Google Groups [DomacaSkolaBA] Informatika

Čo sa dá robiť:

Tux paint

Gimp 

Kódovanie pre deti.

Microsoft Skicar. Je súčasťou operačného systému Windows.

Prstoklad. Základom je držať prsty stále vo východzej polohe “asdf” a “jklô”, palce na medzerníku. Nepozerať na klávesnicu, vhodný odpis alebo diktát. Najprv vymýšľame slová z písmen vo východzej polohe (fajka, jajkal, sadala, kôl), potom pridať písmeno “e”, “i”, ktoré sa píšu prostredníkmi, Shift, čiarku s otáznikom, bodku s dvojbodkou, úvodzovky a výkričník, spätný kláves. Po stlačení akéhokoľvek písmena sa prsty vracajú do východzej polohy. Tým nám hneď od začiatku vznikne možnosť písať vety a texty na rozdiel od odpisovania samostatných slov, ako to je v stredoškolských učebniciach prstokladu. (Pr.:”Ej, ale leje! Siska, sadila si kel?” “Aj sadila, aj si sadla k skale.”) Potom pridáme ďalšie samohlásky, neskôr spoluhlásky bez mäkčeňa a spoluhlásky s mäkčeňmi.

Prstoklad podľa Šlabikára. Každé nové písmeno sa dieťa naučí naslepo nahmatať na klávesnici. S dĺžňom aj bez dĺžňa, veľké aj malé. Interpunkčné znamienka sa zavedú, keď sa objavia v Šlabikári. Netreba tým vytvárať žiadne pracovné listy – texty sú tvorené z písmen, ktoré dieťa doteraz na klávesnici ovláda. Keď sa dodrží prístup “Radšej pomaly, ale v rytme”, nebudú sa prsty neskôr motať a písanie naslepo sa zautomatizuje. Pre menšie deti okrem klaviristov 🙂 odporúčam menšiu klávesnicu, pokiaľ je to možné.

Prstoklad podľa učebníc. Staršie deti by sa vedeli v pohode naučiť podľa stredoškolských učebníc prstokladu pre obchodné akadémie, dievčenské školy a pod. Napr. Všetkými desiatimi.

PC hry na prstoklad. Hra typu padajúce písmenká, kde grafémy padajú postupne rýchlejšie a dieťa ich má zachrániť stlačením príslušnej klávesy.

 

Linky:

http://scratch.mit.edu/

http://typingweb.com

https://www.akademiaalexandra.sk/