Google Groups [DomacaSkolaBA] Deti s AS, HFA a poruchami učenia, predškoláci

Deti s AS, HFA a poruchami učenia

Domáce vzdelávanie detí s AS a HFA (článok).

J. Strechová: Možnosti využitia IKT v predmete slovenský jazyk na špeciálnej ZŠ a pri práci so žiakmi s dyslexiou a dysgrafiou (aktivity na stiahnutie).

Poslušné písmenká. M. Števková, Buvik. Vhodné pre dyslektikov na uvedomovanie si jazyka a jeho štruktúr.

Scrabble. Písmenká delíme do skupín: samohlásky , tvrdé, mäkké spoluhlásky …

Písmenkové pexeso. Naučiť sa abecedu, ktorú zoradíme z písmenkového pexesa na koberci.

Viacstenné kocky. Hádžeme dvomi kockami, sčítavame alebo odčítavame padnuté čísla.

Utvor čo najviac slov začínajúcich na… napr.: ško-…(-la, -da, -rec, …), ma- (-ma, -lý, -rec, …).

Utvor slovo začínajúce poslednou slabikou/hláskou predošlého slova.

Šípky. V strede je písmeno, okolo v kruhu sú ďalšie. Šípkami vyznačuje dieťa slová, ktoré sa dajú utvoriť.

Poprehadzovaný slovosled. Daj slová do správneho poradia.

Dopisovanie do bublín komiksov. Dokončiť príbeh iným spôsobom.

Dopĺňanie mäkčeňov, dĺžňov, oprava textu, poprehadzovaných písmen.

Triedenie slov na kartičkách do rôznych škatúľ (podľa začiatočných písmen, podľa počtu slabík, vlastné/všeobecné, podľa rodu, …).

Tabuľka s písmenkami. Má všestranné využitie.

Rozlišovanie b a d. Malé b” je panáčik „Ben“ – ide dopredu, “d” je panáčik „Dan“ – ten cúva. Okolo nich sú slová začínajúce týmito písmenami. Dieťa si tiež môže dať ruky pred seba tak, aby pozeralo na svoje dlane a prsty aby smerovali navzájom proti sebe. Dlane tak predstavujú “brušká” písmen “b” a “d”. Tak, ako tieto písmená nasledujú po sebe v abecede (a, bc, d) tak smerujú aj brušká. Malé “b” je v abecede skôr, má bruško doprava (ako ľavá ruka), “d” je až po ňom, bruško má doľava (ako dlaň pravej ruky).

De, te, ne, le. Písmená „e“ a „i“ nesú mäkčene pre ď, ť, ň, ľ. Vyrobiť plagátik spolu s dieťaťom.

Slabikovanie slov v rytme.

Chyby. Dieťa si chyby opraví najprv samo. Ak nejakú nenájde, upozorníme, kde ju má, alebo akého je charakteru. Až potom opravujeme my.

Predškoláci

Matematika

Začať čo najskôr. Rozprávať rozprávky o číselkách, počítať kocky, hračky, atď, zavádzať abstraktné pojmy. Základné operácie – prsty na rukách (časom sa  to deti naučia aj naspamäť), postupne ruky používať čo najmenej…Najlepšie je od začiatku rozvíjať predstavivosť: „Predstav si, že máš … toľko a toľko eur.“ (ak má dieťa záujem o peniaze), alebo niečoho, čo má rado – ušiť niečo dieťaťu na mieru. Venovať sa matematike každý deň aspoň chvíľku a venovať sa jej s nadšením. Využiť niečo zo starých slovenských aj českých pracovných zošitov z matematiky.

Hra na stenu. Sčítanie do 20, niečo na štýl šípok.

Teplomer vonku za oknom ako vertikálna číselná os.

Číselná os. Séria rozprávok o krajine čísel, ktorá bola rozdelená na dve polovice –  Zápornú a Kladnú. Na na hranici bol prísny policajt  Nula, ktorý nikoho nepustil na druhú stranu. Sčítavanie –  kroky doprava, odčítanie – kroky doľava, násobenie/delenie – skoky. Dajú sa tak robiť operácie už aj so zápornými číslami.

Časová os pri vysvetľovaní, čo je to pred Kr. a po Kr. poslúži na zoznámenie sa aj s číselnou osou.

Množiny – zjednotenie, prienik, funkcie. Funkcia je  „strojček“, ktorý podľa toho, ako bol naprogramovaný, zmení číselká, ktoré do neho vojdú. Napríklad ich zmenší na polovicu. Z 2 sa stane 1, z 10 sa stane 5, atď. Netrvá dlho a deti pochopia, že sa to môže zapísať aj všeobecne ako y=x:2.

Dvojrozmerná číselná os. Funkcie sa dajú aj nakresliť…

Geometrické tvary, priestorové útvar. Hrať sa s dieťaťom, počítať steny, hrany, vrcholy.

Geomag.

Analógie. Ako súvisí štvorec a kocka, kruh a guľa, atď.?

Geometrické transformácie. Čo sa stane, keď sa obdĺžnik posunie, keď sa otočí, keď sa pozrie do zrakadla?

Hlavolamy a puzzle.

Tablet. (Občas.) Existujú rôzne aplikácie a hry s matematickou tematikou.

Edícia Zlaté hviezdy. Slovart. Pracovné zošity pre predškolákov.

Hravá matematika 1. Taktik.

Tabuľka do 100. Návody na aktivity (v angličtine).

Iné:

Omaľovánky.

Pa a Pi.

Bambuľkine dobrodružstvá.

Predskolaci.cz

Omalovanky.sk/predskolske-aktivityPredškolské pracovné listy na vytlačenie.

Zentangle kreslenie pre predškolákov (v angličtine). Niečo o tejto metóde v češtine.

Education.com/activity/preschoolAktivity pre predškolákov (v angličtine). Registrácia zdarma.

Tinkerlab Nápady na tvorenie (v angličtine).

1+1+1=1 Predškolské pracovné listy na vytlačenie (v angličtine).

3 dinosaurus. Predškolské pracovné listy na vytlačenie (v angličtine).

Prekinders.comRôzne nápady a aktivity (v angličtine).

No time for flashcardsRôzne nápady a aktivity (v angličtine).

The crafty classroom. Materiály na vytlačenie (v angličtine).

Homeshool helper. Pracovné listy na vytlačenie (v angličtine).

Activity mom. Nápady na aktivity (v angličtine).

Super simple learning. Karty, pracovné listy, hry (v angličtine).

Tabuľka do 100. Nápady na montessori aktivity s tabuľkou do 100 (v angličtine).

Preschool alphabet. Kalendár nápadov na každý deň na celý rok (v angličtine).

Témy, ktoré nás v googlegroups zaujímajú:

Návšteva materskej školy budúceho domaškoláka. Áno alebo nie? A kde?

Zápisy do škôl

Odklad školskej dochádzky

Tendencie zaviesť povinnú predškolskú prípravu/nulté ročníky

Lesné škôlky