Podujatia

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku organizuje pravidelne každý rok šesť veľkých celoslovenských podujatí a jedno malé podujatie, ktoré sa koná raz do mesiaca. Okrem toho podľa potreby, záujmu a aktuálnosti usporadúva tiež jednorazové webináre, podporné skupiny a regionálne stretnutia pre rodičov a deti na domácom vzdelávaní. Podujatia bez pobytu účastníkov sú pre všetkých bezplatné, no každé môžete finančne podporiť dobrovoľným príspevkom na pár klikov cez darovaciu platformu darujme.sk.

Najbližšie plánované podujatia OZ DVS

Podrobnosti na stránke NBTS.

OZ DVS podporuje stretnutia domškolákov v regiónoch Slovenska v mesiacoch september a október. Na začiatku školského roka majú obzvlášť veľký význam. Je to príležitosť nájsť si parťákov na spoločné aktivity minimálne na nadchádzajúci školský rok, spoznať domškolákov v regióne, stretnúť sa, podeliť sa o skúsenosti, podporiť sa, zahrať sa, zabaviť sa, porozprávať sa a možno sa aj spolu niečo naučiť alebo zažiť. Organizátorom pomôžeme s propagáciou, zorganizovaním aj s nákladmi. Napíšte na RadaOZDVS@domacaskola.sk.

Mirka so svojím synom pozývajú domškolákov z okolia Sabinova na stretnutie. Na domácom vzdelávaní sú už 5 rokov. Hľadajú si parťákov medzi staršími domškolákmi, takže veľkáči sú vítaní, no o svoje skúsenosti sa radi podelia aj so začiatočníkmi s malými deťmi.

✍️ REGISTRÁCIA
Do 25. 9. 2023, 18:00.
Tu: https://forms.office.com/e/63WzVgEt2J

🔴 PROGRAM
Stretnutie pri konečnej zastávke autobusu Lúčka – Potoky
10:30 Spoločná vychádzka na cca 1 hodinu lesnou cestičkou v pohorí Čergov (kto sa na prechádzku necíti, môže sa pridať po nej)
11:30 Presun na priestrannú záhradu v Lúčke (2 min. autom)
Potom tvorenie z prírodnín a obed na záhrade pod veľkým altánom.
13:30 Predpokladané ukončenie stretnutia

🎒 ČO SO SEBOU
– niečo pod zub na prechádzku 🍇🍌🍎🍐🥖🧀🥪🍪🥧🍫
– niečo na opekanie na obed 🍖🥓🔥🥔🍎
– vonkohry (lopta, bedminton, švihadlo, guma na skákanie, šarkan, lano na preťahovanie sa…) ⚽🏐🥏🏸🎯

DOPRAVA
🚗 AUTOM: https://maps.app.goo.gl/qLL78W44BAU6prNLA
🚌 AUTOBUSOM na zastávku 🚏 Lúčka – Potoky, hájenka
🅿️ PARKOVANIE Pri konečnej zastávke je dostatok miesta na zaparkovanie pre viacero áut. Pri záhrade je takisto parkovanie bezproblémové.

📧 KONTAKT
publicrelations@domacaskola.sk

☝️ Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu alebo úplné zrušenie akcie v prípade nepriaznivého počasia

Pravidelné podujatia OZ DVS

FEBRUÁR

Víkendová akcia bez detí pre domškolácke mamy na načerpanie inšpirácie, energie, povzbudenia… do ďalšieho domáceho vzdelávania. Akcia je vyhradená pre členky OZ DVS.

MAREC – OKTÓBER

Domškolácku čitateľskú výzvu OZ DVS vyhlasuje v marci pri príležitosti mesiaca knihy od roku 2022. Uzávierka výzvy je 15. októbra – dovtedy majú účastníci poslať svoje práce. Akcia je určená pre všetky deti so schváleným individuálnym vzdelávaním.

APRÍL

17. 4. 2023, Rodinkovo, Belušské Slatiny
Prehliadku domškoláckej záujmovej činnosti Akadémia domáceho vzdelávania OZ DVS organizuje od roku 2013. Podujatie je otvorené pre všetkých domškolákov.

SEPTEMBER

22. – 24. 9. 2023
No back to school je stretnutie domškoláckych rodín z celého Slovenska pri príležitosti začiatku nového školského roka.

OKTÓBER

Valné zhromaždenie OZ DVS
október 2023, online

NOVEMBER

Konferenciu domáceho vzdelávania OZ DVS organizuje každoročne od roku 2017.

KAŽDÝ PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI

Podporná skupina pre rodičov detí so ŠVVP je vyhradená pre členov OZ DVS. Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom na adrese alexandra.dobrotkova@domacaskola.sk

Aktualizácia: 31. 9. 2023