Aký názor majú prezidentskí kandidáti na Domáce vzdelávanie?

V sobotu tu máme prezidentské voľby, tak sme pred dvoma mesiacmi oslovili všetkých kandidátov nasledujúcou otázkou:

„Ako kandidáta/kandidátku na post prezidenta republiky by nás a našich sympatizantov zaujímal Váš postoj k téme domáceho vzdelávania. V súčasnej dobe jestvujúca zákonná úprava dovoľuje za mimoriadne prísnych podmienok individuálne vzdelávanie len na prvom stupni ZŠ. Naša organizácia sa snaží presadiť možnosť tejto formy vzdelávania i pre druhý stupeň ZŠ. Zaujímalo by nás, či by ste v tomto duchu, ako prezident/prezidentka SR, podporili našu iniciatívu.“

Continue reading “Aký názor majú prezidentskí kandidáti na Domáce vzdelávanie?”