Domškoláci čítajú s porozumením

V marci tohto roku sme vyhlásili už druhý ročník Domškoláckej čitateľskej výzvy. Zapojilo sa do nej sedemnásť detí a z doručených prác sme pre vás opäť zostavili výber toho, čo naši domškoláci najradšej čítajú.

Rozvoj lásky k čítaniu a čitateľskej gramotnosti je jedným z nosných pilierov domáceho vzdelávania. V OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku podporujeme túto aktivitu Domškoláckou čitateľskou výzvou (DČV), ktorú sme vyhlásili už po druhýkrát. Tento rok sa do nej zapojilo sedemnásť detí vo veku šesť až štrnásť rokov z rôznych kútov Slovenska a vytvorili skutočne krásne práce – každá prepájajúca kreativitu a fantáziu v jedinečnom aspekte.

2. ročník DČV

Domškolácka čitateľská výzva tento rok obsahovala dvanásť zadaní, z ktorých deti mali vypracovať aspoň päť.  V dvoch kategóriách, podľa čitateľskej úrovne, sme vylosovali víťazov darčekových poukážok, ktoré do našej súťaže venovalo kníhkupectvo martinus. V domácom vzdelávaní sú deti s rôznymi potrebami, preto ich nedelíme podľa jednotlivých ročníkov. Rešpektujeme, že každé dieťa má svoje individuálne záujmy a individuálne aj napreduje. Z tohto dôvodu sme zvolili prístup odborníčok z projektu Krajina čitateľov, ktorý reflektuje úroveň čitateľských zručností podľa schopností dieťaťa a nie na základe jeho veku. Do výzvy sa zapojilo deväť začínajúcich a osem pokročilých čitateľov.

Keďže v domácom vzdelávaní propagujeme medzipredmetové prepájanie a učenie sa v súvislostiach, jednotlivé výzvy neboli len o prečítaní kníh a strohom zápise obsahu či deja. Deti mali spracovať úlohy zahŕňajúce celé spektrum predmetových oblastí. Zároveň si myslíme, že dieťa lepšie pochopí a navníma obsah knihy, ak je vedené ku kreatívnemu spracovaniu čitateľského denníka podľa svojej fantázie a preferencií, nie iba k mechanickému opísaniu obsahu diela. Zapojenie oboch hemisfér vytvára cestu k lepšiemu zapamätaniu a zároveň tým, že forma vypracovania nie je striktne určená, dávame deťom priestor naplno sa prejaviť v tom, v čom sú dobré. Víťazov losujeme, pretože veríme, že individualitu a kreativitu nemožno subjektívne hodnotiť.

Darček pre účastníkov

Tento rok OZ DVS odmenilo okrem víťazov aj všetkých riešiteľov ručne robenými záložkami a tričkami s potlačou . Tie nám autorsky vytvorila Magda Michlíková, za čo jej veľmi ďakujeme.

Populárne zadania a žánre

Ponúkame vám výber toho najobľúbenejšieho spomedzi riešiteľov našej výzvy. V galériách je vždy ukážka práce; ak vypracovanie témy pozostávalo z viacerých strán/obrázkov, úplné práce nájdete na našom facebooku.

Prečítaj dobrodružnú knihu a zamysli sa nad tým, čo bolo najdôležitejším nástrojom v príbehu (okrem odvahy hrdinov), ktorý umožnil hrdinom úspešne zvládnuť nástrahy. Opíš alebo nakresli najnapínavejšiu scénu z príbehu.

Spomedzi dobrodružných kníh našich domškolákov zaujal Nočný expres (K. Erlandsson), Hviezdna kniha (Erik L´Homme), Záhada hlavolamu (J. Foglar), Smradi (A. Blabey), Búrka a veľryba v zime (B. Davies) či overené klasiky Kniha džunglí (R. Kipling) a Dvadsaťtisíc míľ pod morom (J. Verne).

Prečítaj fantasy knihu. Nakresli, ako si predstavuješ krajinu, ktorá bola opísaná v príbehu. Buď kreatívna/y a nepouži len farbičky. Môžeš sa pokúsiť vytvoriť mapu tej krajiny (pozor, aj s legendou).

