Ohliadnutie sa za Konferenciou domáceho vzdelávania 2021

Deviaty ročník, 1 konferenčný deň, 5 prednášok, 7 uzavretých diskusných skupín, 423 minút streamovaných vstupov, 296 registrovaných účastníkov, priemerne 130 divákov počas priamych prenosov, 602 eur z dobrovoľného vstupného, 43 darcov, 2339 pozretí videozáznamov na YouTube… To je Konferencia domáceho vzdelávania 2021 v číslach. 

Podujatie sa uskutočnilo sa 20. novembra 2021. Prebiehalo v online priestore so streamom na YouTube kanáli OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku DVS. Tam sú uložené aj záznamy prednášok. Štyri z piatich vstupov bolo živých a účastníci konferencie sa mohli priamo zapojiť do diskusií a klásť otázky písomnou formou v komentároch k streamovanému videu. 

Zo zákulisia konferencie

Konferencia domáceho vzdelávania 2021 je dielom piatich domškoláckych mám: Čakanky Matušíkovej, Moniky Ludrovanovej, Sašky Dobrotkovej, Zuzky Michalíkovej a Zuzky Vnenčákovej. Šiesta, Diana Šimová sa postarala o komunikáciu smerom na verejnosť. Pôvodnou profesiou audítorka, prekladateľka, výskumníčka v oblasti umelej inteligencie, ekonómka a sociálna pedagogička, regionalistka vo verejnej správe a tlmočníčka teraz vymýšľali témy konferencie, oslovovali rečníkov, zostavili program, pripravili technické scenáre pre jednotlivé prednášky, pripravili grafiku plagátu a jednotlivých vizuálov, zostavili grafiku a obsah webovej stránky konferencie, založili a naplnili obsahom darovaciu stránku na podporu konferencie a iných vzdelávacích podujatí OZ DVS, pripravili registráciu na konferenciu a informačný servis pre registrovaných účastníkov, promo podujatia na sociálnych sieťach, zorganizovali moderátorov diskusných skupín, zrealizovali generálku technického pripojenia rečníkov a moderátorov, technicky zabezpečili celý priebeh konferenčného dňa, moderovali prednášky, pripravili dotazník spätnej väzby… 

„Veľmi obdivujem, ako ste to celé zorganizovali a zvládli
a som vám veľmi vďačná, že to pre nás robíte
vo svojom voľnom čase! Bolo to skvelé!!“ 

anonymná účastníčka KDV 2021

Prednášky

Prednáškový maratón odštartovala Jana Marcineková, riaditeľka SZŠ Bakomi v Banskej Štiavnici témou plánovanie a sebahodnotenie. Na príkladoch z vlastnej školskej praxe aj zo spolupráce s domácimi školákmi ukázala, že plánovanie je prínosné pre dieťa v tom, že je v procese vzdelávania zorientované, má prehľad o tom, čo ho čaká, má vzdelávanie aj vo svojich rukách a môže do plánu prispieť svojimi túžbami, čo by sa chcelo naučiť. Následne dokáže svoju prácu a progres reflektovať a sebakriticky zhodnotiť. 

Nie každý deň však svieti slnko a nie vždy ide všetko ako po masle. Niekedy aktérov domáceho vzdelávania v rodine prepadnú silné emócie. Ako skrotiť takého draka? Rodičovská a vzdelávacia poradkyňa Martina Vagačová vo svojej prednáške o zvládaní emócií vysvetlila, ako na to. Prirovnaním rodiny ku kapele ukázala, že východiskom je vedenie rodiny k spoločnej harmónii, aby sa každý jej člen cítil plnohodnotne. Kľúčom je činorodý súcit – uznanie pocitov dieťaťa, nevezenie sa na jeho emócii a podpora. Ochotu pracovať s chybou u dieťaťa zlepšuje to, keď pri ňom stojíme a keď cíti našu podporu. 

Ďakujem za doobedňajšie témy,
ktoré ponúkli veľmi konkrétne rady
do bežného života s deťmi.”

anonymný účastník KDV 2021

Po obedňajšej prestávke nasledovala krátka informačná prednáška, v ktorej Diana Šimová odpovedala na otázku Kde nájsť informácie o DV? Odpoveď je jednoduchá: Kompletné informácie o domácom vzdelávaní nájdete na webe www.domacaskola.sk – od stručného postupu, ako vybaviť domáce vzdelávanie pre svoje dieťa, cez potrebné dokumenty, kontakty na iných domškolákov, zaujímavé články o DV, až po detailný manuál domáceho vzdelávania určený pre všetkých domškoláckych rodičov, nielen tých začínajúcich. 

