Aktuálne články

Ako OZ DVS pomáha rodinám v domácom vzdelávaní?

Hlavným cieľom OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) je vytvárať a zlepšovať podmienky pre domáce vzdelávanie (DV). Na všetkých úrovniach. Jednou z najdôležitejších úrovní sú samotné rodiny, ktoré sa do domáceho vzdelávania pustili, alebo nad ním uvažujú.

Mamy samy 2024. Víkend pre domškolácke maminy

Rok sa s rokom zišiel a mamy domškoláckych detí dostali „opušťák, aby si mohli oddýchnuť od svojich každodenných povinností a načerpať silu do ďalších týždňov. Zišli sa na akcii Mamy samy, ktorú organizuje OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku pre svoje členky už od roku 2017.  

Megabrouci a pestovanie odolnosti 

Na prvý pohľad dve nesúvisiace témy, a predsa sa nájde spojenie. V posledný januárový piatok sa časť jednej bratislavskej domškoláckej partie rozhodla navštíviť výstavu „Megabrouci“ v Brne. Tri mamy a osem detí sa vydalo na dobrodružnú cestu. Netušili totiž, že v ten deň má v Prahe koncert Dara Rolins. A vďaka tomu nabral obyčajný výlet neobyčajný rozmer...

Pedagogicko-psychologické aspekty domáceho vzdelávania 

Individuálne (tzv. domáce) vzdelávanie rodičia volia pre svoje deti z rôznych dôvodov. V tomto článku sa pozrieme na to, čo na domáce vzdelávanie hovorí detský psychológ, ktorý vo svojej práci uverejnenej v odbornom časopise vychádzal okrem vlastnej praxe aj z viacerých zahraničných štúdií.

1 2 23