Aktuálne články

Kmeňové školy (20. diel): ZŠ Tesáre

Vo vinohradníckej obci Tesáre neďaleko Topoľčian sa nachádza Základná škola Tesáre, málotriedna škola rodinného typu, otvorená rodičom a ich deťom na 1. stupni. Na otázky nám odpovedala pani učiteľka Mgr. Klaudia Krchňavá.

Štýly v domácom vzdelávaní

Jednou z hlavných výhod domáceho vzdelávania je sloboda zvoliť si spôsob vzdelávania, ktorý najviac vyhovuje dieťaťu aj rodine. Všetky spôsoby však majú čosi spoločné – rodič má záujem dieťa aktívne sprevádzať v procese vzdelávania a má na zreteli jeho psychické i fyzické zdravie. Keďže každá rodina a každé dieťa sú jedinečné, aj domáce vzdelávanie je u každého niečím špecifické. V tomto článku vám ponúkame prehľad štýlov domáceho vzdelávania. Ak si ten svoj ešte len hľadáte, môžete sa inšpirovať alebo nájsť aspoň smer. 

Vision board – nástenka vízií na ďalší rok

Nástenka snov alebo nástenka vízií je najčastejšie kolážou obrázkov a nápisov, ktorej cieľom je nielen kreatívne spracovanie túžob a cieľov, ale aj inšprácia na nadchádzajúci rok – čo by sme chceli (alebo naše deti) v tomto roku zažiť, vyskúšať, navštíviť alebo dosiahnuť. Spravte si svoj vision board s nami!

Zo života násťročného domškoláka: Doma som sa mohla viac venovať svojim záľubám a efektívne využiť čas na učenie.

Hanka sa vzdelávala v domácom prostredí sedem rokov základnej školy spolu so svojimi troma súrodencami. V súčasnosti už tretí rok navštevuje denne päťročné bilingválne gymnázium. Pestuje množstvo záľub a na mnoho spôsobov rozvíja svoje talenty. Okrem toho jasne vidí a pomenúva rozdiely medzi domácim vzdelávaním a dennou školskou dochádzkou.

Exkurzia domškolákov v Moravských sklárňach

V domácom vzdelávaní máme veľký priestor na vzdelávanie v teréne. Mnoho príležitostí na zážitkové vzdelávanie máme na dosah ruky. Stačí ich chytiť za pačesy: zistiť možnosti, pozbierať základné organizačné informácie a dať vedieť ostatným.

Čo čítajú naši domškoláci

V marci 2022 sme vyhlásili prvú domškolácku čitateľskú výzvu OZ DVS. Výsledky súťaže sme vyhlásili 6. decembra 2022. Z doručených prác sme zostavili výber toho, čo domškoláci najradšej čítajú.

Z webinára „História pre šiestakov“

Učivo šiesteho ročníka pokrýva pravek, starovek aj stredovek. Z časového hľadiska je to obrovská časť histórie ľudstva, keď si uvedomíme, kam sa človek od praveku po koniec stredoveku dostal a že na zvyšné ročníky dejepisu základnej školy ostáva rozobrať už len cca päť storočí! Ako teda zvládnuť informačne nabitý ročník v dejepise? Je dobré vedieť, čo je dôležité, čo si z toho majú deti odniesť a na čo sa pri skúmaní dejín týchto troch období zamerať.

Septembrové domškolácke stretávky pod záštitou OZ DVS

V septembri občianske združenie Domáce vzdelávanie na slovensku (OZ DVS) iniciovalo a propagačne podporilo „septembrové domškolácke stretávky“ v regiónoch Slovenska. OZ DVS organizátorom pomohlo poradenstvom pri organizovaní stretnutí a s propagáciou. Hlavnou myšlienkou septembrových domškoláckych stretávok bolo stretnúť sa, zoznámiť sa a stretávať sa ďalej.

1 2 16