Podujatia

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku organizuje pravidelne každý rok päť veľkých podujatí. Okrem toho podľa potreby, záujmu a aktuálnosti usporadúva tiež jednorazové webináre, podporné skupiny a regionálne stretnutia pre rodičov a deti na domácom vzdelávaní. Podujatia bez pobytu účastníkov sú pre všetkých bezplatné, no každé môžete finančne podporiť dobrovoľným príspevkom na pár klikov cez darovaciu platformu darujme.sk.

Pravidelné podujatia OZ DVS na školský rok 2022 / 2023

SEPTEMBER
No Back to School (1. 9. – 2. 9. 2022, Rodinkovo, Beluššské Slatiny)

OKTÓBER
Valné zhromaždenie o. z. DVS (online)

NOVEMBER
Konferencia domáceho vzdelávania

FEBRUÁR
Mamy samy

APRÍL
Akadémia domáceho vzdelávania

Najbližšie plánované podujatia OZ DVS

Podporte naše vzdelávacie podujatia!

Už jedno desaťročie vám prinášame rôzne podujatia zamerané na vzdelávanie rodičov (dom)školákov prístupné širokej verejnosti.

Všetky naše podujatia stoja len na osobnom vklade dobrovoľníkov,
ktorí investujú svoj čas, energiu, vedomosti aj materiál.

Sme tu pre vás! 
Pomôžte nám robiť vzdelávacie podujatia ešte lepšie!