Akadémia domáceho vzdelávania 2024 – ako bolo?

Aj tento rok, v polovici apríla, sa v Belušských Slatinách konala Akadémia domáceho vzdelávania, jedna z akcií, ktoré už tradične organizuje OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je deťom vzdelávaným doma poskytnúť možnosť prezentovať svoje záujmy, talenty, zručnosti a schopnosti. 

Tento ročník, podobne ako predchádzajúce, bol plný zaujímavých aktivít a prezentácií. Zúčastnilo sa dvadsaťpäť detí, niektoré sa predstavili dokonca vo viacerých vystúpeniach, celkom bolo predstavených trinásť sfér záujmu. Najmladší aktívny účastník mal päť rokov, najstarší trinásť. 

Domškoláci opäť ukázali rozmanitý záber vedomostí, záujmov a zručností, ktoré s nadšením prezentovali. Mnohopočetné publikum malo možnosť vypočuť si spev, lahodné tóny flauty, huslí a klavíra.

Osviežujúcou novinkou tohto ročníka bolo prepojenie hudby a  pohybu v ukážkach tanečno-bojového umenia capoeira, juda a gymnastiky. 

Po fyzicky náročnejších vystúpeniach všetkých príjemne prekvapila kulinárska prezentácia vlastnoručne pripravenej pizze spojená s ochutnávkou.

S gastronómiou bola prepojená aj prezentácia na tému Marco Polo a jeho cesta do Číny. Dvojica dievčat v nej zaujímavo využila interaktívny prvok, ktorým bola súťaž v jedení burizonov a gumených hadíkov pomocou paličiek.  

Domáci školáci ukázali svoje zručnosti aj v oblasti informačných technológií. Diváci videli viacero pekne spracovaných prezentácií o  ázijských krajinách, o pračloveku, o obľúbených knihách, ale aj ukážku programovania cez stránku code.org a video-spracovanie lyžovačky.

Deti predviedli technické zručnosti a prírodovedné vedomosti pomocou lego stavebníc. Konkrétne to boli ukážky zkonštruovania bojového vybavenia podľa vlastnej fantázie a dve prezentácie o drakoch, stavbe ich tela, schopnostiach a spôsobe života. 

Popri vystúpeniach si prítomní mohli prezrieť aj výstavu keramických výrobkov a výtvarnej tvorby. Nepochybne obdivuhodným vystúpením bol profesionálne pripravený prednes slovenskej poézie – Mor ho od Sama Chalupku. Kvalitu prednesu, kostým a výber diela potleskom ocenilo najmä dospelé publikum.

Rodičov aj organizátorov potešilo, že pozvanie prijali zástupcovia dvoch kmeňových škôl. Vzácna návšteva so záujmom sledovala celý program a obdivovala výkony detí. Pán riaditeľ zo ZŠ Jastrabá po Akadémii domáceho vzdelávania zhodnotil: „Mám iba veľmi dobré dojmy. Som veľmi rád, že sme sa opäť po rokoch mohli zúčastniť akadémie.“ Po spoločnom obede nasledovala obojstranne prínosná diskusia. Počas nej prebehlo zdieľanie informácií o tom, ako druhá strana zvláda povinnosti vyplývajúce z aktuálnej legislatívy, o aktuálnom fungovaní domškoláckych rodín a  škôl, aj o organizácii a priebehu preskúšania.  

Diskusia

Aj napriek občasne daždivému počasiu sa podujatie nieslo v  priateľskej a veselej atmosfére plnej detskej radosti, hier a džavotu prepletaných dospeláckymi diskusiami. Účastníci si zo stretnutia odniesli radosť z  vlastných výkonov, zaujímavé podnety, motiváciu ďalej pracovať a pocit príjemne stráveného času. 

Dopoludnie plné kreativity a prezentačného nasadenia profesionálne moderovala Gitka Petríková a organizáciu celého podujatia zabezpečovali Katka Trnková a Zuzka Toporová. V mene OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku im veľmi pekne ďakujeme

Budúcoročná akadémia sa uskutoční 31. 03. 2025 – môžete si dať poznámku do kalendára. Pevne veríme, že bude opäť plná kreativity a radosti. Už teraz sa tešíme na ukážky záujmov a talentov našich aj vašich detí.

Akadémia očami zúčastnených detí

  • Páčilo sa mi jedenie paličkami a gymnastika. (Júlia, 7 r.)
  • Veľmi sa mi páčilo lego, video z lyžovačky a Cesta Marca Pola. A páčilo sa mi aj moje vystúpenie o Číne, lebo som mala veľkú trému, ale zvládla som to a bola som so sebou spokojná. (Rebeka, 8 r.)
  • Pre mňa bolo zaujímavé vidieť Capoeiru. Ja som nechcel nič ukazovať, ale nakoniec som rád, že som sa odvážil.” (Filip, 11 r.)
  • Bolo super ochutnať pizzu a celkom ma zaujalo video z lyžovačky. Zistil som, že som mohol ukázať viac z mojich projektov. (Samuel, 13 r.)

Spoluautor: Maja Šichmanová

Prečítajte si tiež…

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na portáli darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20