Akadémia domáceho vzdelávania 2024 – ako bolo?

Aj tento rok, v polovici apríla, sa v Belušských Slatinách konala Akadémia domáceho vzdelávania, jedna z akcií, ktoré už tradične organizuje OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je deťom vzdelávaným doma poskytnúť možnosť prezentovať svoje záujmy, talenty, zručnosti a schopnosti. 

Continue reading “Akadémia domáceho vzdelávania 2024 – ako bolo?”

Bežné a domáce vzdelávanie sú ako hokej a krasokorčuľovanie: nedajú sa porovnávať

Porovnávať bežné a domáce vzdelávanie sa zdá pre mnohých úplne normálne a dobré. Rozprávame o výhodách jedného a negatívach druhého, snažíme sa zaujať stanovisko a nakoniec „vyniesť verdikt“, ktorý spôsob vzdelávania je lepší.  Pýtať sa, či je lepšia bežná alebo domáca škola, je však otázkou rovnakého druhu, ako keď sa pýtame, či je lepší hokej alebo korčuľovanie.  

Continue reading “Bežné a domáce vzdelávanie sú ako hokej a krasokorčuľovanie: nedajú sa porovnávať”

Užitočné a zmyslupné – domáce vzdelávanie podľa terapeutky a koučky

Zodpovednosť za kvalitné vzdelanie svojich detí majú odjakživa v rukách rodičia. Domácemu vzdelávaniu predchádza starostlivé zvažovanie možností a alternatív, vrátane plynulého pripôsobovania života rodiny.“ To sú slová Češky Renaty Ježkovej v rozhovore pre portál Psychologie.cz, ktorý tu s vami s ich láskavým dovolením zdieľame.

Continue reading “Užitočné a zmyslupné – domáce vzdelávanie podľa terapeutky a koučky”