Výročné správy OZ

Výročná správa OZ DVS za rok 2015 je k dispozícii na stiahnutie

Hospodárenie OZ DVS v roku 2015 bude k dispozícii v blízkej budúcnosti

Aktualizácia 10.3.2016: nová grafická podoba Výročnej správy, ktorú pripravil Anton Valko, info na URL www.tonio.sk