Aktuálne články

Regionálna domškolácka stretávka v Bratislave

V piatok 26. mája 2023 sa uskutočnila regionálna stretávka domškolákov Bratislavského kraja. Zúčastnilo sa jej rekordných 28 rodín – 35 dospelých a 56 detí – z blízkeho okolia i vzdialenejších miest. Okrem Bratislavy prišli domškoláci napríklad aj z Bernolákova, Stupavy, Piešťan či až z Košíc.

Šermiari domškolákom

Prvú májovú stredu sa 16 domškoláckych rodín stretlo v Bratislave na špeciálnom podujatí – objednali si vystúpenie skupiny historického šermu Argyll, ktorú určite všetkým odporúčame.

Slobodná škola pozýva na zhromaždenie domškolákov

Slobodná škola Košice pozýva na ohlásené zhromaždenie pred budovou ministerstvom školstva, ktoré sa uskutoční v piatok  5. mája 2023 o 8.00 h.  Dôvodom zhromaždenia je potreba aktívnej komunikácie vo veciach, ktoré zástupcovia Slobodnej školy dlhodobo ministerstvu školstva neúspešne predkladajú. Keďže Slobodná škola Košice je najväčšou kmeňovou školou na Slovensku z pohľadu počtu zastrešených domškolákov, jej podnety sa týkajú aj domáceho vzdelávania.  

Akadémia domáceho vzdelávania 2023

11. ročník Akadémie domáceho vzdelávania sa uskutočnil 17. apríla 2023. Cieľom tohto podujatia, ktoré po organizačnej stránke zastrešuje OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku, je poskytnúť a vytvoriť domškoláckym deťom priestor prezentovať svoje záujmy, schopnosti a zručnosti.

„Obedy zadarmo“ pre domškolákov – kompletné informácie

Obedy zadarmo“ (oficiálne „dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“ alebo ešte skrátene „dotácia na stravu“) sa poskytujú podľa § 4 zákona o dotáciách (zákon č. 544/2010 Z. z.). V skutočnosti obedy nie sú úplne zadarmo. Poskytujú sa za cenu zníženú o poskytnutú dotáciu. V tomto článku sa dočítate, koho sa dotácia týka, ako sa poskytuje, aká je poskytnutá suma dotácie, ako postupovať pri jej vybavení a či sa dá obed odobrať aj v inej jedálni.

Exkurzia v uhoľnej bani Cigeľ

Domškoláci majú oveľa väčší priestor na exkurzie v porovnaní so školami. Stačí ich využiť. Menšia skupina domškolákov vyrazila na týždeň do „domškoly v prírode“ a v rámci nej absolvovala aj exkurziu v bani Cigeľ.

1 2 18