Prehľad termínov zápisu do 1. ročníka ZŠ 2022/2023

Prinášame vám prehľad termínov zápisu detí do 1. ročníka ZŠ na školách naklonených domácemu vzdelávaniu. Okrem dátumov tu nájdete aj informácie o forme zápisu a ďalšie dôležité podrobnosti, ktoré by ste mali vedieť ešte pred zápisom. Školy uvádzame v abecednom poradí podľa mesta či obce, kde sa školy nachádzajú.

Continue reading “Prehľad termínov zápisu do 1. ročníka ZŠ 2022/2023”