Posúdenie plnenia obsahu individuálneho „domáceho“ vzdelávania v MŠ

Posúdenie plnenia obsahu individuálneho vzdelávania domškôlkarov je momentálne aktuálna téma. Historicky prvé posúdenie má prebiehať práve teraz v marci. Štátny pedagogický ústav vydal v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Metodické odporúčanie k posúdeniu plnenia obsahu individuálneho vzdelávania (IV) v rámci povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2021/2022. Vybrali sme z neho odpovede na najčastejšie otázky rodičov.

Continue reading “Posúdenie plnenia obsahu individuálneho „domáceho“ vzdelávania v MŠ”

Povinné predprimárne vzdelávanie a domáce vzdelávanie predškolákov

Predprimárne vzdelávanie je od septembra 2021 povinné. Čo to znamená a ktorých detí sa povinnosť týka? Akou formou môžem túto povinnosť splniť a čo mi hrozí, ak ju nesplním? Musí ísť moje dieťa do škôlky alebo ho môžem vzdelávať doma? Čo pre to musím urobiť? Ako mám postupovať? 

Continue reading “Povinné predprimárne vzdelávanie a domáce vzdelávanie predškolákov”