Konferencia domáceho vzdelávania vznikla v roku 2013

Konferencia domáceho vzdelávania sa na Slovensku koná už 11. rok. O jej vzniku nám porozprávala niekdajšia predsedníčka OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku Vierka Krajčovičová.

Ako konferencia vznikla? 

Po uzákonení individuálneho vzdelávania (ďalej „domáceho vzdelávania“) v roku 2008 sa niekoľko desiatok rodín nadchlo pre túto formu vzdelávania a rozhodlo sa viesť, vzdelávať a vychovávať svoje deti v domácom prostredí. Prijatý zákon bol ako rám obrazu, no samotné dielo zatiaľ chýbalo.

Spôsoby, ako domáce vzdelávanie realizovať, hľadal každý sám. Prekvapivo rýchlo sa však vytvorila malá komunita prvých priekopníkov, ktorí túžili po vzájomnej podpore a zdieľaní. Túžba učiť sa od skúsenejších je prirodzená, a tak sa slovenskí domškoláci obrátili na svojich českých kolegov – v tom čase kráčajúcich cestou domáceho vzdelávania už jedno desaťročie. Rady a usmernenia boli veľmi užitočné, no sami si vo svojom prostredí všimli potrebu väčšieho fóra, kde by sa homeschooleri, či skôr ich rodičia a učitelia, mohli stretnúť a zdieľať.

Česká konferencia domáceho vzdelávania vznikla v Prahe na jeseň v roku 2007 a odvtedy je pravidelnou aktivitou českého domškoláckeho hnutia. V snahe vedieť viac sa ľudia zo Slovenska konferencie zúčastňovali, a zároveň v nich začala klíčiť myšlienka na vlastnú edukačnú akciu, ktorú sa podarilo zrealizovať v roku 2013 pod názvom Seminár domáceho vzdelávania. Ten po niekoľkých ročníkoch prerástol do Konferencie domáceho vzdelávania – stálej a ťažiskovej aktivity OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku. 

Prečo? 

Môcť sa podeliť o skúsenosti a pocity a vzájomne sa podporovať bolo úvodnou motiváciou, no tá čoskoro ukázala na nutnosť vzdelávať rodičov a sprievodcov detí vzdelávaných doma. Mnohí neboli a nie sú učiteľmi, no túžba zvládnuť svoju úlohu lepšie ich priviedla pred rôzne praktické otázky, ktorých odpovede sa snažila konferencia priniesť.

Takto sa domškoláci ako jedni z prvých dostali k možnosti vyskúšať písanie nespojitým písaným písmom Comenia Script, učeniu matematiky Hejného metódou a mnohým iným. Nespornou výhodou je rýchlosť a jednoduchosť zavedenia nových prvkov do vzdelávania v domácom vzdelávaní. Nie je tu potrebné dlhé schvaľovanie, ktorému sa žiadna zo škôl nemôže vyhnúť. Možnosť otestovať na vzorke domškolákov nový vzdelávací produkt, a tým pomôcť doladiť detaily, už využilo viacero autorov.

Ciele konferencie

Nemenej závažným dôvodom, pre ktorý sa konferencia koná, je zviditeľňovať domáce vzdelávanie, poukazovať na jeho klady a hľadať riešenia pre zápory. Predovšetkým ľudia, ktorí začínajú, potrebujú poznať pravdu v najširšom možnom zábere, aby sa mohli rozhodnúť pre svoj spôsob vzdelávania.

Konferencia sa snaží, aby si každý vedel zodpovedať zásadné filozofické otázky dôvodu, pre ktorý do domáceho vzdelávania vstupuje, spôsobu, akým ho chce realizovať a cieľov, ktoré chce dosiahnuť. Až potom prichádza na rad praktická stránka fungovania rodiny, nastavenia financií, kompetencií, oddychu, voľnočasových aktivít a podobne. Pridanou hodnotou konferencie sú nové inšpirácie, povzbudenia a spoznanie zaujímavých ľudí. 

Konferencia je zároveň priestorom na dialóg medzi rodičmi a predstaviteľmi škôl, študentov pedagogických fakúlt, kontrolných a zákonodarných orgánov štátu, protože všetci zúčastnení majú za cieľ šťastné vzdelané a vychované dieťa.

Prečítajte si tiež…

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20