Štatistika žiakov v domácom vzdelávaní v šk. roku 2013/2014

Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva v školskom roku 2013/3014 počet individuálne vzdelávaných detí podľa  zákona č. 245/2008 Z.z. paragraf 24 odsek 2 písmeno b) predstavoval 42 žiakov. Občianskemu združeniu „Domáce vzdelávanie na Slovensku“ sa podarilo osloviť rodičov 30 detí v 18 rodinách, čo predstavuje 71% doma vzdelávaných detí. Toto zisťovanie sme vyhodnotili a prinášame Vám výsledky.

Zistenia o žiakoch

image002
image004
image006
image010
image008

Otázka znela “Má dieťa diagnostikovanú poruchu autistického spektra? (Aspergerov syndróm, autizmus)”

Otázka znela “Má dieťa diagnostikovanú poruchu učenia alebo pozornosti? (dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, dyspraxia, ADHD, ADD)”

image012

Aké voľnočasové aktivity využívajú doma vzdelávané deti?

image014

Počet socializačných aktivít jedného dieťaťa mimo domova

image016

Koľko minút denne v priemere strávi dieťa sledovaním TV (needukačných programov)

image018

Koľko minút denne strávi dieťa pri PC (needukačne)

image020

Informácie o rodinách

image022
image024
image026
image027
image030

Otázka znela “Má aspoň jeden rodič stabilný príjem? (zamestnanie/SZČO)”

image032
image034

Dňa 26.6.2014

Spracovali: Viera Krajčovičová a Branislav Krajčovič

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20