Povinné predprimárne vzdelávanie a domáce vzdelávanie predškolákov

Predprimárne vzdelávanie je od septembra 2021 povinné. Čo to znamená a ktorých detí sa povinnosť týka? Akou formou môžem túto povinnosť splniť a čo mi hrozí, ak ju nesplním? Musí ísť moje dieťa do škôlky alebo ho môžem vzdelávať doma? Čo pre to musím urobiť? Ako mám postupovať? 

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) zorganizovalo pre širokú verejnosť bezplatný webinár na tému povinného predprimárneho vzdelávania a domáceho vzdelávania predškolákov. Webinár ste mohli sledovať naživo online v sobotu 17. apríla 2021 o 18 hod na YouTube kanáli OZ DVS. Ak ste ho nestihli, môžete si ho kedykoľvek pozrieť zo záznamu.

V priamom prenose mal webinár vyše sto účastníkov. V priebehu 24 hodín od živého vysielania pribudli ešte štyri stovky divákov, ktorí si pozreli webinár zo záznamu. Organizátorky teda výberom témy trafili do čierneho – posvietili si (alebo skôr nám ostatným) na veľmi aktuálnu tému, ktorá sa týka mnohých z nás a navyše je zahalená množstvom otáznikov.

Webinár a najmä následnú diskusiu moderovala Mária Rešutíková. Venovala sa otázkam z radov divákov, ktorí mohli svoje podnety do diskusie klásť písomne v komentároch na YouTube.  

Hlavná rečníčka webinára Monika Ludrovanová sa v OZ DVS špecializuje na oblasť legislatívy a vzdelávania. Divákov za 43 minút previedla od zápisu do materskej školy až po doklad o získaní predprimárneho vzdelávania s odbočkami k špecifickým prípadom ako je odklad začiatku povinnej školskej dochádzky alebo individuálne predprimárne vzdelávanie v rodine žijúcej v zahraničí. Vysvetlila základné pojmy, ozrejmila povinnosti plynúce z novely školského zákona, vymenovala všetky možné spôsoby plnenia predprimárneho vzdelávania, poradila ako postupovať. Nakoniec odpovedala na rôznorodé otázky divákov.

Hosťkou webinára bola Mgr. Daniela Bohošová, pedagogička v materskej škole v Jastrabej – kmeňovej škole zastrešujúcej domácich školákov a od školského roku 2021/22 aj „domácich predškolákov“. Pani Bohošová bude vykonávať overovanie osobnostného rozvoja predškolákov vzdelávaných doma, preto na ňu boli smerované najmä praktické otázky ohľadom overovania – ako bude prebiehať a čo má predškolák ovládať.

V najbližších dvoch mesiacoch plánuje OZ DVS ďalšie dva webináre. Témy budú opäť veľmi horúce pre mnohých rodičov, no možno aj učiteľov. V máji budeme hovoriť o tom, ako „dobiť baterky“ a v júni – najmä pre rodičov, sprievodcov a učiteľov prvákov – zmapujeme rôzne vzdelávacie metódy. Sledujte našu stránku na Facebooku a náš kalendár podujatí, aby vám nič neuniklo.

Tešíme sa na vás!

Stanovisko OZ DVS k výhradám ZZŠS k návrhu novely školského zákona

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) považuje za potrebné reagovať na list Združenia základných škôl na Slovensku (ZZŠS) ministrovi školstva a poslancom NR SR, v ktorom vyjadruje nesúhlas s novelou školského zákona týkajúcou sa individuálneho vzdelávania. Na Slovensku je možné vzdelávať individuálne od r. 1998 a v súčasnosti máme žiakov, ktorí sú na 2. stupni a chcú byť naďalej vzdelávaní individuálne. OZ DVS sa už dlhoročne snaží o zmenu legislatívy, najmä o možnosť vzdelávať individuálne na 2. stupni ZŠ, preto sme uvítali iniciatívu poslancov Márie Šofranko, Petra Kremského a Richarda Vašečku. Dobre poznáme situáciu žiakov vzdelávaných individuálne, pretože členmi našej organizácie sú predovšetkým rodiny vzdelávajúce svoje deti doma, preto by sme radi osvetlili situáciu z nášho pohľadu. 

Continue reading “Stanovisko OZ DVS k výhradám ZZŠS k návrhu novely školského zákona”

Ohliadnutie sa za Konferenciou domáceho vzdelávania 2020

Ôsmy ročník, 2 konferenčné dni, 8 prednášok, 16 prestávkových diskusných skupín, 570 minút streamovaných vstupov, 262 registrovaných účastníkov, priemerne 130 divákov počas live prenosov, 357 eur z dobrovoľného vstupného, 29 darcov, 2467 zhliadnutí videozáznamov… To je Konferencia domáceho vzdelávania v číslach.

Continue reading “Ohliadnutie sa za Konferenciou domáceho vzdelávania 2020”

Vlastné štatistické zisťovanie o domškolákoch 2019

Naše OZ pripravilo v uplynulom roku dobrovoľné štatistické zisťovanie od rodičov zaoberajúcich sa témou domáceho vzdelávania na vzorke 191 respondentov, ktoré umožňuje nahliadnuť do sociálneho zloženia našej komunity alebo pochopiť motiváciu rodičov doma vzdelávať. Výsledky prieskumu uverejňujeme bez úprav.

Continue reading “Vlastné štatistické zisťovanie o domškolákoch 2019”