Štatistika žiakov v domácom vzdelávaní v šk. roku 2014/2015

Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva v školskom roku 2014/2015 počet individuálne vzdelávaných detí podľa  zákona č. 245/2008 Z.z. paragraf 24 odsek 2 písmeno b) predstavoval 70 žiakov. Občianskemu združeniu „Domáce vzdelávanie na Slovensku“ sa podarilo osloviť rodičov 51 detí zo 46 rodín, čo predstavuje 73% doma vzdelávaných detí. Toto zisťovanie sme vyhodnotili a prinášame Vám naše zistenia.

Podobné štatistické zisťovanie sme uskutočnili aj v školskom roku 2013/2014, môžete si ho prečítať TU.

Zistenia o žiakoch

stat2014-5a
V ktorom ročníku sa vzdeláva dieťa? Počet
1. ročník7
2. ročník13
3. ročník16
4. ročník10
5. ročník4
6. ročník0
7. ročník1
8. ročník0
stat2014-5b
stat2014-5c

Otázka bola “Má dieťa diagnostikovanú poruchu autistického spektra? (Aspergerov syndróm, autizmus)”

stat2014-5d

Otázka bola “Má dieťa diagnostikovanú poruchu učenia alebo pozornosti? (dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, dyspraxia, ADHD, ADD)”

stat2014-5e
stat2014-5f
Aké voľnočasové aktivity má dieťa? Počet
výtvarný odbor ZUŠ/výtvarný krúžok22
hudobný odbor ZUŠ/hudobný krúžok32
dramatický odbor ZUŠ/dramatický krúžok5
tanečný odbor ZUŠ/tanečný krúžok8
šport (akýkoľvek)37
skauting0
cirkevný spevácky zbor/(necirkevný) krúžok11
miništrovanie5
stretávanie sa s kamarátmi v blízkosti domova39
iné19
stat2014-5gh
Koľko hodín denne v priemere trávia deti čas (nie edukačne) sledovaním televízie/videa? Hodnota
aritmetický priemer31 minút
medián30 minút
krajné hodnoty sú0 a 120 minút
Koľko hodín denne v priemere trávia deti čas (nie edukačne) na pc hraním hier? Hodnota
aritmetický priemer16 minút
medián je10 minút
krajné hodnoty súnula a 120 minút

Informácie o rodinách

stat2014-5k
stat2014-5l
stat2014-5m

Otázka bola “Má aspoň jeden rodič stabilný príjem? (zamestnanie/SZČO)”

stat2014-5n
stat2014-5o
stat2014-5p
stat2014-5r

Dňa 8.12.2016

Dáta boli zozbierané v septembri 2015.

Za údaje zodp. Viera Krajčovičová a Branislav Krajčovič.

Údaje spracoval Peter Raška.

Štatistika je zverejnená na stránke http://www.domacaskola.sk.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20