Na dopoludňajšie dve prednášky tematicky nadviazala PhDr. Jana Nováčková, CSc. Hovorila o motivácii detí – vonkajšej a vnútornej. V obsiahlej a informáciami nabitej prezentácii ukázala, že ľudia motivovaní zvonku sa necítia byť pánmi svojho života, a teda strojcami svojho šťastia. Že vnútornú motiváciu podporuje rešpektujúci prístup – zohľadňovanie individuálnych odlišností, potrieb, aj ľudskej dôstojnosti. Na viaceré otázky v diskusii na konci prednášky pani Nováčková odporúčala rozhovor s dieťaťom, popísanie danej situácie a prizvanie dieťaťa k riešeniu. 

„Témy boli pekne zladené, celé to malo súvis.
V každej prednáške bolo niečo špeciálne,
čo ma zaujalo. Témy boli výborné.“ 

anonymný účastník KDV 2021

Konferenciu uzavrela pestrá panelová diskusia. Pozvanie do nej prijali pôvodne piati panelisti, no tesne pred konferenciou sa jedna z nich ocitla v nemocnici so svojim najmladším dieťatkom (Anežke týmto posielame pozdrav a silu zvládnuť náročnú situáciu), preto v priamom prenose na otázky moderátorky, domškoláckej mamy Zuzky Vnenčákovej, aj na otázky z publika odpovedali štyria panelisti, ktorí poodhalili zákulisie domškoláckeho života svojich rodín: Erika Kočíková, Jarka Žuffová, Katka Matušíková Gusto Ugróczy. Prečo a ako začínali s domácim vzdelávaním, ako u nich vzdelávanie prebieha, ako pripravujú deti na preskúšanie, ako si ustáť svoju rolu rodiča, ako zosúladiť sebariadené vzdelávanie a požiadavky školského vzdelávacieho programu, ako skĺbiť domáce vzdelávanie a prácu okolo domácnosti alebo profesnú prácu, čas pre seba… 

„Som rada, že som mohla spoznať a zažiť
takúto bohatú skupinu,
ktorej plánujem stať sa členom.“ 

anonymná účastníčka KDV 2021

Námety na témy od účastníkov konferencie

Viacerí účastníci konferencie využili príležitosť a prostredníctvom dotazníka spätnej väzby vyjadrili svoje želania a tipy na témy do budúcnosti. Návrhy sa dajú zhrnúť do šiestich okruhov (pozri obr. dole).

Cieľom konferencie je sprostredkovať nové informácie o DV, iné pohľady, inšpiráciu, kontakty s komunitou podobných rodín, a preto praktické otázky a témy, pri ktorých je vhodnejší individuálny prístup, alebo potrebný väčší priestor na otázky nechávame na iný formát – webináre. Týka sa to najmä tém domáce vzdelávanie v iných rodinách, rodičia v domácom vzdelávaní, vzdelávacie aktivity a právne otázky. Sledujte udalosti OZ DVS na Facebooku alebo na webovej stránke v časti Podujatia, aby vám neunikli webináre na témy, ktoré vás zaujímajú!

Iné námety sú také obsiahle, že nie je možné zrealizovať ich na ploche konferencie. Kmeňové školy predstavujeme postupne na našej stránke vo forme rozhovorov s riaditeľmi škôl alebo koordinátormi domáceho vzdelávania na školách. Minuloročné rozhovory nájdete v Článkoch pod značkou „kmeňové školy“, v januári 2022 bude seriál pokračovať.

Kritiky sa dostáva domácemu vzdelávaniu zo všetkých strán a konferenciu považujeme za pôdu, kde môže človek načerpať optimizmus a silu do ďalšieho vzdelávania. Konfrontáciu klasického vzdelávania s domácim vzdelávaním je môžné si pozrieť v relácii Do kríža (archív RTVS 22. 4. 2020), v ktorej sa stretla niekdajšia predsedníčka OZ DVS Vierka Krajčovičová s profesorom pedagogiky na Trnavskej univerzite Branislavom Pupalom.

Ďakujeme!

V prvom rade ďakujeme našim hosťom a skvelým prednášajúcim: Jane Marcinekovej, PhDr. Jane Nováčkovej CSc. a Martine Vagačovej. Vďaka za váš čas a že ste prišli nám odovzdať svoje skúsenosti!

Ďakujeme členom OZ DVS, ktorí vo svojom voľnom čase priložili ruku k dielu prednáškou, moderovaním prednášky alebo moderovaním diskusných skupín.

Vďaka všetkým vám, divákom, že ste boli s nami, za vaše pozitívne aj konštruktívne ohlasy.

A na záver zo srdca ďakujeme všetkým 44 darcom, ktorí prispeli na konferenciu formou dobrovoľného vstupného cez darovaciu stránku konferencie.

Dovidenia na konferencii v roku 2022!

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20