Rast počtu domškolákov sa spomaľuje, predstavujú len 0,36 % žiakov základných škôl 

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku má k dispozícii aktuálne počty žiakov v individuálnom vzdelávaní za školský rok 2023/2024. V tomto školskom roku pribudlo na Slovensku menej žiakov v individuálnom vzdelávaní ako v školskom roku 2022/2023. 

Bratislava 31. januára 2024 – Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) každoročne spracúva štatistické údaje o deťoch v individuálnom (tzv. domácom) vzdelávaní poskytnuté Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a sleduje trendy v ich počtoch. 

V tomto školskom roku je na základných školách na Slovensku viac ako 514 tisíc žiakov, z toho je v individuálnom vzdelávaní na žiadosť zákonného zástupcu 1830 žiakov. Tento počet predstavuje len 0,36 % všetkých žiakov základných škôl. 

Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská vo svojich nedávnych vyjadreniach v médiách upozorňovala na medziročný nárast počtu domškolákov o jednu tretinu, vychádzajúc z údajov v minulom školskom roku. „Pre predstavu, jednotretinový prírastok predstavoval 379 domškolákov. V tomto školskom roku sa nárast počtu domškolákov výrazne spomalil a počet domškolákov vzrástol len o 176 detí, teda asi o jednu desatinu,” vysvetlila podpredsedníčka OZ DVS Monika Ludrovanová. 

Záujem rodičov prvákov o domáce vzdelávanie bol v posledných troch rokoch približne konštantný. Do domáceho vzdelávania vstupuje ročne 300 – 350 prvákov, a to predstavuje 0,5 % všetkých prvákov na Slovensku. „V tomto školskom roku sme navyše zaznamenali návrat do škôl u takmer osemdesiatich domškolákov z vyšších ročníkov,“ dodala Monika Ludrovanová. 

Celkový nárast počtu domškolákov v posledných dvoch školských rokoch nebol spôsobený náhlym zvýšením záujmu o domáce vzdelávanie. Hlavným dôvodom nárastu je fakt, že vo vyšších ročníkoch je domškolákov zatiaľ menej, pretože do školského roka 2021/2022 domáce vzdelávanie na 2. stupni nebolo povolené. A preto je počet detí, ktoré z domáceho vzdelávania po ukončení 9. ročníka každoročne odchádzajú, výrazne menší ako počet prvákov doň vstupujúcich.

Zdroj údajov: Štatistika DV 2023/2025 

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20