Spolupráca a podpora pre školy

Spolupráca

Školy spolupracujúce s OZ DVS…

  • združujeme,
  • mapujeme,
  • propagujeme, ak o tom majú záujem,
  • informujeme o aktuálnom dianí v oblasti domáceho vzdelávania,
  • organizujeme webináre na zaujímavé témy z oblasti domáceho vzdelávania,
  • organizujeme online stretnutia, kde sa môžu stretnúť s kolegami z iných kmeňových škôl z rôznych kútov Slovenska a konzultovať s nimi svoje pochybnosti, otázky a problémy,
  • spolupracujeme s nimi pri tvorbe návrhov na legislatívne zmeny,
  • pomôžeme s kalkuláciou odhadovaného normatívu.

Kontakt pre kmeňové školy, ktoré majú záujem o spoluprácu s OZ DVS: diana.simova@domacaskola.sk

Konzultácie

Potrebujete poradiť podrobnejšie, ako máte z pozície školy postupovať? Akú agendu viesť? Obráťte sa na našu konzultantku Eriku, ktorá pracuje ako koordinátorka pre domáce vzdelávanie v základnej škole Bakomi.
Kontakt: erika.kocikova@domacaskola.sk