Google Groups [DomacaSkolaBA] Deti s AS, HFA a poruchami učenia

Čo sa dá robiť:

Scrabble. Písmenká delíme do skupín: samohlásky , tvrdé, mäkké spoluhlásky …

Písmenkové pexeso. Naučiť sa abecedu, ktorú zoradíme z písmenkového pexesa na koberci.

Viacstenné kocky. Hádžeme dvomi kockami, sčítavame alebo odčítavame padnuté čísla.

Utvor čo najviac slov začínajúcich na… napr.: ško-…(-la, -da, -rec, …), ma- (-ma, -lý, -rec, …).

Utvor slovo začínajúce poslednou slabikou/hláskou predošlého slova.

Šípky. V strede je písmeno, okolo v kruhu sú ďalšie. Šípkami vyznačuje dieťa slová, ktoré sa dajú utvoriť.

Poprehadzovaný slovosled. Daj slová do správneho poradia.

Dopisovanie do bublín komiksov. Dokončiť príbeh iným spôsobom.

Dopĺňanie mäkčeňov, dĺžňov, oprava textu, poprehadzovaných písmen.

Triedenie slov na kartičkách do rôznych škatúľ (podľa začiatočných písmen, podľa počtu slabík, vlastné/všeobecné, podľa rodu, …).

Tabuľka s písmenkami. Má všestranné využitie.

Rozlišovanie b a d. Malé b” je panáčik „Ben“ – ide dopredu, “d” je panáčik „Dan“ – ten cúva. Okolo nich sú slová začínajúce týmito písmenami. Dieťa si tiež môže dať ruky pred seba tak, aby pozeralo na svoje dlane a prsty aby smerovali navzájom proti sebe. Dlane tak predstavujú “brušká” písmen “b” a “d”. Tak, ako tieto písmená nasledujú po sebe v abecede (a, bc, d) tak smerujú aj brušká. Malé “b” je v abecede skôr, má bruško doprava (ako ľavá ruka), “d” je až po ňom, bruško má doľava (ako dlaň pravej ruky).

De, te, ne, le. Písmená „e“ a „i“ nesú mäkčene pre ď, ť, ň, ľ. Vyrobiť plagátik spolu s dieťaťom.

Slabikovanie slov v rytme.

Chyby. Dieťa si chyby opraví najprv samo. Ak nejakú nenájde, upozorníme, kde ju má, alebo akého je charakteru. Až potom opravujeme my.

Učebnice a knihy:

Poslušné písmenká. M. Števková, Buvik. Vhodné pre dyslektikov na uvedomovanie si jazyka a jeho štruktúr.

Anglická gramatika pre deti s dyslexiou.