Ohliadnutie za 10. konferenciou domáceho vzdelávania

Konferencia domáceho vzdelávania sa opäť uskutočnila online dňa 19. novembra 2022. Toto podujatie od domškolákov pre domškolákov, ale aj pre ich garantov, učiteľov, riaditeľov súčasných i budúcich kmeňových škôl a pre všetkých, ktorých téma domáceho vzdelávania zaujíma alebo sa ich nejakým spôsobom dotýka slávilo svoje okrúhle jubileum – desaťročnicu.

Na online Konferenciu domáceho vzdelávania 2022 sa registrovalo 193 účastníkov. Všetci registrovaní dostali do svojich schránok priame linky, kde mohli sledovať web stream konferencie, ktorá vo svojom celodennom programe priniesla štyri zaujímavé rečníčky s žiadanými témami.

Témy a rečníčky

EFEKTÍVNE UČENIE SA V domácom vzdelávaní je možný, ba dokonca žiadúci, individuálny prístup k vzdelávaniu detí. Rodičia svojim deťom môžu formy vzdelávania doslova ušiť na mieru. Hlavnou motiváciou rodičom nie je prehnané ochraňovanie detí pred nejakými ťažkosťami v živote, ale naopak podpora lásky k učeniu sa všetkého nového, neudusenie detskej túžby po vedomostiach, skutočné pochopenie a zvládnutie a požadovaného kurikula… Ako byť dieťaťu dobrým sprievodcom pri hľadaní jeho individuálneho spôsobu učenia sa efektívnym spôsobom vysvetlila Kamila Urban.  

Kamila URBAN

Psychologička a koučka Kamila Urban je tiež vedeckou pracovníčkou na Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied a odbornou asistentkou na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Klinickú prax nadobudla ako detská psychologička v Inštitúte detskej reči. V súčasnosti má vlastnú prax, v ktorej sa venuje koučingu, supervízii a psychoterapii. Výskumne sa venuje metakognitívnemu vývinu, autoregulovanému učeniu, tvorivosti a motivácii vo vzdelávaní. V roku 2021 získala Fulbrightovo štipendium na polročný výskumný pobyt na North Carolina State University v USA.

Prednáška Kamily Urban

POHODA Každý z nás má svoju vlastnú motiváciu na vstup do domáceho vzdelávania. Často býva spojená s veľkým nadšením a radosťou, alebo aspoň úľavou v prípade ťažkostí v škole. Realita, ktorú následne pri domácom vzdelávaní žijeme, môže postupne pod tlakom nášho okolia, požiadaviek, ale aj našich vlastných predstáv a ambícií spôsobiť, že sa v tom začneme topiť a prichádza nepokoj, stres, sklamanie a frustrácia. Zuzana Valábková v prvej prednáške priniesla svoj pohľad na to, ako nepodľahnúť tlaku a opäť pokojne, s iskrou a rovnováhou fungovať v domácom vzdelávaní. 

Zuzana VALÁBKOVÁ

Ako mama desiatim deťom z vlastnej skúsenosti vie, že cesta rodičovstva je divoká jazda. Ju samu rodičovstvo veľa naučilo, vytrénovalo, zmenilo a preskúšalo viac, ako čokoľvek iné. Od roku 2012 sa venuje profesionálnemu koučovaniu a rozvoju koučovacích zručností. Podporuje partnerský dialóg bez porazených, ktorý sa dá využívať takmer v akejkoľvek konverzácii – líderskej, manažérskej, firemnej či osobnej, rodičovskej alebo partnerskej. 

Prednáška Zuzany Valábkovej

SLOBOBA A HRANICE Pod slobodou – dieťaťa, ale aj dospelého – si mnohí predstavia sebastredné konanie bez ohľadu na ostatných a okolie. Sloboda sa týka práv jednotlivca, no každý z nás má svoje práva, a preto koncept slobody neospravedlňuje také správanie, ktoré obmedzuje práva iných. Tam sú tie hranice pre každého z nás, vrátane detí, ktorým sa vo výchove dostáva slobody… O slobode a hraniciach bola diskusia so Zdeňkou Šíp Staňkovou a vlastné hranice pomohla objaviť Zuzana Vnenčáková na interaktívnom workshope v uzavretej skupine prihlásených účastníkov. 

