Ako OZ DVS pomáha rodinám v domácom vzdelávaní?

Hlavným cieľom OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) je vytvárať a zlepšovať podmienky pre domáce vzdelávanie (DV). Na všetkých úrovniach. Jednou z najdôležitejších úrovní sú samotné rodiny, ktoré sa do domáceho vzdelávania pustili, alebo nad ním uvažujú.

Pre domškolákov a ich rodiny sa snažíme vytvárať bezpečný a podporný priestor. Aby na všetko neboli úplne sami. Snažíme sa búrať mýty zakorenené v spoločnosti o DV. Naše činnosti sú zamerané na DV od A po Z – od legislatívnych povinností, termínov a žiadostí, cez samotné vzdelávanie, odporúčané zdroje, prezentovanie zručností a vedomostí, až po prepájanie domškoláckych rodín, organizovanie stretnutí a rôznych akcií. Niektoré naše aktivity sú vidieť jasne a zreteľne, iné sú skryté a nie na prvý pohľad viditeľné. Čo teda robíme pre domškolácke rodiny?

Zastupovanie domškolákov

V prvom rade OZ DVS vykonáva veľmi zodpovednú úlohu – zastupuje domškolákov na Slovensku pred verejnými inštitúciami a médiami. Apelujeme na tvorcov štátnej legislatívy s cieľom zlepšovať podmienky pre DV u nás. Vďaka tomu máme na Slovensku od roku 2008 domáce vzdelávanie na 1. stupni ZŠ, od roku 2021 aj na 2. stupni ZŠ, od roku 2023 nemusia domškoláci ablovovať preskúšanie maximálne z dvoch predmetov za deň a od roku 2024 normatív pre školy za domškolákov na DV zo zdravotných dôvodov zvýšený z 10 % na 30 %. Vo verejnom priestore vždy obhajujeme dobré meno domáceho vzdelávania, vyvraciame mýty o ňom a šírime osvetu.

DV v kocke a bezplatne

Na webovej stránke OZ DVS je bezplatne prístupný podrobný, rozsiahly, logicky štrukturovaný a pravidelne aktualizovaný elektronický dokument „Manuál DV pre rodičov“, ktorý môže pomôcť každej domškoláckej rodine zorientovať sa v legislatíve, možnostiach a administratíve okolo domáceho vzdelávania. Zahrnuli sme doňho všetky dôležité informácie, rady, postupy a odporúčania týkajúce sa DV na Slovensku i v zahraničí. Tento dokument je v domškoláckom svete unikát, nikde inde nemajú domškoláci k dispozícii takúto bezplatnú službu.

Všetko o domácom vzdelávaní

Okrem podrobného manuálu sa OZ DVS snaží sústrediť na jednom mieste – na svojom webe aj často kladené otázky ohľadom DV, zoznam škôl naklonených DV, vzory dokumentov a žiadostí k DV, inšpirácie k vzdelávaniu rodičov aj detí po jednotlivých predmetoch, štatistiky DV, články na rôzne domškolácke témy, pohľad do života domškolákov. Rovnako komplexný, štrukturovaný a aktuálny web pre domškolákov by ste v okolitých krajinách hľadali ťažko, na Slovensku ho máme kedykoľvek na dosah ruky.

Konzultácie pre rodiny

Ak sa v Manuáli DV ani na webovej stránke nenachádza uspokojujúca informácia, alebo by bolo potrebné niečo prebrať osobne, domškolácke rodiny sa môžu obrátiť na konzultantky pre rodiny, ktoré majú aktuálne informácie z prvej ruky, ovládajú legislatívne otázky, majú bohaté skúsenosti s DV a nasmerujú vás aj v otázkach špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb alebo DV v zahraničí.

Poradňa OZ DVS a informačno-vzdelávacie webináre

Organizujeme online stretnutia pre všetkých, ktorých DV zaujíma a radi by sa dozvedeli viac. Pripravujeme online webináre na rôzne témy týkajúce sa učiva pre jednotlivé ročníky aj o DV všeobecne. Záznamy sú dostupné na našom kanáli YouTube.

Spájanie domškolákov po Slovensku

Umožňujeme, aby si domškolácke rodiny našli vo svojom bližšom či vzdialenejšom okolí podobne naladených ľudí. Prostredníctvom mapy domškoláckych rodín na Slovensku, ktorú pravidelne aktualizujeme, či cez facebookové skupiny si môžu jednotlivé rodiny hľadať parťákov.

Stretnutia domškolákov

Organizujeme a podporujeme organizovanie stretnutí pre rodiny v DV, ktoré sú vždy dobrou príležitosťou navzájom sa spoznať a rozobrať témy, ktoré ich trápia či tešia, deti sa môžu vyhrať a aj niečo zaujímavé sa naučiť alebo si vytvoriť. Pomáhame tiež s organizáciou regionálnych stretnutí všetkým, ktorí sa na to podujmú.

Týždenný informačný newsletter

Vieme, že domškolácky rodič nemá vždy priestor byť na pulze diania v online svete. Preto pravidelne každý týždeň zasielame email členom OZ DVS so úhrnom zaujímavých odkazov a noviniek zo sveta DV za uplynulý týždeň a s tipmi na domškolácky zaujímavé podujatia na najbližšie dni. Byť členom OZ DVS sa oplatí.

Články z domškoláckeho sveta

Naša redakcia priebežne pripravuje a uverejňuje články, ktoré pomáhajú nahliadnuť do života domškolákych rodín alebo informujú, čo nové alebo zaujímavé sa v domškoláckom svete deje. Každý týždeň prinášame aspoň jeden vlastný článok z domškoláckej reality na Slovensku.

Konferencia domáceho vzdelávania

Podujatie na celoslovenskej úrovni organizujeme raz ročne už od roku 2017. Program je zameraný na prednášky a diskusie so zaujímavými hosťami na témy, ktoré zaujímajú rodičov domškolákov. Konferencia domáceho vzdelávania je aj veľmi dobrá príležitosť stretnúť sa, nadviazať nové kontakty a zažiť domškolácku spolupatričnosť.

Akcie pre rodiny na DV

Mamy samy – víkendové stretnutie pre domškolácke mamy, na ktorom sa zúčastňujú bez svojich ratolestí

Akadémia DV stretnutie, na ktorom domškoláci prezentujú svoju osobnosť alebo talent pred ostatnými domškolákmi (divadlo, spev, hra na hudobný nástroj, záujmy a zručnosti)

No back to school (NBTS) – víkendové stretnutie pri príležitosti otvárania nového domškoláckeho roka s programom pre deti

Domškolácka čitateľská výzva – súťaž v originálnom vypracovávaní čitateľských úloh

Prečítajte si tiež…

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na portáli darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20