Fantastické knihy, ako už ich názov naznačuje, rozvíjajú u detí fantáziu, častokrát nesú v sebe posolstvá dôležité pre reálny život a hoci sa to na prvý pohľad nezdá, rozvíjajú zmysel pre vnímanie v súvislostiach pre deti ľahko uchopiteľným spôsobom. Naši riešitelia prečítali tieto knihy: Guľôčko, Ihličko a dračie vajce (M. Naďová), Hraničiarov učen (J. Flanagan), Trip (Z. Holasová), Mytopédia (vyd. Stonožka), Pán prsteňov (J. R. R. Tolkien).

Prečítaj si knihu alebo kapitolu v knihe o ochrane prírody, vyber si 1 ohrozeného živočícha alebo rastlinu a spracuj na počítači informácie o jeho/jej ohrození a výskyte do krátkej brožúrky/letáku.

Pri štúdiu o ochrane prírody domškoláci najčastejšie využívajú internetové zdroje a knižné encyklopédie, napr. Zviera (vyd. Ikar), Neuveriteľný svet zvierat (D. Kindersley).

Navštív múzeum a vytvor upútavku (reklamu) na expozíciu, ktorá ťa najviac zaujala. Nezabudni napísať, ktoré múzeum si navštívil/a.

Pri tejto téme výzvy deti využili naozaj pestré formy spracovania – kresbu, prácu s prezentáciou na počítači, dokonca sme dostali aj videoupútavku! Naozaj je vidieť, že domáce vzdelávanie u nich prebieha zážitkovo, nakoľko deti nám zaslali upútavky na múzeá nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Rumunsku či Chorvátsku. A kdeže to boli? Pozrite sa sami.

Prelistuj si detské leporelo a napíš k nemu text/príbeh. Prečo sú podľa Teba leporelá pre deti dôležité?

Leporelá sú prvými knihami, ktoré najmenšie deti dostávajú do rúk. Rozvíjajú ich slovnú zásobu, motoriku, podporujú senzorické vnímanie sveta a ďalšie komunikačné schopnosti, ktoré im odovzdáva pri spoločnom „čítaní“ rodič či iný člen rodiny. Pre väčšie deti je výzvou vymyslieť text, nakoľko k bezslovným knižkám môžeme pristupovať skutočne zo všetkých možných strán. Preto sme túto tému zaradili aj do našej výzvy.

Prečítaj si knihu alebo kapitolu v knihe o dinosauroch. Vyber si jedného dinosaura a vytvor o ňom encyklopedický zápis.

Obľúbená téma mnohých menších či väčších detí. Obrovské tvory, ktoré vládli našej Zemi pred mnohými miliónmi rokov. Naši domškoláci vo výzve spracovali svoje práce o dinosauroch z rôznych kníh Dinosarury (T. Jackson), Úžasné dinosaury (vyd. Bookmedia), Dinosaury v kocke (vyd. Ikar), Dinosaury (vyd. Svojtka), Príbeh života (J. Slovák) a naučili sa pritom, ako má vyzerať správny encyklopedický zápis.

Nájdi na internete informácie o časových schránkach na Slovensku alebo vo svete. Potom vytvor svoju vlastnú časovú schránku, pošli nám jej fotku aj s popisom, čo v nej máš. Nezabudni ju zapečatiť a skryť na tajnom mieste.

Časové schránky sú pre deti zábavným spôsobom, ako sa zamyslieť nad tým, že svet nie sme iba my, jedna, dve či tri generácie, ktoré nás obklopujú. Prostredníctvom nich môžno zhodnotiť čo je v živote dôležité, že život nie je nuda, ba aj to, že ho sprevádzajú rôzne významné či zábavné udalosti. Tieto schránky nám zároveň ponúkajú možnosť nazrieť do duší detí a vidieť čo je pre ne v tomto čase, v tomto veku dôležité. Čo teda vymysleli naši domškoláci?

Prečítaj knihu/príručku o programovaní. Opíš vybraný programovací jazyk alebo nástroj svojimi slovami a nakresli (popíš) schému Tebou vybraného kódu.

