Štatistika žiakov v domácom vzdelávaní v šk. roku 2014/2015

Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva v školskom roku 2014/2015 počet individuálne vzdelávaných detí podľa  zákona č. 245/2008 Z.z. paragraf 24 odsek 2 písmeno b) predstavoval 70 žiakov. Občianskemu združeniu „Domáce vzdelávanie na Slovensku“ sa podarilo osloviť rodičov 51 detí zo 46 rodín, čo predstavuje 73% doma vzdelávaných detí. Toto zisťovanie sme vyhodnotili a prinášame Vám naše zistenia.

Podobné štatistické zisťovanie sme uskutočnili aj v školskom roku 2013/2014, môžete si ho prečítať TU.

Zistenia o žiakoch

stat2014-5a

V ktorom ročníku sa vzdeláva dieťa?  Počet
1. ročník 7
2. ročník 13
3. ročník 16
4. ročník 10
5. ročník 4
6. ročník 0
7. ročník 1
8. ročník 0

stat2014-5b

stat2014-5c

Otázka bola “Má dieťa diagnostikovanú poruchu autistického spektra? (Aspergerov syndróm, autizmus)”

stat2014-5d

Otázka bola “Má dieťa diagnostikovanú poruchu učenia alebo pozornosti? (dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, dyspraxia, ADHD, ADD)”

stat2014-5e

stat2014-5f

Aké voľnočasové aktivity má dieťa?  Počet
výtvarný odbor ZUŠ/výtvarný krúžok 22
hudobný odbor ZUŠ/hudobný krúžok 32
dramatický odbor ZUŠ/dramatický krúžok 5
tanečný odbor ZUŠ/tanečný krúžok 8
šport (akýkoľvek) 37
skauting 0
cirkevný spevácky zbor/(necirkevný) krúžok 11
miništrovanie 5
stretávanie sa s kamarátmi v blízkosti domova 39
iné 19

stat2014-5gh

Koľko hodín denne v priemere trávia deti čas (nie edukačne) sledovaním televízie/videa?  Hodnota
aritmetický priemer 31 minút
medián 30 minút
krajné hodnoty sú 0 a 120 minút
Koľko hodín denne v priemere trávia deti čas (nie edukačne) na pc hraním hier?  Hodnota
aritmetický priemer 16 minút
medián je 10 minút
krajné hodnoty sú nula a 120 minút

Informácie o rodinách

stat2014-5k

stat2014-5l

stat2014-5m

Otázka bola “Má aspoň jeden rodič stabilný príjem? (zamestnanie/SZČO)”

stat2014-5n

stat2014-5o

stat2014-5p

stat2014-5r

Dňa 8.12.2016

Dáta boli zozbierané v septembri 2015.

Za údaje zodp. Viera Krajčovičová a Branislav Krajčovič

údaje spracoval Peter Raška

Štatistika je zverejnená na stránke http://www.domacaskola.sk

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0