklad o 2.svetovej vojne, o bitke pri Maratóne a pod.

Stopy v snehu. Dok. film o pašovaní literatúry do Čsl. za diktatúry.

Linky:

The What on Earth?

http://www.equiteatro.sk

Teória vývinu človeka a druh Homo naledi.

Ako si vyrobiť dinosaurie fosílie zo slaného cesta.