Počítače a všetko okolo nich je dnes už esenciálnou záležitosťou na fungovanie v modernej spoločnosti a preto sa IT technológiám nevyhýbame ani v domácom vzdelávaní. Práca s počítačom je pre mnohé deti so ŠVVP (ktoré majú napríklad problém s jemnou motorikou, písaním a inými vyjadrovacími ťažkosťami) spôsob, ako efektívne komunikovať so svetom. Čítanie a tvorba dnes už zďaleka neprebieha len vo fyzickej podobe a je to vidieť aj na našej výzve. Obľúbenými programovacími jazykmi medzi domškolákmi sú najčastejšie Scratch, Python a Java. Mnohí sa učia príkazy aj pomocou programovania v prostredí hry Minecraft a radi tvoria videá.

Prečítaj si knihu o vesmíre. Vyber jedno súhvezdie, planétu alebo galaxiu, pokús sa ju nakresliť a popíš, kde sa nachádza a aké má charakteristiky, čo ju tvorí atď.

Vesmír, Zem vo vesmíre, vesmírne telesá… naprieč ročníkmi je to neustále sa opakujúca téma v rôznych výukových predmetoch a pre veľa detí je to jadrovou oblasťou záujmu. Naši domškoláci čerpali z kníh Prečo? Vesmír (S. Cruddasová), Objavujeme svet – vesmír (P. Bon), Gregorove tajné výpravy do vesmíru (L. a S. Hawking), Obrázkový slovník Vesmír (vyd. Slovart), Vesmír – vedomosti v kocke (vyd. Ikar), Vesmír a jeho záhady (W. Gater), časopis Kozmix (vyd. Agemsoft), Ako vybudovať vesmír – Od veľkého tresku po koniec vesmíru (B. Gillinand), Sluneční soustava dalekohledem (J. Dušek, M. Kolasa, M. Švanda), Malá obrazová encyklopédia vesmíru (vyd. Aulea).

Navštív prírodnú alebo kultúrnu pamiatku a napíš o nej krátky umelecký text. Nezabudni nám napísať, o ktorú pamiatku ide, ak sa v texte priamo nebude jej názov spomínať.

Tvorba umeleckého textu je náročným zadaním a aj napriek tomu sa do nej pustili dvaja čitatelia – za odvahu im patrí poklona. Práve tú odvahu krásne zhrnula Júlia Hlavatovičová:

„Keď svoj strach prekonáš, tak sa ťa tma bude báť.“

Prečítaj si komix. Opíš jeho príbeh v krátkom súvislom texte a potom sám napíš a ilustruj komix.

Komix je najobľúbenejším literárnym žánrom u detí. Je ľahko čitateľný, graficky zaujímavý a prehľadný. Príbeh rýchlo napreduje a zároveň poskytuje priestor na rozvoj fantázie medzi jednotlivými zobrazovanými scénkami. Ktoré komixy naši domškoláci čítali? Bol raz jeden človek – pravek (J.-Ch. Gaudin), Bol raz jeden život – srdce (J.-Ch. Gaudin), Gregor Johann Mendel a strastiplný příběh genů (L. Seifertová), Nerozhodný osol (P. White), Komiksová biblia (I. Hothová), Avengers (B. Clavinger), Jazdci z Berku (S. Furman), Etiketa (L. Špaček), Dávid (Ron Barefield), Smradi (A. Blabey), Duchovia (R. Telgemeier). Celé komixy nájdete na našom facebooku.

Bonusová úloha: Prečítaj si časopis a potom vytvor vlastný časopis s aspoň 5 stránkami na Tvoju obľúbenú tému. Musí mať titulnú stranu, obsah a nadväzujúce témy.

Pri tejto téme výzvy vás opäť s radosťou presmerujeme na náš facebook, kde sú časopisy, ktoré deti vytvorili, celé zverejnené. Stoja určite za prezretie! Spolu s komixmi sú rovnako obľúbenou výzvou a domškoláci vytvorili skutočne výborné časopisy na rôznorodé témy.

Zhrnutie a poďakovanie

Spolu sme dostali 79 prác od 17 detí vo veku od 6 do 14 rokov. Rozposlali sme 2 výhry, 17 tričiek, záložiek a poďakovaní za účasť. Všetkým, ktorí sa zapojili a ktorí podporili našu výzvu (členským príspevkom či cez 2% z dane), ĎAKUJEME a tešíme sa na ďalší ročník!

„Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“ Jacqueline Kennedy

Prečítajte si tiež…


Domškolácka čitateľská výzva 2022
Knižné tipy na prvé čítanie
Tipy na detské knihy o hmyze

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na portáli darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20