Podujatia

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku organizuje pravidelne každý rok šesť veľkých celoslovenských podujatí a jedno malé podujatie, ktoré sa koná raz do mesiaca. Okrem toho podľa potreby, záujmu a aktuálnosti usporadúva tiež jednorazové webináre, podporné skupiny a regionálne stretnutia pre rodičov a deti na domácom vzdelávaní. Podujatia bez pobytu účastníkov sú pre všetkých bezplatné, no každé môžete finančne podporiť dobrovoľným príspevkom na pár klikov cez darovaciu platformu darujme.sk.

Najbližšie plánované podujatie OZ DVS

Viac info a registrácia na stránke Akadémie domáceho vzdelávania.

Pravidelné podujatia OZ DVS

MAREC – OKTÓBER

Domškolácku čitateľskú výzvu OZ DVS vyhlasuje v marci pri príležitosti mesiaca knihy od roku 2022. Uzávierka výzvy je 15. októbra – dovtedy majú účastníci poslať svoje práce. Akcia je určená pre všetky deti so schváleným individuálnym vzdelávaním.

APRÍL

17. 4. 2023, Rodinkovo, Belušské Slatiny
Prehliadku domškoláckej záujmovej činnosti Akadémia domáceho vzdelávania OZ DVS organizuje od roku 2013. Podujatie je otvorené pre všetkých domškolákov.

SEPTEMBER

2. 9. – 3. 9. 2023
Stretnutie domškoláckych rodín pri príležitosti začiatku nového školského roka OZ DVS organizuje od roku 2013.

OKTÓBER

Valné zhromaždenie OZ DVS
október 2023, online

NOVEMBER

Konferenciu domáceho vzdelávania OZ DVS organizuje každoročne od roku 2017.

FEBRUÁR

Víkendová akcia bez detí pre domškolácke mamy na načerpanie inšpirácie, energie, povzbudenia… do ďalšieho domáceho vzdelávania. Akcia je vyhradená pre členky OZ DVS.

KAŽDÝ PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI

Podporná skupina pre rodičov detí so ŠVVP je vyhradená pre členov OZ DVS. Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom na adrese alexandra.dobrotkova@domacaskola.sk

Aktualizácia: 4. 3. 2023