Pomáhame kmeňovým školám domškolákov. Pomôžte im aj vy

Kmeňových základných škôl podporujúcich domáce vzdelávanie na Slovensku nie je mnoho. Presnejšie len necelých 40 z celkového počtu 2060 (štatistická ročenka 2023/24 CVTI SR), teda 2 % základných škôl u nás. 

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) vníma kmeňové školy ako dôležitý článok v domácom vzdelávaní (DV) na Slovensku. Sú našimi partnermi na ceste za spokojnejším vzdelávaním sa našich detí. Dokonca podporovateľmi a neraz aj fanúšikmi.

V OZ DVS sme presvedčení, že v DV musí byť dobre aj školám. A preto im ponúkame spoluprácu, podporu v rámci našich možností a priestor, kde môžu o DV hovoriť bez odsudzovania, neinformovanej kritiky a osočovania. Uvažovali ste niekedy nad tým, že vo svojich profesných kruhoch sú naše kmeňové školy čiernymi ovcami? Že sa na ne neveriaci kolegovia možno pozerajú cez prsty? A čo ešte len takí neveriaci inšpektori zo Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI)? 

Pomáhame školám začať s domácim vzdelávaním 

Na webovej stránke začínajúce školy nájdu základný postup, ako začať s domácim vzdelávaním v základnej škole. V prípade nejasností sa riaditelia škôl môžu obrátiť na konzultantku OZ DVS pre školy. Pracujeme na podrobnom manuáli k individuálnemu vzdelávaniu pre kmeňové materské a základné školy. 

Propagujeme školy naklonené domácemu vzdelávaniu 

Kmeňové školy, ktoré majú záujem o propagáciu medzi domškoláckymi rodinami, zaradíme do mapy DV škôl na našej webovej stránke a v prípade záujmu uverejníme rozhovor s riaditeľom školy. 

Poskytujeme vzory dokumentov k domácemu vzdelávaniu 

Viacerí riaditelia škôl ocenili kvalitu našich vzorových dokumentov k individuálnemu vzdelávaniu, prevzali ich, prípadne upravili podľa svojich potrieb a uverejnili na stránke svojej školy. 

Informujeme o legislatívnych zmenách 

Riaditelia kmeňových škôl majú na starosti mnoho rôznych oblastí týkajúcich sa chodu školy. Domáce vzdelávanie je len zlomok ich náplne. A preto v prípade legislatívnych zmien v oblasti domáceho vzdelávania ich o novinkách informujeme

Poskytujeme školám konzultácie 

Riaditelia škôl sa na nás môžu obrátiť s otázkami ohľadom domáceho vzdelávania, s ktorými si sami nevedia rady. A aj to robia. Obyčajne ide o špecifické, patové situácie. Ak nevieme poradiť my, hľadáme riešenie inde – kontaktujeme iné školy alebo ministerstvo školstva.  

Organizujeme webináre, online stretnutia a sieťujeme školy 

OZ DVS organizuje webináre a online stretnutia pre kmeňové školy. Ich cieľom je školy informovať, ale aj ich navzájom zoznámiť a prepojiť, aby sa medzi sebou poznali a neskôr si vedeli aj navzájom poradiť alebo pomôcť. 

Pripravili sme kalkulačku normatívu pre kmeňové školy 

V školskom roku 2021/22 dostali viaceré školy nižšie normatívne príspevky, ako očakávali a nemali na to vysvetlenie. Zorganizovali sme pre ne online stretnutia a zistili sme, že väčšina kmeňových škôl nevedela presnejšie odhadnúť výšku normatívu na nasledujúci rok, a preto sme pre školy vytvorili kalkulačku normatívu. Odvtedy ju pravidelne aktualizujeme, aby zohľadňovala zmeny v predpisoch. Vďaka nej si môžu školy zrátať, aký počet domškolákov je pre nich únosný aj prínosný a s akou sumou môžu počítať. Riaditelia škôl tak presnejšie vedia, z akého rozpočtu budú hradiť zorganizovanie komisionálnych skúšok a mnohé ďalšie administratívne náklady spojené s touto formou vzdelávania. A tí, ktorí našu kalkulačku využili, si ju pochvaľujú:

  • To je super pomôcka. Určite prehľadnejšia a užitočnejšia ako všetky tie výkazy, s ktorými celý september bojujeme.
  • Ďakujem. Sám si také prepočty robím, takže viem, koľko to dá práce. Oceňujem.

Podporujeme školy pri kontrole ŠŠI 

V OZ DVS sledujeme plán inšpekčnej činnosti, ktorý ŠŠI každoročne uverejňuje a obsahuje zoznam všetkých druhov kontrol rôzneho zamerania. Keď sa v ňom vyskytne kontrola zameraná na individuálne vzdelávanie, kmeňové školy na to upozorníme. V minulosti sme zorganizovali online stretnutie riaditeľov kmeňových škôl, ktorí si tak mohli vymeniť skúsenosti a na kontrolu sa pripraviť po administratívnej stránke. Počas minuloročnej inšpekcie individuálneho vzdelávania na základných školách sa nás obrátili viacerí riaditelia s prosbou o pomoc alebo radu. 

Spolupracujeme so školami pri tvorbe návrhov na legislatívne zmeny 

Na podnet OZ DVS už bola v školskom zákone upravená podmienka skúšania z maximálne dvoch predmetov v jeden deň. Od septembra 2023 je možné skúšať v jeden deň aj z viacerých predmetov, ak s tým súhlasí zákonný zástupca dieťaťa. Od 1. januára 2024 ministerstvo školstva zvýšilo príspevok kmeňovým školám na žiakov v individuálnom vzdelávaní zo zdravotných dôvodov z 10 % normatívu na 30 %. Teší nás, že odporúčania OZ DVS boli na ministerstve školstva vypočuté aspoň v tomto smere a kmeňové školy si trochu prilepšia. Posunuli sme sa o malé krôčiky vpred. Plánujeme ďalšie. 

Ako môžete svojej kmeňovej škole pomôcť vy?

  • Dôverujte svojej škole a komunikujte s ňou. 
  • Spolupracujte s ňou. Ak od vás žiada niečo navyše, má to svoj dôvod. Pôvod nových požiadaviek v tomto období hľadajte v inšpekcii. 
  • Dodržiavajte termíny odovzdania dokumentácie, portfólií… 
  • Dbajte na úplnosť a správnosť dokumentácie. 
  • Odporučte spoluprácu s OZ DVS, ak vaša škola nie je na našom webe.
  • Hovorte o kontrole ŠŠI s deťmi bez emócií, vecne a citlivo.

Prečítajte si tiež…

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na portáli darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20