Google Groups [DomacaSkolaBA] Predškoláci

Matematika

Začať čo najskôr. Rozprávať rozprávky o číselkách, počítať kocky, hračky, atď, zavádzať abstraktné pojmy. Základné operácie – prsty na rukách (časom sa  to deti naučia aj naspamäť), postupne ruky používať čo najmenej…Najlepšie je od začiatku rozvíjať predstavivosť: „Predstav si, že máš … toľko a toľko eur.“ (ak má dieťa záujem o peniaze), alebo niečoho, čo má rado – ušiť niečo dieťaťu na mieru. Venovať sa matematike každý deň aspoň chvíľku a venovať sa jej s nadšením. Využiť niečo zo starých slovenských aj českých pracovných zošitov z matematiky.

Hra na stenu. Sčítanie do 20, niečo na štýl šípok.

Teplomer vonku za oknom ako vertikálna číselná os.

Číselná os. Séria rozprávok o krajine čísel, ktorá bola rozdelená na dve polovice –  Zápornú a Kladnú. Na na hranici bol prísny policajt  Nula, ktorý nikoho nepustil na druhú stranu. Sčítavanie –  kroky doprava, odčítanie – kroky doľava, násobenie/delenie – skoky. Dajú sa tak robiť operácie už aj so zápornými číslami.

Časová os pri vysvetľovaní, čo je to pred Kr. a po Kr. poslúži na zoznámenie sa aj s číselnou osou.

Množiny – zjednotenie, prienik, funkcie. Funkcia je  „strojček“, ktorý podľa toho, ako bol naprogramovaný, zmení číselká, ktoré do neho vojdú. Napríklad ich zmenší na polovicu. Z 2 sa stane 1, z 10 sa stane 5, atď. Netrvá dlho a deti pochopia, že sa to môže zapísať aj všeobecne ako y=x:2.

Dvojrozmerná číselná os. Funkcie sa dajú aj nakresliť…

Geometrické tvary, priestorové útvar. Hrať sa s dieťaťom, počítať steny, hrany, vrcholy.

Geomag.

Analógie. Ako súvisí štvorec a kocka, kruh a guľa, atď.?

Geometrické transformácie. Čo sa stane, keď sa obdĺžnik posunie, keď sa otočí, keď sa pozrie do zrakadla?

Hlavolamy a puzzle.

Tablet. (Občas.) Existujú rôzne aplikácie a hry s matematickou tematikou.

Edícia Zlaté hviezdy. Slovart. Pracovné zošity pre predškolákov.

Hravá matematika 1. Taktik.

Tabuľka do 100. Návody na aktivity (v angličtine).

Tabuľka do 100. Nápady na montessori aktivity s tabuľkou do 100 (v angličtine).

 

Videá:

Pa a Pi.

Bambuľkine dobrodružstvá.

 

Tvorenie a pracovné listy:

Omaľovánky.

Predskolaci.cz

Omalovanky.sk/predskolske-aktivityPredškolské pracovné listy na vytlačenie.

Zentangle kreslenie pre predškolákov (v angličtine). Niečo o tejto metóde v češtine.

Education.com/activity/preschoolAktivity pre predškolákov (v angličtine). Registrácia zdarma.

Tinkerlab Nápady na tvorenie (v angličtine).

1+1+1=1 Predškolské pracovné listy na vytlačenie (v angličtine).

3 dinosaurus. Predškolské pracovné listy na vytlačenie (v angličtine).

Prekinders.comRôzne nápady a aktivity (v angličtine).

No time for flashcardsRôzne nápady a aktivity (v angličtine).

The crafty classroom. Materiály na vytlačenie (v angličtine).

Homeshool helper. Pracovné listy na vytlačenie (v angličtine).

Activity mom. Nápady na aktivity (v angličtine).

Super simple learning. Karty, pracovné listy, hry (v angličtine).

Preschool alphabet. Kalendár nápadov na každý deň na celý rok (v angličtine).

 

Témy, ktoré nás v googlegroups zaujímajú:

Návšteva materskej školy budúceho domaškoláka. Áno alebo nie? A kde?

Zápisy do škôl. Môžem dieťa zapísať na viacero škôl?

Odklad školskej dochádzky.

Tendencie zaviesť povinnú predškolskú prípravu/nulté ročníky.

Lesné škôlky.