HISTÓRIA (nielen) PRE PIATAKOV

Dumáte nad tým, ako poňať dejepis so svojim piatakom? Prinášame vám súhrn toho, čo odporúča študovaná a zanietená dejepisárka a domškolácka mama v jednej osobe Saša Dobrotková. O čo v piatackom dejepise ide? Čo je v ňom dôležité? Ako k nemu pristupovať? Čo si k tomu prečítať alebo pozrieť? Čítajte ďalej! Kto uprednostňuje video, nech prejde rovno na koniec článku, tam nájde záznam z webinára.

Čo je dôležité

Dejepis – alebo radšej štúdium histórie – v piatom ročníku je prierezové. Obsah učiva teda nie je zameraný na konkrétne historické obdobie, ale deti na štúdium histórie pripravuje – ako stopy dejín hľadať a vidieť všade okolo nás.

Ide o to, aby si deti uvedomili priestor a čas, pretože časovo-priestorové vnímanie našich predkov bolo odlišné od toho nášho, súčasného. V súčasnosti meriame čas na veľmi krátke úseky. Môžeme sa presvedčiť, že v porovnaní s minulosťou sa čas „skrátil“ a priestor „zmenšil“.

Všade okolo nás vidíme stopy histórie. Mení sa nie len čas, ale aj priestor. Ideálne je pracovať dobovými fotografiami, ktoré budete porovnávať so súčasným stavom.

Zmena v čase

Spočítajte si, koľko trvala cesta z TT do BA (alebo z nejakého mesta vo vašom okolí do iného mesta, kde je aj železnica) v rôznych obdobiach:
✓ v 15. storočí – keď boli nespevnené cesty, platilo sa mýto, hrozilo prepadnutie pocestných, cestovalo sa v plnom voze ťahanom volmi;
✓ v 20. storočí – keď už existovala železnica;
✓ dnes – keď bežne cestujeme autom, dokonca po diaľnici alebo rýchlostných cestách.

Alebo spočítajte, ako dlho išla správa z Európy do Ázie. V minulosti to trvalo mesiace, kým prišiel posol so správou pešo alebo na koni, týždne, kým priplávala so správou loď… Dnes jedným tweetom tú vzdialenosť prekonáme za pár sekúnd a v priebeju minút sa dokáže rozšíriť medzi ľudí na celom svete. 

Porovnávajte fotografie alebo obrazy z minulosti a súčasnosti a sledujte ako ľudia vyzerali, ako sa obliekali, čo pre nich zobrazená udalosť znamenala (napr. v minulosti bolo fotografovanie veľká a vážna udalosť, dnes bežná záležitosť).

Sledujte mená jednej ulice alebo mená obcí v čase. V slovníkovej časti na webe Jazykového ústavu Ľudovíta Štúra SAV si obec vyhľadáte a slovník nájde všetky zdokumentované tvary názvu danej obce.

Priblížte históriu cez tému, ktorá dieťa zaujíma: technické vynálezy, maľba, architektúra, cestovanie…

Zamyslite sa, ako vnímame našu pominuteľnosť dnes a v minulosti. Kedysi ľudia uvažovali aj o večnom živote. Život sa v ich ponímaní nekončil smrťou, a preto boli ochotní pre nejakú myšlienku bojovať a zomrieť. 

Zmena v priestore

Pracujte nie len s historickými atlasmi, ale aj s aktuálnymi geografickými atlasmi a všímajte si geomorfológiu a uvažujte nad tým, aký mal vplyv na historické udalosti.

Medzipredmetovosť

Okrem vyššie uvedeného je dejepis veľmi dobre prepojiteľný s inými predmetmi – geografia, občianska náuka, slovenský jazyk, ale aj biológia, matematika, fyzika, etika, náboženstvo, umenie… A preto ďalším Sašiným odporúčaním je medzipredmetový prístup.

Prepojenie s matematikou
✓ rímske čísla a (latinské) chronogramy na historických budovách

Prepojenie so slovenským jazykom
✓ písanie / tvorenie vlastných vymyslených príbehov ľudí z minulosti (človeka z fotografie, obrazu alebo z náhrobkov) s prihliadnutím na dobu, v ktorej žili

Prepojenie s fyzikou
✓ chápanie času (ŠVP 6. ročník) cez rôzne hodiny: presýpacie, vodné, archimedove, múzeum hodín v Bratislave…

Tipy na knihy

Tipy na DVD

Tipy na vzdelávanie sa v teréne

Archeologické múzeum v Bratislave – programy pre skupiny a školy, workshopy s pani Bajanovou.

Technické múzeum v Košiciach

Mestské múzeá, pamätné izby… Oplatí sa kontaktovať pracovníkov múzeí vo vašom meste alebo regióne. Väčšina sa venuje múzejnej pedagogike a s nadšením ušijú na mieru prehliadku múzea, niekedy aj so vzdelávacími aktivitami.

Tipy na učebnice, pracovné zošity

Záznam z webinára

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20