Domáce vzdelávanie na Slovensku na „zimnom Drienku“

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku zorganizovalo panelovú diskusiu na akcii Projekt Život v Starej tržnici v Bratislave, kde sa diskutovalo o výhodách, nevýhodách a praktických otázkach týkajúcich sa individuálneho vzdelávania.

V nedeľu 3. 12. 2023 členky Rady OZ DVS Barbora Kabinová, Čakanka Matušíková a Monika Ludrovanová zrealizovali spolu s redaktorkou z najmama.sk a domškoláckou mamou Andreou Farkašovou v úlohe moderátorky panelovú diskusiu o domácom vzdelávaní na Slovensku. Spoločne prebrali základné princípy a špecifiká domáceho vzdelávania.

Foto © domškoláčka Sofi (12 r.)

V prvej časti diskusie sa členky OZ DVS krátko predstavili a následne prezentovali hlavné príčiny a motivácie, ktoré viedli, nielen u nich doma, k voľbe individuálneho (domáceho) vzdelávania. Prezentovali aj výsledky prieskumu situácie domškolákov, ktorý uskutočnilo OZ DVS a z ktorého vyplýva, že medzi hlavné dôvody, pre ktoré rodiny volia domáce vzdelávanie, patrí najmä hodnotnejšie využitie času a efektívnejšie, moderné vzdelávanie rešpektujúce individuálny prístup k deťom, nedostupnosť kvalitných škôl a špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby či iné zdravotné dôvody.

V druhej časti diskusie potom prezentovali legislatívny rámec, ktorý ovplyvňuje najmä postup vybavenia individuálneho vzdelávania. Pozornosť sa venovala aj veľmi dôležitému výberu správnej kmeňovej školy, od ktorého závisí forma, charakter a priebeh povinného komisionálneho preskúšania.

Foto © domškoláčka Sofi (12 r.)

V tretej časti sa členky OZ DVS zamerali na praktické otázky, priebeh vzdelávania v ich vlastných rodinách, či pracujú s učebnicami a či navštevujú rôzne vzdelávacie podujatia, múzeá, galérie či krúžky (aj prostredníctvom našich článkov môžete nazrieť do životov domškolákov). Väčšinou odpovedali zhodne, že výučba prebieha najčastejšie v exteriéri, v praxi a zážitkovo. Popri tom spomenuli tému socializácie detí v individuálnom vzdelávaní. Z ich rozprávania bolo zrejmé, že ich deti sa stretávajú pravidelne niekoľkokrát do týždňa na spoločných aktivitách v rámci vytvorených partií domškoláckych rodín. Potom sa venovali zabezpečeniu domáceho vzdelávania po finančnej stránke a rozdeleniu úloh v rodine (túto tému nájdete v Manuáli DV v 4. kapitole).

Na záver, po ukončení diskusie ešte panelistky odpovedali na zopár otázok, ktorými ich individuálne oslovili prítomní diváci.

Ďakujeme Projektu Život za skvelú akciu a za priestor na uskutočnenie tejto diskusie!

Prečítajte si tiež…

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na portáli darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20