Konzultant pre školy

Potrebujete poradiť podrobnejšie, ako máte z pozície školy postupovať? Akú agendu viesť? Obráťte sa na našu konzultantku Eriku, ktorá pracuje ako koordinátorka pre domáce vzdelávanie v základnej škole Bakomi.

Kontakt: erika.kocikova@domacaskola.sk