Domáce vzdelávanie podľa Botonda

Domáce vzdelávanie očami muža, otca domškoláckej rodiny. Deviaty diel.

Predstav nám stručne seba a svoju rodinu. 

Žijem sám so synom v striedavej starostlivosti. S jeho mamou dobre vychádzam, pomáhame si. Syna vzdelávam ja a jeho mama to podporuje.

Ako vyzerá zhruba váš deň alebo týždeň? 

Program týždňa sa menil podľa toho, v ktorom ročníku syn práve bol. Teraz ukončil tretí ročník základnej školy a program týždňa bol nasledovný: pondelok a piatok bol od 9:00 do 16:30 vo vzdelávacej skupine, kde sa hral s deťmi. V utorok, stredu a štvrtok sa počas dňa venoval vzdelávaniu podľa školských osnov.

Ako funguje vaša „domáca škola“? 

Syn je zapísaný v základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským. Škola nám poskytla garanta a postupujeme podľa školských osnov a školských učebníc. Polročné učivo rozdelíme na týždne. Učivo a úlohy sa syn dozvedá z učebníc čítaním, ale pomáhajú nám aj YouTube videá a iné zdroje. To, čomu porozumie, vypracuje a to, čomu neporozumel, označí. Týmto úlohám sa počas dňa venuje v čase, ktorý si sám zvolí. Robí si ľubovoľne prestávky. Podvečer skontrolujem, čo a ako vypracoval a to, čomu neporozumel, spoločne preberieme, prípadné chyby opraví.  Učivu zo školy sa syn venuje len tri dni v týždni.

Ako a prečo ste sa dali na domáce vzdelávanie?

  • Aby sme synovi dopriali slobodu a možnosť učiť sa spontánne, lebo deti majú vrodenú túžbu objavovať svet a skúmať, čo je v ňom zaujímavé;
  • aby sme posilnili vzťah rodič – dieťa;
  • aby spoznával svet v súvislostiach;
  • aby mal individuálny prístup a mohol sa zahĺbiť do tém, ktoré ho zaujímajú;
  • aby sa vzdelával pre radosť, a nie pre známky;
  • a ešte veľa ďalších dôvodov 😊

Mal si spočiatku obavy z domáceho vzdelávania a z toho rozhodnutia?

Nie, nemal. Rád skúšam nové prístupy a cesty a vzdelávam dospelých. Tak som sa na to tešil.

S akými reakciami sa stretávaš ohľadom domáceho vzdelávania v širšej rodine či vo vašom okolí?  

S nevedomosťou a predsudkami. Väčšina je prekvapená, že sa to vôbec môže a následne počúvam väčšinou tie isté obavy. Ľudia sa držia zaužívaných vzorcov a keď im to niekto mení, tak sa bránia. Je to prirodzené. Silnejšie to bolo, keď sme s tým začali. Teraz po rokoch vidia, že syn je v mnohých smeroch ďalej ako jeho rovesníci, a tak už to prestáva byť téma 😊.  V škole je syn jediným doma vzdelávaním žiakom. Napriek tomu prístup školy a učiteliek je k tejto forme vzdelávania pozitívny a podporujúci. Dokonca prejavili obdiv.

Aké máš koníčky a ako sa premietajú do vášho domáceho vzdelávania? 

Príroda vymyslela na vzdelávanie metódu. Tá sa volá hra. Hru sa snažím použiť vo všetkých činnostiach.

Ako vidíš rolu otca detí vzdelávaných doma?  

Podľa mňa neexistuje takáto rola. Roly vždy zväzujú. Existuje potreba dieťaťa a rodiča, a tie by mali byť vnímané a naplnené. Každý človek má individuálne potreby, a preto v každej rodine bude „rola otca“ iná. V každom prípade by bolo vhodné vymaniť sa z predsudku, že vzdelávanie a výchova detí je ženskou doménou a muž má chodiť do práce a zarábať.

Čo Ťa naučilo domáce vzdelávanie alebo Tvoje deti počas ich domáceho vzdelávania? Prekvapilo Ťa niečo? 

Prekvapilo ma, že môj syn získal denne v priemere až päť hodín voľného času navyše. Domáce vzdelávanie ma učí trpezlivosti a rešpektu individuálnych potrieb syna.

Aké výzvy vidíš na domácom vzdelávaní?

Zladiť zabezpečenie živobytia s domácim vzdelávaním. To bráni mnohým otcom, aby sa domácemu vzdelávaniu venovali. Nie je tu žiadna podpora zo strany štátu.

 Aké pozitíva prináša „domáca škola“ Tvojej rodine?  

Prináša bližší vzťah rodič – dieťa. Šťastnejšie dieťa a šťastnejší rodič.

Aká udalosť alebo zážitok v súvislosti s domácim vzdelávaním Ti z posledného obdobia utkvel? 

Že syn z matematiky vyriešil slohovú úlohu rýchlejšie ako ja 😊. 

Čo by si odkázal otcom, ktorí zvažujú vzdelávať svoje deti doma? 

Odkazujem všetkým rodičom, aby si zvolili domáce vzdelávanie, ak jasne vidia jeho prínos a túžia poskytnúť ho svojmu dieťaťu.

Ak by si Ty ako dieťa mal možnosť vzdelávať sa doma, chcel/využil by si ju? 

Určite áno.

Ďakujeme za rozhovor a želáme aj naďalej veselé domáce vzdelávanie!

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20