SEBARIADENÉ VZDELÁVANIE (UNSCHOOLING) Sebariadené vzdelávanie sa často vníma ako bezhraničná svojvôľa dieťaťa a totálna anarchia. Môže si rodič naozaj dovoliť nechať svoje deti rásť ako drevo v lese? Bez ich sprevádzania a vedenia k rešpektu svojho okolia? Bez vymedzenia si vlastných hraníc únosnosti a zasvätenia do spoločenských pravidiel? Bez podporovania empatie a zmyslu pre komunitu u dieťaťa? Zdeňka Šíp Staňková, trojnásobná domškolácka mama, ktorá so svojimi deťmi žije sebariadené vzdelávanie, má dostatok skúseností na to, aby na tieto otázky fundovane odpovedala. 

Zdeňka ŠÍP STAŇKOVÁ

Mama troch detí (20, 14, 3) vedie svoj blog „Děti jsou taky lidi“ a rovnomenný YouTube kanál. Žije (nielen s deťmi) unschooling, worldschooling, sebariadené vzdelávanie, slobodu, dobrovoľnosť a vzťahy naplnené rešpektom a úctou. Napísala knihu „Děti jsou taky lidi“, je spoluautorkou dokumentárneho filmu „Svobodné děti“, propaguje informovanosť v oblasti práv detí a rodičov vo vzdelávaní podieľala sa na rozvoji iniciatívy SvobodaUčení.cz

Diskusia so Zdeňkou Šíp Staňkovou

VÍZIA Jasná a definovaná vízia je skvelým oporným bodom v každej oblasti ľudského života vrátane domáceho vzdelávania. Je veľmi užitočné zamyslieť sa nad zmyslom, nad cieľom, za ktorým chceme kráčať, zvedomiť si dôležité aspekty domáceho vzdelávania špecifické práve v tej našej rodine. Vytvorenie vízie a jej aktualizovanie sa môže stať prevenciou alebo opätovným nájdením smeru, ak sme sa ocitli v slepej uličke. Interaktívny workshop so Zuzanou Vnenčákovu účastníkom poskytol priestor a sprevádzanie pri zamýšľaní sa nad tým, aký im domáce vzdelávanie dáva zmysel, o aké hodnoty a priority sa opierajú, ako sa to odráža v realite ich domáceho vzdelávania, čo by chceli inak a ako, kde v tom celom kolotoči sú oni ako mama či otec. Práca v prostredí ZOOM-u individuálne aj v skupinách priniesla nové podnety a inšpirácie. 

Zuzana VNENČÁKOVÁ

Domškolácka mama, predsedníčka OZ DVS (2020 – 2023), animátorka a koučka Zuzana Vnenčáková so svojimi tromi deťmi (14, 12, 9) už ôsmy rok žije dobrodružstvo domáceho vzdelávania. Obľúbili si najmä tímovú prácu v rodine, tvorbu projektov na rôzne pre deti zaujímavé témy a cestovanie. Za svoje doterajšie pôsobenie nazbierala manažérske a facilitačné zručnosti pri vedení rôznych tímov, práci v neziskových organizáciách a realizácii viacerých vzdelávacích projektov. Jej celoživotnou srdcovkou je práca s deťmi a mladými v spolupráci so saleziánmi. V súčasnosti sa rozvíja v oblasti koučingu. 

BALANS Vyhorenie v domácom vzdelávaní je reálna hrozba. Ostrieľané domškolácke mamy porozprávali o tom, ako si ony udržiavajú balans medzi potrebami rodiny v domácom vzdelávaní a vlastnými potrebami. Na „posedenie pri kávičke“ v panelovej diskusii, ktorá vždy sprostredkúva stretnutie s reálnymi domškoláckymi rodinami a možnosť nakuknúť do ich života, pozývali Vierka, Evka, Ema, Veronika a Saška.

Panelová diskusia na Konferencii domáceho vzdelávnaia 2022

 

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na portáli darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20