Podujatia

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku organizuje pravidelne každý rok päť veľkých podujatí. Okrem toho podľa potreby, záujmu a aktuálnosti usporadúva tiež jednorazové webináre, podporné skupiny a regionálne stretnutia pre rodičov a deti na domácom vzdelávaní. Podujatia bez pobytu účastníkov sú pre všetkých bezplatné, no každé môžete finančne podporiť dobrovoľným príspevkom na pár klikov cez darovaciu platformu darujme.sk.

Najbližšie plánované podujatia OZ DVS

Podrobnosti na stránke www.domacaskola.sk/konferencia

Pravidelné podujatia OZ DVS

FEBRUÁR
Mamy samy (február 2023, pre členky OZ DVS)

APRÍL
Akadémia domáceho vzdelávania (17. 4. 2023, Rodinkovo, Belušské Slatiny)

SEPTEMBER
No Back to School (2. 9. – 3. 9. 2023, Rodinkovo, Beluššské Slatiny)

OKTÓBER
Valné zhromaždenie OZ DVS (október 2023, online)

NOVEMBER
Konferencia domáceho vzdelávania